Hjelp:Wikipedia – Den manglende manualen/Kapittel 5: Hvem gjorde hva – sidehistorikk og tilbakestilling

Wikipedia – Den manglende manualen


Alle kan redigere artikler i Wikipedia. Dette er vanligvis en god ting; på verdensbasis har millioner av mennesker gitt positive bidrag til historiens største skrive-dugnad. Dessverre er ikke alle like konstruktive. Det finnes noen få som ikke greier å motstå fristelsen til å ødelegge (vandalisere) eller slette det som står i en artikkel (kalles å tømme siden). Videre er det noen som legger inn feilinformasjon, enten med eller uten vilje. Heldigvis har Wikipedia innebygd et historikk-system som lagrer tidligere versjoner av artikkelsidene. Dette gjør at hærverk på en artikkel lett kan rettes opp igjen.

Bortsett fra vandalisme er sidehistorikken grei å ha hvis du vil se hva andre bidragsytere har gjort i en artikkel du selv har redigert. Selv om historikk-systemet er lett å forstå, vil du kanskje ikke oppleve det som selvinnlysende å bruke. I dette kapittelet vil du lære hvordan du raskt kan lese gjennom sidehistorikken, og se hva som har vært endret siden du sist redigerte artikkelen. Videre vil du lære hvordan du med noen museklikk kan gjenopprette en tidligere versjon, og hvordan du går frem for å fjerne en endring som er etterfulgt av endringer du ikke vil fjerne.

Historikk-systemetRediger

Når du arbeider med for eksempel Excel regneark, kan du ikke finne ut hvordan dokumentet så ut sist tirsdag klokken 11. Wikipedia er annerledes, siden databasen inneholder en kopi av hver eneste versjon av hver eneste artikkel, helt siden artikkelen ble opprettet. Hvis du klikker på fanen øverst merket med historikk, kan du se hvordan artikkelen så ut på hver av de versjonene som er listet opp. Sidehistorikken viser deg også alle redigeringer som er foretatt på den aktuelle artikkelen (historikken fungerer på samme måten også på sider som ikke er artikler, for eksempel diskusjonssider, Tinget, hjelpesider og så videre).

Hvorfor Wikipedia tar vare på eldre versjonerRediger

Å ta vare på hver eneste versjon av artiklene betyr lagring av mye data, men det er en viktig faktor i Wikipedias suksess. Her er noen av de største fordelene ved å ha en logg over alle endringer:

 • Ansvarlighet. Sidehistorikken viser hvem som gjorde hva med en artikkel, og ofte hvorfor. Hver dag får mange bidragsytere advarsler for upassende redigeringer. Mange bidragsytere blir også blokkert på grunn av vandalisme, sjikane, forsøpling (spamming), trolling og så videre. Sidehistorikken er et viktig verktøy i identifiseringen av problematiske redigeringer (og bidragsytere).
 • Tilbakestilling. Du kan bruke sidehistorikken til enkelt å fjerne redigeringer som er problematiske - også dine egne redigeringer. Mer om fjerning av redigeringer i kapittelet Fjerne endringer.
 • Rykte. Fordi dine redigeringer alltid vil være synlige for alle andre, vil de være «dine» for alltid. Forhåpentligvis vil dette faktum også gjøre at du tenker deg om to ganger før du ødelegger andres arbeid. Det er slik de fleste bidragsyterne tenker, ihvertfall.
 • Rettslig ansvar. Wikimedia Foundation (som står bak Wikipedia) står ikke rettslig ansvarlig for bevisst feilinformasjon fra en bidragsyter, og rettsaker har støttet dette. Istedet er det bidragsyteren som står ansvarlig (selv om ingen har blitt trukket for retten enda). Sidehistorikken vil gjøre det klart hvem som endret hva, og når. Dette vil bevise at det ikke var Wikimedia Foundation, men en bidragsyter som opprettet eller gjorde de problematiske endringene.
Tips
Hvis du ved en feiltagelse la til noe på en side som ikke skulle ha vært der - din hjemmeadresse, kritikk av arbeidsgiver eller annen privat informasjon, er det ikke nok å redigere det vekk. Hvem som helst kan lese historikken der opplysningene fremdeles finnes. For å gjøre en versjon helt utilgjengelig for andre, må du be en administrator om hjelp. Selv etter at administratoren har fjernet versjonen, vil den fremdeles ligge lagret på serverne, men vil ikke være synlig for andre enn administratorene (og byråkratene).


En sides tidligere versjoner og redigeringerRediger

Hvis du vil se på de enkelte redigeringer eller tidligere versjoner av en side, klikker du på fanen «historikk» øverst på siden. Listen som kommer opp inneholder opp til de siste 50 redigeringene, hvis så mange redigeringer har vært gjort på artikkelen. Øverst står den nyeste redigeringen, og redigeringene listes kronologisk bakover i tid. Begrepene historikk, revisjonshistorikk og sidehistorikk benyttes litt om hverandre, men de referer alle til historikken du får opp ved å klikke på fanen «historikk».

Du kan bruke revisjonshistorikken på tre måter:

 • Du kan lese den for å få et inntrykk av hvem som gjorde hva, og når.
 • Du kan se hvordan teksten har endret seg ved å se på enkelt-redigering eller flere etterfølgende redigeringer.
 • Du kan klikke på dato og klokkeslettet på en tidligere versjon for å se hvordan siden så ut da.

Dette avsnittet tar for seg hvordan revisjonshistorikken leses og brukes.

Grunnleggende om sidehistorikkenRediger

Du kan finne ut mye ved å lese en sides historikk. Hvis du aldri har sett denne siden før, vil den antageligvis se litt forvirrende ut. Alle komponentene på siden har imidlertid et spesifikt formål.

Vi skal nå gå gjennom historikksiden for Wikipedia:Sandkasse vist i figur 5-1. Fra venstre:

 
Fig. 5-1
Revisjonshistorikk for Wikipedia:Sandkasse
 • De to kolonnene til venstre - (nå), (forrige) og «radioknappen» - lar deg angi hvilke versjoner av siden du ønsker å sammenligne. Dette vil du lære mer om i avsnitt xx. Hvis du ikke skal sammenligne revisjoner, trenger du ikke bry deg om disse kolonnene.
 • Neste komponent er dato, år og klokkeslett. Denne angir det eksakte tidspunktet den aktuelle endringen ble gjort. Hvis du klikker på denne, vil du få se siden slik den så ut etter redigeringen. Tiden vises i UTC (Coordinated Universal Time, tidligere kalt GMT (Greenwich Mean Time). Klokkeslettet er angitt i norsk format, det vil si som 24-timers klokke (ikke AM og PM).
Tips
Du kan endre dato-format og tidssone ved hjelp av «innstillinger» (krever at du er innlogget). For nærmere beskrivelse se Kapittel 20: Tilpassing via «Innstillinger».
 • Til høyre for dato og klokkeslett, vises navnet på bidragsyteren som utførte den aktuelle redigeringen. Hvis bidragsyteren var en regisrtert bruker, vil brukernavnet være en lenke til dennes brukerside, og etter navnet vil det være en lenke til brukerdiskusjonen (diskusjon), og brukerens bidragshistorikk (bidrag). Hvis bidragsyteren ikke var innlogget, vil internettadressen (IP-adressen) vises. IP-adressen vil være en lenke til bidragshistorikken, og til høyre følger en lenke til IP-adressens diskusjonsside. Disse lenkene kan være nyttige hvis du mener endringen var problematisk, siden du kan danne deg et bilde av brukerens tidligere redigeringer, og fastslå om vedkommende har vært blokkert eller fått advarsler.
 • Neste komponent viser et tall i parentes som forteller sidens størrelse i byte (en byte kan grovt sies å være ett tegn, en bokstav og så videre). Dette tallet kan fortelle deg noe om hvor mye som ble endret ved de forskjellige redigeringene.
Antall byte listes ikke bestandig opp
Hvis du lurer på hvorfor det på noen historikksider er eldre endringer uten angivelse av størrelsen, så beror dette på at denne funksjonen ikke fantes før april 2007.
 • Noen redigeringer har en m (i fet skrift) mellom bidragsyters brukernavn og sidestørrelsen, noe som indikerer en mindre endring. Mindre endringer er som regel ikke så kontroversielle, siden de oftest er retting av stavefeil, internlenking og så videre. Det er imidlertid bidragsyteren selv, og ikke Wikipedias programvare som merker endringen som «mindre endring», så en m er ingen garanti for at endringen er OK.
 • Til høyre for størrelsesangivelsen følger en eventuell redigeringsforklaringen (se Kapittel 1: Redigere for første gang). Noen ganger står det noe med grå tekst istedet for svart, etter en liten pil til høyre før redigeringsforklaringen. Dette indikerer at kun ett avsnitt ble redigert, og ved å klikke på pilen, vil du komme direkte til dette avsnittet.
 • Til slutt står en lenke: (Fjern denne endringen). Hvis du klikker på denne lenken, vil du fjerne den aktuelle redigeringen og erstatte den med den forrige (mer om dette i avsnittet Fjerne endringer).

Sidehistorikken mer detaljertRediger

Se hva som ble endretRediger