Hjelp:Markup for visuelle filer

Mal:Wikimarkup Denne siden forklarer hvordan man viser bilder og videoer på wikipediasider.

Den beste markupen for å legge inn et bilde er i de fleste tilfeller

[[Fil:Eksempel.jpg|thumb|alt=Alternativ tekst|Bildetekst]]


Den beste markupen for å legge inn en video på en side er i de fleste tilfeller

[[Fil:Eksempel.ogg|frame|alt=Alternativ tekst|Bildetekst]]


Filmarkup begynner med doble hakeparenteser, så kommer prefikset Fil: og filnavnet og til slutt avsluttende doble hakeparenteser. Eksempel: [[Fil:Eksempel.png]]. Koder kan deretter legges til. Hver kode separeres med en pipe (|). Noen koder angir en visningsmodus, som ligner på en forhåndsinnstilling - den bestemmer måten bildet skal vises på og hvilke tilleggsegenskaper som kan angis for videre å tilpasse hvordan bildet vises. Koder kan skrives i en hvilken som helst rekkefølge - med unntak av bildeteksten, som skal være sist. Bare filnavnet er obligatorisk. Dette må plasseres først.

Koder kommer etter filnavnet og før avsluttende doble hakeparenteser. Eksempel: [[Fil:Filnavn.jpg|kode1|kode2|kode3]]

Mange eksisterende filer bruker prefikset Bilde: istedenfor Fil:. Resten av markupen er nøyaktig den samme. I tillegg kan Bilde: brukes med en hvilken som helst type fil, ikke bare bilder.

Hvis en artikkel allerede har en infoboks øverst til høyre, er den vanlige plassen for artikkelens første bilde inni infoboksen. Mange infobokser krever en annen syntaks enn den beskrevet her. For veiledning om annen syntaks, og hvordan man skal velge den riktige, se Hjelp:Infoboksbilde.

FiltyperRediger

Før en fil kan brukes, må den lastes opp enten til Wikipedia eller til Wikimedia Commons. Opplasting til Commons anbefales fordi filer kan brukes av andre søsterprosjekter. Markupen er den samme uavhengig av hvor filen lastes opp til.

Følgende visuelle filtyper kan lastes opp:

Bildeformater
 • jpg/jpeg – anbefales for fotografiske bilder.
 • svg – et vektorformat som anbefales for tegninger og illustrasjoner bestående av linjer.
 • png – anbefales for ikoniske bilder som ikke er vektorgrafikk.
 • gif
Videoformater
Formater med blandet innhold

VisningsmoduserRediger

Det er fire visningsmoduser:

 • Basic
 • Thumbnail
 • Framed
 • Frameless

Basic modusRediger

Se eksempler

En fil i basic modus har ikke angitt en visningsmodus. Filer vises i full størrelse som standard. Bilder vises inline med mindre en horisontal justering er angitt.

Thumbnail modusRediger

Se eksempler

En fil i thumbnail modus bruker kodene thumb eller thumbnail. Dette viser en thumbnail med bildetekst. Standardstørrelsen er 220 pixler bred med mindre filens fulle størrelse er mindre. Registrerte brukere kan angi sin egen standardstørrelse hvis de ønsker det.

Under vanlige omstendigheter, blir bilder skalert ned automatisk av Wikipedias server. Dette skjer ikke for animerte GIF-er. Den originale, animerte GIF-en lastes isteden ned, og hvorvidt bildet skaleres til å passe den tildelte plassen avhenger av nettleserens evner. Videoer skaleres heller ikke ned, dette er bortkastet båndbredde. Bruk framed modus eller last opp en fil med lavere oppløsning.

Framed modusRediger

Se eksempler

En fil i framed modus bruker kodene frame eller framed. Dette viser filen i full størrelse med en bildetekst. Fordi filer ikke er skalert ned, passer ikke framed modus for store bilder, men er et godt valg for video - så lenge videoen ikke er for stor.

Frameless modusRediger

Se eksempler

En fil i frameless modus bruker koden frameless. Dette viser en thumbnail uten bildetekst. Standardstørrelsen er 220 pixler med mindre filens fulle størrelse er mindre. Til forskjell fra thumbnail modus viser bilder inline med mindre horisontal justering er angitt.

Justere egenskaperRediger

BildetekstRediger

Tekst skrevet inn på slutten av markupen brukes som bildetekst. Den trenger ikke en kode. Lenker og normal tekstformatering kan også brukes i bildetekster.

[[Fil:Eksempel.png|thumb|alt=Eksempel-alt-tekst|Eksempel-bildetekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Horisontal justeringRediger

Se eksempler.

Posisjoner filen til høyre.

[[Fil:Eksempel.png|right|alt=Eksempel-alt-tekst]]


Posisjoner filen til venstre.

[[Fil:Eksempel.png|left|alt=Eksempel-alt-tekst]]


Posisjoner filen i midten. Tekst vil ikke flyte rundt filen.

[[Fil:Eksempel.png|center|alt=Eksempel-alt-tekst]]


Posisjoner filen til venstre. Tekst vil ikke flyte rundt filen.

[[Fil:Eksempel.png|none|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

StørrelseRediger

Filer beholder sine originale sideforhold.

Under vanlige omstendigheter blir bilder skalert ned automatisk av Wikipedias server. Dette skjer ikke for animerte GIF-er. Den originale, animerte GIF-en lastes isteden ned, og hvorvidt bildet skaleres til å passe den tildelte plassen avhenger av nettleserens evner. Videoer skaleres heller ikke ned, dette er bortkastet båndbredde. Bruk framed modus eller last opp en fil med lavere oppløsning.

Endre størrelse på høye filerRediger

Se eksempler

Reduser bredden for høye, tynne filer. Dette er generelt bedre enn å angi bredde, fordi det respekterer brukerinnstillinger.

[[Fil:Eksempel.png|thumb|upright|alt=Eksempel-alt-tekst|Eksempel-bildetekst]]


Juster en thumbnails størrelse til Faktor ganger standard thumbnail størrelse, og rund av resultatet til nærmeste multiplum av 10. For eksempel gjør "upright=1.5" bildet større, noe som er nyttig for kart og skjematiske tegninger som må være større for å kunne leses. Som en veiledning er "upright=1" det samme som en standard thumbnail, og "upright=0.75" er det samme som å bruke "upright" alene.

[[Fil:Eksempel.png|thumb|upright=Faktor|alt=Eksempel-alt-tekst|Eksempel-bildetekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Angi en størrelseRediger

Se eksempler

Skaler filen til angitt bredde i pixler (f.eks. 100px).

[[Fil:Eksempel.png|Breddepx|alt=Eksempel-alt-tekst]]


Skaler filen til angitt høyde i pixler (f.eks. x150px).

[[Fil:Eksempel.png|xHøydepx|alt=Eksempel-alt-tekst]]


Skaler filen til ikke bredere og ikke høyere enn angitt antall pixler (f.eks. 100x150px).

[[Fil:Eksempel.png|BreddexHøydepx|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Legg til alt-tekstRediger

Angi alt-tekst for bildet. Dette er beregnet på synshemmede lesere. Se WP:ALT for hvordan dette skal avvike fra bildeteksten.

[[Fil:Eksempel.png|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

LenkerRediger

Vanligvis lenker en fil til sin beskrivelsesside, en side med informasjon om selve filen. Alternativene nedenfor tillater lenken til å peke til en annen side eller bli deaktivert. For bilder er selve bildet lenken. Videoer inkluderer et informasjonsikon nedenfor videoen.

Med mindre filen er i public domain må attributtering gis på en annen måte. Se Wikipedia:Bilder som lenker til artikler for mer informasjon.

Endre fillenkenRediger

Bilder fungerer som en hypertekstlenke til angitt side. Ikke omgi sidenavnet med hakeparenteser. Hvis Side er en URL, fungerer bildet som en ekstern lenke, ellers lenker den til den navngitte wikipediasiden. Bildekart tilbyr flere muligheter.

[[Fil:Eksempel.png|link=Navn på siden|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Deaktiver fillenkeRediger

 

Ingen hyperlenke opprettes. Det skjer ikke noe ved klikking på en bilde eller fil med blandet innhold. Lenken til "Om denne filen" blir fjernet når man spiller en video.

[[Fil:Eksempel.png|link=|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Legg til en kantlinjeRediger

Legg til en en-pixels kantlinje rundt filen. Dette kan være nyttig når filen ellers kan gå i ett med bakgrunnen. Vurder om thumb eller frame skal brukes isteden.

[[Fil:Flag of Japan.svg|border|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

InlinevisningRediger

Et bilde med ingen horisontal justering angitt vil bli vist inline med teksten.


Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Vertikal justeringRediger

Bilder må plasseres inline. Fil:Flag of Hungary vertical.svg brukes som eksempel.

 Juster bunnen av bildet med tekstens grunnlinje.

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|baseline|7px|link=|alt=]]


 (Dette er standard.) Juster det vertikale midtpunktet av bildet med tekstens grunnlinje pluss halve tekstens x-høyde, så bildet blir vertikalt midtstilt rundt minuskelen "x" i teksten.

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|middle|7px|link=|alt=]]


 Juster bunnen av bildet til samme nivå som bunnen av senket skrift ville være, slik som bunnen av "2" i "X2".

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|sub|7px|link=|alt=]]


 Juster bunnen av bildet til samme nivå som bunnen av hevet skrift ville være, slik som bunnen av "2" i "X2".

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|super|7px|link=|alt=]]


 Juster toppen av bildet til toppen av teksten. Dette er ofte litt høyere enn toppen av en stor bokstav, på grunn av en:ascenders i bokstaver slik som minuskelen "h".

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|text-top|7px|link=|alt=]]


 Juster bunnen av bildet til bunnen av teksten. Dette er noe lavere enn grunnlinjen, på grunn av en:descenders i bokstaver som minuskelen "y".

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|text-bottom|7px|link=|alt=]]


 Juster toppen av bildet til toppen av linjen som inneholder teksten. Dette er vanligvis litt høyere enn toppen av teksten, for å lage avstand mellom tekstlinjer.

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|top|7px|link=|alt=]]


 Juster bunnen av bildet til bunnen av linjen som inneholder teksten. Dette er vanligvis litt lavere enn bunnen av teksten.

[[Fil:Flag of Hungary vertical.svg|bottom|7px|link=|alt=]]

Endre bildet som er vistRediger

Opprinnelig stillbildeRediger

Thumbtid på 27 sekunder angitt for tittelen.

Bruk rammen fra videoen på gitt tid som opprinnelig stillbilde. Uten thumbtime-parameter blir en ramme fra videoens midtpunkt brukt. Tid tar formen timer, minutter og sekunder separert av kolon. For eksempel:

 • thumbtime=21 – Tidssyntaks med bare sekunder
 • thumbtime=0:23 – Tidssyntaks med minutter og sekunder
 • thumbtime=0:0:33 – Tidssyntaks med timer, minutter og sekunder

[[File:Big Buck Bunny small.ogv|thumbtime=Tid|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Velg en sideRediger

 
Dette er side 13

Bilder kan hentes fra DjVu eller Pdf-filer, med en valgfri page-parameter.

[[File:Abroad - 1882.djvu|page=tall|alt=Eksempel-alt-tekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Gi en annen thumbnailRediger

 
Eksempel-bildetekst

Du kan lenke til et bilde fra en thumbnails lille dobbelt-rektangel-ikon  , men vise et annet bilde ved hjelp av "|thumb=Navn på vist bilde". Dette er beregnet på sjeldne tilfeller når Wikipedias software reduserer bilder til thumbnails, men gjør en dårlig jobb. Da vil du vise din egen thumbnail. I eksemplet, lenker dobbelt-rektangelet til File:Anime stub 2.svg men bildet som vises er File:Anime stub.png.

[[File:Anime stub 2.svg|thumb=Anime stub.png|alt=Eksempel-alt-tekst|Eksempel-bildetekst]]

Basic Thumbnail Framed Frameless

Bilder

Video

Blandet innhold

Se ogsåRediger