Wikipedia:Artikkelveiviser

1. Introduksjon
2. Emne
3. Relevans
4. Kilder
5. Innhold
6. Slutt

Velkommen til Wikipedia Artikkelveiviser! Denne veiviseren hjelper deg gjennom prosessen med å publisere en ny artikkel på Wikipedia. Det er 6 trinn å gå gjennom, og så vil du bli ledet til redigeringssiden. Når hvert trinn er fullført, blir det neste tilgjengelig.

Hvis du har spørsmål på et hvilket som helst punkt, kan du få hjelp av andre wikipedianere ved å gå til Wikipedia:Torget.

Grunnleggende redigering

Det anbefales sterkt at du prøver å redigere noen få eksisterende artikler før du oppretter din første artikkel. Vi ser på det som viktig at artiklene våre er riktige. Referanseløse og uriktig formaterte artikler blir ofte slettet. Hvis du lærer litt av stilen vår først, øker dette dine muligheter til å lykkes.

For å lære mer om grunnleggende redigering, se Wikipedia:Veiledning.

Er du klar til å opprette en artikkel?