Frikorps Danmark

Frikorps Danmark ble opprettet 29. juni 1941 som et dansk militært korps som skulle delta på tysk side på østfronten.

Soldater i Frikorps Danmark avlegger ed i 1941
Frikorps Danmarks fane

I vervingen ble det, som i Norge, lagt vekt på kampen mot kommunismen og bolsjevikene, og det var ikke krav om at soldatene skulle være nasjonalsosialister. Korpsets første sjef var oberstløytnant i artilleriet Christian Peter Kryssing som selv ikke var nasjonalsosialist. Korpset ble oppløst 6. juni 1943.

Den danske hærledelsen støttet ikke opprettelsen av styrken, og ville tiltale Kryssing for forræderi. regjeringen støttet først hærledelsens innstilling, men utenriksminister Erik Scavenius fikk regjeringen til å gi Kryssing tillatelse til å ga inn i korpset.

Det var mange som meldte seg til tjeneste og allerede 19. juli 1941 kunne den første kontingenten reise til Langenhorn Kaserne ved Hamburg i Tyskland for opplæring. Som ved de norske avdelingen, var det opprinnelig meningen at avdelingen skulle tjenestegjøre under eget flagg og befal, men den ble snart inkorporert i det ordinære Waffen-SS. I august 1941 var 1000 frivillige innmeldt i korpset. Tilsammen meldte 10 000 dansker seg for tjeneste.

15. september 1941 var opplæringen avsluttet og korpset ble forlagt i Treskau i Posen i dagens Polen. 8. mai 1942 ble korpset satt inn i kampen på østfronten ved Demjansk, sør for innsjøen Ilmen og Novgorod. Fra august til oktober var korpset tilbake i Danmark, men møtte fiendtlighet fra egen befolkning. Fra 13. november 1942 ble korpset utplassert ved Jelgava i Latvia under ledelse av Christian Frederik von Schalburg, hvor det opprinnelig skulle bekjempe partisanvirksomheten, men endte opp med ordinær fronttjeneste. I desember deltok korpset i slaget ved Velikije Luki.

I mars 1943 ble korpset overført til Grafenwöhr ved Nürnberg og 6. juni 1943 ble det offisielt lagt ned. Mange av soldatene ble overført til det såkalte Regiment Dänemark i 11. SS-frivillige-pansergrenaderdivisjon Nordland.

Eksterne lenkerRediger