SLUG - Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk

norsk organisasjon

SLUG - Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk (tidligere Slett U-landsgjelda) er en nettverksorganisasjon med 37 tilsluttede organisasjoner og ungdomspartier, som ble etablert i 1992, i Tromsø og Nøtterø. SLUG ble etablert som Aksjon Slett U-landsgjelda lokalt i Tromsø og på Nøtterø i 1992, og på nasjonalt nivå i 1994, da kalt Slett U-landsgjelda (SLUG). Bakgrunnen for aksjonen var utfordringene rundt utviklingslandenes raskt økende gjeld som på 1980-tallet ble til en pressende gjeldskrise. SLUG ledes av styreleder Elise Skarsaune og daglig leder Henrik Mathias Hvaal.

SLUG - Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk
SLUGs logo.jpg
SLUGs logo
Stiftet1992
HovedkontorOslo
StyrelederElise Skarsaune
Ansatte2
Medlemmer37 (organisasjoner)

SLUG har blitt drevet fram av frivillige i et løst organisert nettverk av arbeidsgrupper og var fram til 2006 Forum for Utvikling og Miljøs arbeidsgruppe på gjeld. I 2006 ble SLUG en selvstendig organisasjon og drives av et styre bestående av representanter fra lokallag og tilsluttede organisasjoner. Årssamlingen er SLUGs høyeste organ.

SLUG er en del av den internasjonale gjeldsbevegelsen, som har sitt utspring i Jubilee 2000 kampanjen.

HistorieRediger

1992–2001Rediger

I 1992 ble to lokale aksjonsgrupper for sletting av u-landsgjeld opprettet samtidig i Norge, en gruppe med pensjonister på Nøtterø og en studentgruppe i Tromsø. Begge disse gruppene hadde navnet Aksjon slett u-landsgjelden. Disse gruppene var opprinnelig ikke klar over hverandres eksistens, men da de i 1994 ble klar over hverandre gikk de sammen og dannet den nasjonale aksjonen Slett U-landsgjelda (SLUG).

I årene frem mot 2000 var hovedfokuset til Slett U-landsgjelda knyttet til den internasjonale kampanjen for sletting av u-landsgjeld, Jubilee 2000 kampanjen. Globalt samlet Jubilee-kampanjen inn over 24 mill. underskrifter for umiddelbar slette av all gjeld som legger byrde på verdens fattige. SLUG samlet inn ca. 100 000 underskrifter under kampanjen.

2001–2006Rediger

Etter inspirasjon fra kampanjer i Sør ble illegitim gjeld SLUGs hovedfokus fra 2001. SLUG har drevet kampanje for å definere illegitim gjeld og for å få den norske regjeringen til å anerkjenne begrepet. Et av SLUGs hovedmål var i denne perioden å slette Norges utestående fordringer etter Skipseksportkampanjen; fordringer som SLUG mente var illegitim gjeld. SLUG nådde en stor seier da den norske regjeringen i 2006 besluttet å slette denne gjelden og innrømmet ansvar for tidligere feiltrinn i norsk utviklingspolitikk. Slettingen av gjelden etter skipseksportkampanjen og den norske regjeringens erkjennelse av medansvar har hatt stor betydning for SLUGs arbeid.

2006-ddRediger

I 2006 fikk Slett U-landsgjelda innvilget rammeavtale på informasjonsstøtte fra Norad. Dette medførte at SLUG ansatte Øygunn Sundsbø Brynildsen som koordinator i deltidsstilling. I 2008 ansatte SLUG Kathrine Sund-Henriksen som daglig leder på fulltid, en stilling som ble overtatt av Sigrun Espe i 2010. SLUGs rammeavtalen på informasjon med Norad ble fornyet og doblet i 2011, og som resultat av dette har SLUG fra og med juni 2011 hatt to ansatte. Gina Ekholt ble organisasjonens første informasjons- og analysemedarbeider. I dag består SLUGs sekretariat av daglig leder Maren Hemsett og politisk rådgiver Thea Rusten Grastveit.

SLUG arbeider i dag med flere temaer knyttet til u-landsgjeld blant annet gjeldsslette, ansvarlig finansiering, klimagjeld og internasjonale finansintitusjoner. Et viktig mål for SLUG er å påvirke den norske regjeringen til å fortsette sin progressive rolle innen mulitlateral gjeldsslette, illegitim gjeld og kreditoransvar.

AnsatteRediger

 • Øygunn Sundsbø Brynildsen – koordinator/daglig leder (2007–2008)
 • Kathrine Sund-Henriksen – daglig leder (2008–2009)
 • Sigrun Espe – daglig leder (2010–2011)
 • Gina Ekholt – daglig leder (2012–2015)
 • Maren Hemsett – daglig leder (2015-)
 • Isabella Dahl Kormilitzine - daglig leder (2018-2019)
 • Henrik Mathias Hvaal - daglig leder (2019-2020)
 • Ingrid Harvold Kvangraven – informasjons- og analysemedarbeider (2011–2013)
 • Maria Dyveke Styve - politisk rådgiver (2013–2015)
 • Synnøve Ofte Jakobsen - politisk rådgiver (2018-2019)
 • Thea Sofie Rusten Grastveit - politisk rådgiver (2016-)

SLUGs prinsipperRediger

SLUG har tre krav knyttet til sitt politiske arbeid, som støttes av alle SLUGs medlemsorganisasjoner:

 1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter.
 2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser.
 3. At alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering.

SLUG mener at disse kravene bør gjennomføres etter følgende prinsipper:

 • Sletting av gjeld skal ikke redusere bistanden
 • Hensikten med gjeldsslette er fattigdomsbekjempelse, samfunnsutvikling og å styrke demokrati og selvbestemmelse i land i Sør. Det må være åpenhet og innsyn rundt bruken av midlene
 • Gjeldssletting må sees i sammenheng med større strukturelle og institusjonelle endringer på globalt nivå som skaper jevnere maktforhold mellom Nord/Sør, samt forhindrer nye gjeldskriser
 • Det er to parter i enhver låneavtale. Tvister om tilbakebetaling skal løses av en nøytral tredjepart

SLUGs medlemsorganisasjonerRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger


Forrige mottaker:
Roland Hølscher
Brobyggerprisen
Neste mottaker:
Kjetil Bang-Hansen
og
Svein Tindberg