Digni, tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd eller Bistandsnemnda, er en paraplyorganisasjon for 20 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn. Bistandsnemnda, nå Digni, ble etablert i 1983. Alle medlemsorganisasjonene har et kristent verdigrunnlag.

Digni støtter ca. 120 prosjekter i ca. 40 land i samarbeid med Utenriksdepartementet og NORAD.

FormålRediger

Formålet til organisasjonen er å drive saksbehandling og fordeling av bistandsmidler til medlemsorganisasjoner i henhold til gitte kriterier. Digni fordeler og kvalitetssikrer offentlige midler til bistandsarbeid. Organisasjonen driver også kompetanse- og fagutviklingsarbeid, informasjonsvirksomhet og beslutningspåvirkning.

Digni ser seg selv om en del av kirkens globale diakonale oppdrag. Dette oppdraget bygger på troen på at Gud har gitt alle mennesker like stor verdi og bedt menneskene ta vare på skaperverket. Utviklingsprosjektenes mål er å gi mulighet til egen utvikling – å gjøre mennesker i stand til selv å hevde sin rett.

Viktige arbeidsområder

  • fred og forsoning
  • kjønn og likestilling
  • helse og hiv/aids
  • menneskerettigheter og rettighetsbasert tilnærming
  • miljø
  • produktiv sektor og næringsutvikling
  • styrking av sivilt samfunn
  • urfolk
  • utdanning.

I utviklingsprosjektene er det et sterkt trykk på et lokalt initiativ og eierskap. Den lokale kirke har ofte det fortrinn at den har bred kontakt inn i lokalsamfunnet. Prosjekter som drives lokalt er gode prosjekter da de gir de lokale et eierforhold.

OrganisasjonRediger

Representantskapet velges av styret og består av én representant fra hver medlemsorganisasjon og er nemndas øverste organ. Sekretariatet er det operative organ.

Støtte fra NORADRediger

Bistandsnemnda undertegner avtaler med NORAD som gir en ramme på bistandsbeløpet. I 2015 mottar Digni om lag 180 millioner kroner.

Støtte / år 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
beløp i hele
tusen kroner
66 861 76 892 78 896 99 377 89 940 119 044 118 557 116 836 139 408 137 175

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger