Norges Unge Katolikker

(Omdirigert fra «Norges unge katolikker»)

Norges Unge Katolikker (også kjent som NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Organisering og arrangementer rediger

NUK har tre plan: Lokalt, regionalt (distriktene) og sentralt/nasjonalt.

Organisasjonen har lokallag rundt om i hele landet. Her treffes barn og ungdommer for å bygge opp vennskap og fellesskap med hverandre i troen, og for å gjøre ting for andre mennesker. Det lokale arbeidet er det primære i NUKs virksomhet. NUKs øverste organ er det årlige landsmøtet, hvor delegatene fra lokallagene er i flertall.

Distriktene er sammenslutninger av lokallagene innenfor et geografisk område. Organisasjonen har syv distrikter: Nord, Midt, Vest, Sør, Øst, Oslo og Østfold.

NUKs sentralledd er: Arbeidsutvalget, inkludert leder, og Landsstyret, utvalgene og redaksjonene. NUK har et sentralt sekretariat og ungdomsprest. Både leder og resten av Arbeidsutvalget velges av Landsmøtet. Nåværende leder er Alexander Golding.[1]

Hvert år arrangeres det også barne- og ungdomsleirer i regi av NUK. Disse leirene er spredt rundt i hele landet. Det arrangeres påskeleirer for ungdom og sommerleirer for alle aldersgrupper. NUK arrangerer også flere helgesamlinger hvert år.

NUK er medlem av Nordisk Katolsk Ungdomsråd, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Menneskeverd, Slett U-Landsgjelda (SLUG), Kristelig studieforbund (K-stud) og Frivillighet Norge.

NUKs formålsparagraf rediger

Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. Organisasjonen er til for alle unge katolikker i Norge. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. NUK skal gjennom: Tro:

  • Bygge opp en katolsk identitet hos de unge.
  • Synliggjøre en levende og ung kirke.

Fellesskap:

  • Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge, i katolske omgivelser.
  • Strebe etter flerkulturelt mangfold.
  • Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i messen.

Handling:

  • Fremme veksten i troen og skape engasjement i Kirken og i samfunnet, og svare på de nye utfordringer vi møter der.
  • Være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene.
  • Lære å gjenkjenne Kristus i våre medmennesker og handle deretter.

Vedtatt av NUKs Landsmøte 26. september 2004

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger