Åpne hovedmenyen
Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019

Uke 1
Mars sedd från Hubbleteleskopet

Mars är den yttersta av de fyra stenplaneterna i solsystemet och är den planet som ligger närmast utanför jorden. Mars har fått sitt namn efter den romerske stridsguden Mars och kallas ibland för "den röda planeten" på grund av sitt rödaktiga utseende. I likhet med alla de andra planeterna bildades Mars av rester från det gasmoln och det stoft som gav upphov till solen.

Mars yta är prydligt uppdelad i två områden. I söder finns lätt förhöjda högplatåer, täckta av kratrar. I norr finns plana slätter. Mellan de två finns en enorm upphöjning i Marsytan, Tharsis-platån, med väldiga vulkaner. Vulkanerna, tillsammans med kanjonen Valles Marineris, är de mest imponerande formationerna på Mars. Den största, Olympus Mons reser sig 27 km över ytan – tre gånger högre än Mount Everest och är solsystemets högsta berg. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 2
Tom Waits

Tom Waits, egentligen Thomas Alan Waits, född 7 december 1949 i Pomona i Kalifornien, är en amerikansk musiker, sångare, kompositör, textförfattare och skådespelare. Waits är känd för sin raspiga, hesa röst, ovanliga instrument och kompositioner som inte följer modet.

Med sin unika röst, sin blandning av blues, jazz och vaudeville samt experimentella inslag som gränsar till industrial har Waits byggt upp en egen distinkt musikalisk personlighet. Detta har även gjort att hans musik är svår att kategorisera. Textmässigt karakteriseras Waits sånger av atmosfäriska porträtt av bisarra, kärnfulla karaktärer och platser även om han också visat intresse för traditionella ballader. Han har ett kultfölje bland fansen och har även influerat flera låtskrivare trots att hans musik sällan spelas på radio eller MTV.

Hans låtar är mest kända för allmänheten genom coverversioner av mer kända artister, till exempel "Jersey Girl" som framförts av Bruce Springsteen, "Downtown Train" med Rod Stewart och "Ol' '55" framförd av the Eagles. I en intervju från 2005 hävdade Bob Seger att Waits musik varit en inspiration för honom. Även om Waits album mött blandad kommersiell framgång i USA har de ibland sålt guld i andra länder. Han har varit nominerad till flera stora musikpriser och bland annat vunnit två Grammy-priser. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 3

[[Fil:|120x150px|left|border|Moln observerade från ett flygplan|lenke=:sv:Moln ]] Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar, som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken.

Molnbildning utgår vanligen från mycket små partiklar på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller deponerar och bildar små iskristaller. Iskristaller kan även bildas från frusna molndroppar. En sådan droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser, som exempelvis konvektion, luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter.

Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna förekommer så kallade interstellära moln. Molnvetenskapen är en del av meteorologin. En särskild gren är molnfysik där man studerar molnbildning och andra fysikaliska aspekter av moln. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 4
Karta över Sudan med Darfur-regionen markerad

Darfurkonflikten är en väpnad konflikt som sedan 2003 pågår i Darfur i västra Sudan. Parterna i Darfurkonflikten är på ena sidan rebellgrupperna SLM/A (Sudan Liberation Movement/Army) och JEM (Justice and Equality Movement), på andra sidan Sudans regering tillsammans med Janjawidmilisen. Rebellgrupperna SLM/A och JEM består i huvudsak av bofasta jordbrukande "afrikaner" från folkgrupperna furer och zaghawa. Regeringssidan representerar den boskapsskötande nomadiserande "arabiska" sidan.

Detta har lett till oerhörda lidanden för den civila befolkningen och troligen har mellan 250 000 och 350 000 människor dött i det som betecknas som folkmord och tre miljoner är nu direkt beroende av nödhjälp utifrån. Även hjälporganisationerna har blivit hårt utsatta med flera hjälparbetare dödade, och ett flertal hjälporganisationer har lämnat området eller lagt ner sin verksamhet. Detta hotar i sin tur att leda till en ännu större humanitär katastrof för den stora mängden flyktingar. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 5
Denne vanlige fuglen heter på svensk "stare"; på dansk og bokmål "stær"; på nynorsk "stare" eller "star".

Stare (Sturnus vulgaris) är i Europa den vanligaste och mest utbredda företrädaren för familjen starar (Sturnidae). För en ovan betraktare kan den förväxlas med koltrasten, eftersom den är en annan vanlig gulnäbbad mörk fågel som ses öppet på gräsmattor och inne i samhällen och städer. Staren är dock mindre, har spetsiga vingar och har i sommardräkt en metalliskt blänkande fjäderdräkt.

Staren är främst välkänd genom sin sång och är en mycket duktig härmare. Staren har en stor geogafisk utbredning och genom introduktion på andra kontinenter är staren idag en av de vanligaste fåglarna i världen. Dock har bestånden i Europa, efter en markant ökning på 1800-talet, sedan 1960-talet minskat mycket kraftigt. I vissa områden har den tidigare vanliga synen av mycket stora synkroniserade flockar av starar blivit allt mer ovanlig. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 6
Jane Grey

Lady Jane Grey, född 1536 eller tidigt 1537, troligen på Dorset House, London, död (avrättad) den 12 februari 1554 i Towern, London, ofta kallad ”niodagarsdrottningen”, var tekniskt sett regent som sextonåring mellan den 10 och den 19 juli 1553, även om hon inte alltid räknas in i Englands tronföljd. Hon blev regent då hertigen av Northumberland i enlighet med Edvard VI:s testamente försökte kringgå Maria I:s successionsrätt i syfte att rädda England undan ett återvändande till den katolska kyrkan. Planen misslyckades dock, och Maria utropades till drottning medan Jane dömdes till döden.

Jane hörde till huset Tudor; hennes mormors far var Henrik VII av England. Jane Grey lyfts ofta fram som ett exempel på renässansens nya syn på kvinnlig bildning, och hennes levnadsöde har legat till grund för många senare romantiserade skildringar. Hennes död har beskrivits som ett protestantiskt martyrskap, en tolkning som hon själv försökte befordra. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 7
Personer med bipolär sjukdom har mellan 2,5 och 3 gånger högre benägenhet att uppvisa hyperintensitet vid undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRI).

Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom (även bipolärt syndrom) är en psykisk störning som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani. Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga depressioner, men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan episoderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan dessa lägen. Symtomen blir vanligtvis svårare med tiden och utan behandling riskerar den sjuke att utveckla kroniska funktionsnedsättningar. Med förebyggande medicinering är prognosen god. Många är symtomfria i flera decennier och mellan sjukdomsperioderna (skoven) fungerar individen vanligtvis normalt. Förloppet påverkas av yttre faktorer som miljö och stress. Mellan 1-3 procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom. Många insjuknar första gången när de är mellan 15 och 30 år. Ärftlig belastning är den viktigaste riskfaktorn. Bipolär sjukdom och schizofreni har delvis en gemensam genetisk bakgrund. Bipolär sjukdom är lika vanlig hos män som kvinnor men fler kvinnor än män drabbas av unipolära depressioner.

Sjukdomen delas in i bipolär I, bipolär II, cyklotymi och andra typer efter hur stämningsläget förändras. Hypomani utmärker typ II som relativt sällan utvecklas till typ I med svåra manier. Milda manier går ofta med känslor av upprymdhet och välmående. Allvarliga manier leder inte sällan till sjukhusvistelse och psykoser. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar bipolär sjukdom till en av de tio mest handikappande sjukdomarna. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 8
Shaheed Minar, eller martyrmonumentet, i Dhaka högtidlighåller kampen för bengali

Bengali är ett indoariskt språk som talas i östra delen av Indiska halvön. Bengali skrivs med bengalialfabetet.

Bengali är inhemskt språk i den region i östra Sydasien som kallas Bengalen, vilken omfattar dagens Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen. Bengali är även majoritetsspråket i delstaten Tripura. Bengalitalande minoriteter finns också bland annat i de indiska delstaterna Assam, Jharkhand och Andamanerna och Nicobarerna. Med nästan 230 miljoner modersmålstalare är bengali ett av de mest talade språken i världen (det rankas som nummer fyra i världen). Bengali är det huvudsakliga språket i Bangladesh, och det näst mest talade språket i Indien. Tillsammans med assamesiskan är det det geografiskt östligaste av de indoeuropeiska språken, bortsett från ryskan. Den mest kände författaren på bengali är nobelpristagaren Rabindranath Tagore. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 9
Tyskt kopparstick över slaget

Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 vid Ringstorpshöjden nordost om dåvarande Helsingborg. De stridande parterna var den danska invasionsarmén på 14 000 man, ledd av generallöjtnant Jørgen Rantzau, och den lika stora svenska armén ledd av generalguvernören i Skåne, Magnus Stenbock.

Slaget hade sin upptakt när Danmark försökte utnyttja det svenska nederlaget vid Poltava år 1709 genom att på hösten samma år landstiga med en invasionsarmé vid Råå. Då större delen av de svenska stridskrafterna hade utplånats vid Poltava, var styrkorna i landet i för dåligt skick för att bjuda tillräckligt försvar. Stenbock tvingades därför dra sig tillbaka till Småland, där en ny armé tränades upp. Under tiden ryckte den danska armén allt längre in i Skåne, med målet att inta flottbasen i Karlskrona. När Stenbock slutligen kunde tåga in i Skåne drog sig de danska trupperna tillbaka till Helsingborg, där det avgörande slaget sedan stod. Slaget slutade i svensk seger och efterföljdes av en dansk reträtt från Skåne. Detta blev därmed Danmark sista större kraftsamling att återta Skånelandskapen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 10
Vid sjön Chilika i Western Australia

Vitbukad havsörn (Haliaeetus leucogaster) är en stor dagaktiv rovfågel som tillhör familjen hökartade rovfåglar. Den är närbesläktad med Salomonhavsörn. Som adult är vitbukad havsörn en distinkt fågelart med vitt huvud, bröst, undre vingtäckare och stjärt. Ovansidan är skiffergrå och de svarta undre vingpennorna kontrasterar mot de vita vingtäckarna. Stjärten är kort och solfjäderformad. Den är ganska smal och långhalsad med litet huvud och breda vingar. Honorna är något större än hanarna och kan mäta upp till 90 cm på längden, med ett vingspann på upp till 2,2 meter och väga 4,5 kg. Den har ett gåsliknande skall.

Vitbukad havsörn förekommer från Indien och Sri Lanka över Sydostasien till Australien, utefter kuster och utmed större vattendrag. Den häckar och födosöker i närheten av vatten och fisk utgör ungefär hälften av dess föda. Vitbukad havsörn är revirhävdande och bildar monogama par. Den är opportunistisk och tar as och en stor mängd olika djur. Den globala populationen kategoriseras som livskraftig men har minskat i delar av Sydostasien, som i Thailand, och i sydöstra Australien. Det största hotet mot arten är mänsklig aktivitet, både från störningar under häckningsperioden och avverkning av lämpliga boträd. Vitbukad havsörn är helig för ursprungsfolk i olika delar av Australien, och förekommer i en mängd folksagor över hela dess utbredningsområde. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 11
Kronprinz i Scapa Flow, 1919.

König-klassen var en fartygsklass bestående av fyra slagskepp som byggdes för tyska Kaiserliche Marine strax före första världskriget. Klassen bestod av König, Grosser Kurfürst, Markgraf och Kronprinz. Klassen, som var de mest kraftfulla krigsfartygen i den tyska Högsjöflottan vid krigsutbrottet 1914, fungerade som en enhet under första världskriget — V-divisionen i III-stridseskadern. Fartygen deltog i ett flertal sjöoperationer under kriget, däribland slaget vid Jylland, där de utgjorde spetsen för den tyska linjen. De överlevde kriget och internerades i Scapa Flow i november 1918. Alla fyra fartygen borrades i sank den 21 juni 1919 då konteramiral Ludwig von Reuter beordrade sänkningen av hela Högsjöflottan.

Klassen var en förbättring jämfört med den föregående Kaiser-klassen. En av de främsta förbättringarna var placeringen av huvudartilleriets batteri. Kaiser-klassens fartyg hade tio 30,5 cm SK L/50 kanoner monterade i fem tvillingkanontorn, ett torn var monterat föröver, två i aktern i ett "trappstegsarrangemang" och de andra två i ett sicksackordant "flygelarrangemang" midskepps. På König-klassen flyttades ett av flygeltornen framåt och placerades i ett "trappstegsarrangemang" medan det andra flygeltornet flyttades till mittlinjen midskepps. Detta möjliggjorde för en bredare eldgivningsvinkel vid en bredsida, eftersom alla 10 kanonerna skulle kunna skjuta på ett stort område. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 12
Jämtlands läns vapen

Jämtlands län är ett svenskt län, vars residensstad är Östersund. Det omfattar landskapen Jämtland och Härjedalen samt delar av Ångermanland och Hälsingland. Även några mindre områden i Dalarna och Lappland ingår i länet, som är 49 443 km², vilket motsvarar 12 procent av Sveriges yta. Därmed är det landets till ytan tredje största län, men trots det bor endast 1,5 procent av Sveriges befolkning i det.

Länet domineras politiskt av folkrörelsepartierna socialdemokraterna och centerpartiet, något som är tämligen unikt i Sverige, men som överensstämmer med situationen i Nord-Trøndelag fylke i grannlandet Norge. Länet är även politiskt kontrastfyllt; kommunförbundet och flertalet av kommunerna är borgerligt styrda (eller har blocköverskridande koalitioner) medan landstinget är "röd-grönt" och socialdemokraterna innehar tre av länets fem mandat i riksdagen.

Jämtlands län är jämte Gotlands det mest företagstäta länet i Sverige och har den högsta företagsamheten bland kvinnor i landet. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 13
Adult hane av nominatformen S. c. carolinensis

Vitbröstad nötväcka (Sitta carolinensis) är en fågelart i familjen nötväckor. Fågeln häckar i urskogsmiljöer i stora delar av de tempererade områdena i Nordamerika. Det är en satt fågel, med stort huvud, kort stjärt, kraftig näbb och starka fötter. Ovansidan är blekt blågrå, och ansiktet och undersidan är vita. Den har svart hjässa och kastanjebrun underbuk. Arten delas upp i nio underarter som morfologiskt främst skiljer sig i färgen på fjäderdräkten.

Liksom andra nötväckor födosöker vitbröstad nötväcka efter insekter på trädstammar och grenar, och har förmåga att röra sig med huvudet före nedför träd. Frön utgör en betydande del av dess vinterföda, liksom ekollon och hickorynötter som fågeln lägger på lager under hösten. Boet placeras i en trädhåla, och det häckande paret kan smeta insekter runt öppningen för att avvärja ekorrar. Adulta fåglar och ungfåglar kan bli dödade av hökar, ugglor och ormar, och skogsavverkning kan leda till lokala habitatförluster, men arten är vanlig och det finns ingen oro för dess fortlevnad i de större delarna av dess utbredningsområde. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 14
USS Congress (till vänster) och Polaris vid Disko på Grönland.

Polarisexpeditionen 1871, ledd av amerikanen Charles Francis Hall, hade som mål att bli den första expeditionen att nå nordpolen. Expeditionen finansierades av den amerikanska regeringen och var ett av de första försöken att nå nordpolen, efter att den brittiske marinofficeren William Edward Parry 1827 nådde breddgraden 82°45′N. Expeditionen misslyckades med sin huvuduppgift på grund av dålig disciplin, inkompetens och uselt ledarskap.

Expeditionens främsta bedrift var att de nådde 82°29'N breddgraden med fartyg, vilket var rekord på den tiden. På väg söderut skildes 19 besättningsmän från fartyget och drev 2 900 kilometer på ett isflak i sex månader innan de slutligen räddades. Polaris gick på grund och förstördes nära Etah på Grönland i oktober 1872. De återstående besättningsmännen överlevde vintern och räddades den efterföljande sommaren. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 15
Målning ifrån första utgåvan som visar när Eliza sålts, och berättar att hon tänker fly för Tom

Onkel Toms stuga (Uncle Tom's Cabin) eller Livet bland negrerna i Nordamerikas slavstater (Life Among the Lowly) är en roman skriven av Harriet Beecher Stowe, publicerad den 20 mars 1852. Den handlar om slaveriet i USA sett ur slavarnas perspektiv och bidrog starkt till att slaveriet avskaffades 1863 under amerikanska inbördeskriget. Boken beskriver slaven Tom som förblir sin ägare trogen trots misshandel. Samtidigt skildras slavinnan Elizas flykt mot norr.

Onkel Toms stuga var den roman som såldes i flest exemplar under 1800-talet (och den näst mest sålda boken efter Bibeln) och anses ha medverkat till att stärka abolitionisternas sak under 1850-talet. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 16
En observatör spanar mot skyarna över London. Sankt Pauls-katedralen i bakgrunden.

Slaget om Storbritannien var ett försök av Tysklands flygvapen (Luftwaffe) att under andra världskriget skaffa sig kontroll över brittiskt luftrum och krossa brittiska flygvapnet (RAF). Andrahandsmålet var att förstöra fabriker för flygplanstillverkning och tvinga Storbritannien till neutralitet eller kapitulation. Operationerna startade som en förberedelse för en planerad invasion av landet, kallad Operation Seelöwe.

Brittiska historiker begränsar tiden för slaget till tiden mellan den 10 juli och 31 oktober 1940, men i tyska källor anges att slaget började i mitten av augusti och varade ända till maj 1941 då Luftwaffe drog bort sina bombplansenheter för att förbereda operationen Barbarossa, jätteattacken på Sovjetunionen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 17
Sjungande rödhake.

Rödhake (Erithacus rubecula) är en fågel som numera placeras i familjen flugsnappare (Muscicapidae). Rödhaken är en liten, knubbig tätting, omkring 12,5–14 centimeter lång, med stort huvud och kort stjärt. Den har orangerött bröst och ansikte inramat med grått, brun ovansida och vitaktig buk. Dess utbredning sträcker sig över hela Europa till västra Sibirien, södra Algeriet och vid Atlanten så långt som till Azorerna och Madeira. I sydöst sträcker sig området till Kaukasus. Den är en stannfågel i större delen av sitt utbredningsområde.

Rödhaken är huvudsakligen en insektsätare, men vintertid även utökar sin kost med bär och dylikt. Den förekommer främst i olika typer av barr- och blandskog men uppträder även i parker och trädgårdar. Den håller gärna till i buskage men uppträder även mycket orädd hoppande på marken framför människor och djur för att fånga uppskrämda insekter. Under häckningstid är den mer tillbakadragen men observeras på sin ljudliga sång och på sitt tickande varningsläte som kan bli till smattrande serier. Den hävdar sitt revir mycket aggressivt gentemot artfränder och andra fågelarter, och håller även revir vintertid som båda könen hävdar genom sång. Det skålformiga boet som byggs av honan av mossa och torra blad placeras väl dolt direkt på marken. Den lägger genomsnittligen ungefär 5–7 ägg som ruvas i 13–14 dagar och ungarna blir flygga efter ytterligare 12–15 dygn.

Den har fått många positiva omskrivningar i folktro, sagor och legender. Ofta beskrivs den som lyckobringande, beskyddande och omhändertagande. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 18
Antal kymrisktalande i Wales i procent efter kommun.

Kymriska eller walesiska är officiellt språk i Wales tillsammans med engelska. Det är ett keltiskt språk i den brittiska språkfamiljen och är därmed nära släkt med korniska och bretonska och på längre håll även med iriska, skotsk gäliska och manx.

Kymriska talas huvudsakligen i Wales av omkring en femtedel av befolkningen. Språket talas också av vissa längs den walesiska gränsen i England samt i den walesiska kolonin Y Wladfa i Chubut i Argentina. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Nämnden för det kymriska språket) rapporterade 2004 att 21,7 % av Wales befolkning (611 000 människor) kunde tala kymriska, en ökning med 0,9 % (35 000) från 2001. Av dessa 611 000 invånare ansåg sig 57 % (315 000) kunna tala språket flytande, medan 78 % (477 000) ansåg sig kunna språket antingen flytande eller någorlunda bra. 62 % (340 000) uppgav att de talade språket dagligen; i denna grupp ingick 88 % av dem som ansåg sig tala språket flytande.

Welsh Language Act 1993 (1993 års lag om kymriska språket) och Government of Wales Act 1998 (Walesiska regeringens lag 1998) likställde kymriskan med engelska inom den offentliga sektorn och alla offentliga institutioner är sedan dess skyldiga att tillhandahålla sina tjänster på kymriska. 2011 antogs lagförslaget the Welsh Language Measure (Lagförslag om kymriska språket), som bekräftar kymriskans status som officiellt språk i Wales. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 19
PanAm Airbus A310-222 Clipper Miles Standish

Pan American World Airways, Pan Am, var ett amerikanskt flygbolag 1927-1991 och 1996-2004.

Flygbolaget var, före den första konkursen, världens största. Företaget etablerades i Key West i Florida som ett sjöflygbolag, men under sin ledare Juan Trippe växte det till att bli en betydande aktör i luftfarten. Företaget var en föregångare på många områden och var bland annat det första flygbolag som använde sig av jetflyg, jumbojet och datoriserade bokningssystem. Flygbolaget var lätt igenkännligt med sin blå jordglobslogotyp och namn på sina flygplan som inkluderade ordet "Clipper", och betraktades av många amerikaner som en av 1900-talets kulturella ikoner och som USA:s inofficiella nationella flygbolag.

Pan Am återuppstod två gånger efter 1991. Det andra Pan Am (Pan Am II) var i drift från 1996 till 1998 med fokus på lågpris- och långdistansflygningar mellan USA och Karibien. Det nuvarande flygbolaget (Pan Am III), som har sitt huvudkontor i Portsmouth, New Hampshire, också känt som the Pan Am "Clipper Connection", drivs av Boston-Maine Airways. Företaget flyger till destinationer i det nordöstra USA, Florida och Puerto Rico. Pan Am använder fortfarande IATA-koden PA och ICAO-koden PAA, även om den nuvarande inkarnationen av flygbolaget inte har något släktskap med det ursprungliga Pan Am eller Pan Am II. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 20
Foto av Halleys komet från 1910.

En komet (från grekiska astēr komētēs, "hårstjärna") är en mindre himlakropp som kretsar runt solen. När den befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma (atmosfär) eller en svans vilka båda främst uppstår på grund av effekten från solstrålning på kometkärnan. Kometkärnor är svagt sammanhållna samlingar av is, stoft och mindre stenpartiklar. Kärnan mäter mellan från några få kilometer till tiotals kilometer tvärs över.

Kometernas omloppsbanor kan variera tidsmässigt allt från en periodisk omloppstid av några få år till hundratusentals år, samtidigt som vissa bara passerar genom den inre delen av solsystemet en enda gång, innan de fortsätter ut i den interstellära rymden. Kometer lämnar en svans av fragment efter sig. Om kometens bana passerar jordens bana kan det sedan uppstå meteorregn, då jorden passerar genom svansen av fragment. Kometer särskiljs från asteroider genom att de har en koma eller en svans, även om mycket gamla kometer som har förlorat allt sitt flyktiga material kommer att likna asteroider. Det har totalt upptäckts 4 329 kometer (augusti 2011), av vilka drygt 500 är kortperiodiska. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 21
Friheten på barrikaderna (1833) av Eugène Delacroix (1798-1863).

Naturrätt (latin ius naturale) är ett fundamentalt begrepp för politiska ideologier och inom rättsfilosofin. Med detta åsyftas teorin att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt och universellt. Enligt Bertrand Russells definition innebär läran om naturrätten "vad en människa är berättigad till just på grund av sin mänskliga natur". Naturrätten är ett viktigt begrepp bland annat i diskussioner om legitimering av makt, statsbildning, ägande och krigets lagar. Naturrätten formar även den idéhistoriska grunden för demokratin.

Hur naturrätten definieras och förhållandet till den avgörs av vilken syn man har på människor och naturen, vilket innebär att definitionen av den ändrats genom århundradena och är ideologiskt betingad. Gemensamt för de olika definitionerna är krav på att rätten ska vara konsekvent och sammanhängande, att rätten ska grundas på moralen, moralen är naturlig, samt att handlingar som bevarar möjligheten till fortsatt samlevnad är rätta handlingar. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 22
System of a Down under en konsert i Chile 2011

System of a Down är ett amerikanskt alternativ metal-band från Hollywood, Kalifornien, med ursprung från Glendale, Kalifornien, grundat år 1994. De har i vissa fall ett flertal olika musikstilar i en och samma låt och det är därför är det svårt att kategorisera dem. Bandet består av Serj Tankian (sång), Daron Malakian (gitarr), Shavo Odadjian (elbas) och John Dolmayan (trummor).

Det självbetitlade debutalbumet släpptes 1998 och tre av bandets senare album (Toxicity, Mezmerize och Hypnotize) har debuterat på plats nummer 1 på den amerikanska Billboard 200-listan. System of a Down har blivit nominerade till fyra stycken Grammy Awards, varav de har vunnit en gång (med "B.Y.O.B." år 2006. Deras senaste album Hypnotize släpptes i november 2005.

Bandets medlemmar har armeniskt, libanesiskt och amerikanskt ursprung, och samtliga medlemmar har släktingar som mördades under det armeniska folkmordet, och tillhör således den armeniska diasporan. Även om bandet inte vill beskriva sig som ett politiskt band så har man engagerat sig för att sprida kunskap om det armeniska folkmordet och propagerat mot amerikansk militarism.

System of a Downs medlemmar tog ett uppehåll från varandra med start den 13 augusti 2006. Under detta uppehåll arbetade medlemmarna med olika sidoprojekt. Den 29 november 2010 meddelade dock bandet att de hade återförenats och att de kommer att hålla flera konserter framöver. Den första av dessa konserter hölls i Edmonton den 10 maj 2011. Det är ännu oklart om bandet kommer att spela in nytt material tillsammans. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 23
Mord och dråp i Stockholm år 1400 till år 2000. Antal mord per 100 000 invånare.

Mord och avrättningar i Stockholm finns dokumenterade tillbaka till 1280-talet, då Magnus Ladulås lät halshugga tre riksråd ur Folkungaätten. De hade anklagats för flera “förrädiska stämplingar mot tronen”. Därefter ger Stockholms stads tänkeböcker en bra inblick i stadens mord och dråp för perioden mellan 1400-talets mitt och 1600-talets mitt. Räknat per 100 000 invånare var våld med dödlig utgång bland stockholmare högst under medeltiden, för att sedan mer än halveras fram till sekelskiftet 1700. Det vanligaste var bråk som uppstod mellan två män och oftast var alkohol inblandad.

Under Gustav III mildrades dödsstraffen respektive avskaffades helt för vissa brott. Den sista offentliga avrättningen på avrättningsplatsen skedde 1862. Sveriges och Stockholms sista avrättning ägde rum den 23 november 1910, då rånmördaren Alfred Ander halshöggs i en giljotin.

Stockholm har upplevt en lång rad politiska mord, där det största är Stockholms blodbad som ägde rum mellan den 7 november och 9 november 1520. Två uppmärksammade mord på politiker överskuggar allt annat under senare delen av 1900-talet och 2000-talets början: Mordet på Olof Palme (1986) och Mordet på Anna Lindh (2003). Därtill kommer två terroristdåd med dödligt utgång: Ockupationen av Tysklands ambassad (1975) och Bombdåden i Stockholm (2010). Läs mer…
Vis - historikk


Uke 24
Emmeline Pankhurst2.jpg

Emmeline Pankhurst, född Goulden, född 14 juli 1858 i Manchester, död 14 juni 1928 i London, var en brittisk politisk aktivist och ledare för suffragettrörelsen som kämpade för kvinnors rösträtt. Tillsammans med bland andra sina döttrar bildade Emmeline Pankhurst Women's Social and Political Union (WSPU) 1903. WSPU ställde sig vid sidan av – och ofta i opposition mot – politiska partier. Gruppen blev snabbt ökänd när dess medlemmar krossade fönster och attackerade poliser. Pankhurst, hennes döttrar och andra WSPU-aktivister dömdes till upprepade fängelsestraff, där de utförde hungerstrejker för att säkra bättre villkor. Fastän hon fick mycket kritik för sina militanta metoder erkänns hennes arbete som en avgörande del i att åstadkomma kvinnlig rösträtt i Storbritannien. Historikerna är dock oense om huruvida hon gjorde mer för att hjälpa eller för att hindra det folkliga stödet för saken. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 25
Statyn av Magnus Stenbock på Stortorget, med rådhuset i bakgrunden.

Helsingborg är en tätort och centralort i Helsingborgs kommun i Skåne län, belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör. Helsingborg är Sveriges åttonde största tätort och en del av den transnationella Öresundsregionen.

Helsingborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Dess viktiga plats där Öresund är som smalast har gett staden en strategisk position under lång tid. På medeltiden var staden och dess slott ett av Nordens mäktigaste fästen och därmed inblandat i mycket av den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg varit skådeplats för flera politiska konflikter och stridigheter. De ständiga krigen har också gått hårt åt staden och dess bebyggelse. Sedan 1700-talet har dock staden levt en relativt fredlig tillvaro och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt genom att bli en av Sveriges snabbast växande städer som en viktig hamn- och industristad. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 26
Västfjordarna, den isländska region varifrån handskrifterna med pidginspråket kommer.

Baskisk-isländskt pidginspråk var ett pidginspråk med inflytande från baskiska, germanska och romanska språk. Det finns dokumenterat i isländska handskrifter med ordlistor från 1600- och 1700-talet. Språket användes sannolikt i kontakter mellan baskiska sjömän och folk i kusttrakterna runt norra Atlanten, bland annat den isländska lokalbefolkningen i Västfjordarna på nordvästra Island. Var pidginspråket uppstod är osäkert. Det kan ha uppkommit på Island, men på grund av inslagen från så många andra europeiska språk är det troligare att det utvecklats på annat håll och att baskerna förde med det till Island, där det senare skrevs ned.

I dokumentet AM 987 4:to, som finns bevarat hos Árni Magnússon-institutet för isländska studier i Reykjavik, finns två baskisk-isländska ordlistor vid namn Vocabula Gallica ("franska ord") och Vocabula Biscaica ("biscayiska ord"). Mot slutet av Vocabula Biscaica, som sammanlagt innehåller 278 ord, meningar och räkneord, finns ett antal fraser där den baskiska meningen är uppblandad med inslag från engelska, franska, nederländska, spanska och tyska. Det baskisk-isländska pidginspråket är alltså inte en blandning mellan baskiska och isländska, utan en blandning av baskiska och ett antal andra språk. Sitt namn har det fått eftersom det nedtecknades på Island och översattes till isländska. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 27
Krimbergen med Svarta havet i bakgrunden

Krim (ukrainska: Крим; ryska: Крым; krimtatariska: Qırım) är en halvöSvarta havets norra kust som politiskt utgör en autonom republik inom Ukraina. Halvön har en yta på cirka 25 500 kvadratkilometer och har omkring 2,3 miljoner invånare (år 2005). Huvudstad är Simferopol. Andra större städer är Sevastopol, Kertj, Jevpatorija, Jalta och Feodosija. Det största språket på halvön är ryska, följt av krimtatariska och ukrainska, men endast ukrainska har officiell status.

Halvön omgärdas i väster och söder av Svarta havet, i öster av Azovska sjön. Den förbinds med fastlandet i norr via ett smalt näs. Landskapet domineras av de ner mot sydkusten brant sluttande Krimbergen i söder, med en bördig kustremsa mellan dem och havet, samt ett flackt stäppland i norr. Krims viktigaste näringar är turismen, som baseras på ett flertal badorter i sydkustens varma klimat, samt jordbruk och industri, med produktion av bland annat vin, frukt och tobak samt järnmalmsbrytning. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 28
Rhys ap Gruffydd.

Rhys ap Gruffydd, född 1132, död 28 april 1197, var härskare i riket Deheubarth i södra Wales. Han är känd som Yr Arglwydd Rhys (kymriska för ”Herren Rhys”), men det är inte känt om denna titel användes under hans livstid. Han använde främst titeln "Prins över Deheubarth" eller "Prins över Södra Wales", men det finns två bevarade dokument där han använder titeln "Prins av Wales" eller "Walesarnas prins". Rhys var en av de mest framgångsrika och mäktiga walesiska furstarna efter Owain Gwynedd av Gwynedds död 1170. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 29
Anna av Kleve.

Anna av Kleve, född 22 september 1515 i Düsseldorf, död 16 juli 1557Chelsea Manor i London, blev Henrik VIII:s av England fjärde fru och Englands drottning 1540. Tolv år gammal trolovades hon med den blivande Frans I av Lothringen, men trolovningen upphävdes 1535. I samband med detta letade Henrik VIII efter en ny hustru, sedan Jane Seymour dött. Thomas Cromwell, kungens rådgivare, föreslog Anna för att kunna sluta ett förbund med Annas bror Vilhelm V av Kleve, och därigenom skapa ett nätverk mot påven, Paulus III.

1539 friade Henrik, och äktenskapsfördraget undertecknades den 4 oktober samma år. Annas resa till England blev dock lång och mödosam, och när Henrik, vars tålamod på grund av förseningen brustit, slutligen fick träffa Anna var han inte alls nöjd med hennes utseende, och uttryckte att det inte stämde med hans förväntningar. Den 6 januari vigdes de ändå i Greenwich, men äktenskapet fullbordades aldrig. Den besvikna konungen fick upp ögonen för en annan kvinna, Katarina Howard, och omkring pingst kom misstankar fram om att Katarina var gravid, vilket innebar att kungen fick bråttom att avsluta äktenskapet med Anna. Den 24 juni transporterades Anna till Richmond Palace, förmodligen i tron att hon skulle få en semester, men den 25 juni anlände en delegation som förklarade att äktenskapet var ogiltigt. Den 6 juli hade äktenskapet upplösts, och den 9 juli antog parlamentet ett beslut som sade att äktenskapet mellan Henrik och Anna var ogiltigt. Anna tilldelades ett antal egendomar på vilka hon bodde resten av sitt liv, tills hon dog den 16 juli 1557. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 30
Fobier påverkas av ett flertal av hjärnans strukturer.

Fobi (av grek. φόβος, fobos, "fruktan"), kallas en stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså endera om att personen reagerar med rädsla inför ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farligt, eller att den rädsla som uppkommer är överdrivet intensiv. Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan att stöta på objektet som personen är rädd för, till exempel att helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar.

Fobier sorteras kliniskt in under ångestsyndrom, som alla karakteriseras av starka ångestupplevelser som orsakar lidande och i något avseende förhindrar ett normalt fungerande. Fobier kan idag behandlas effektivt, bland annat genom kognitiv beteendeterapi. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 31
Vasa sedd från babord. Riggen och väderdäcket är till största del nykonstruerat och kontrasten mot det svartade ekträet är tydlig.

Vasa, eller Wasa, är ett svenskt örlogsskepp som kantrade och sjönk utanför Beckholmen i inloppet till Stockholm på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades den 24 april 1961 och är sedan 1990 inhyst i VasamuseetDjurgården i Stockholm. Det samtida namnet på skeppet var Vasen efter den vase som finns i Vasaättens släktvapen. Vasa föll i stort sett i glömska efter några tidiga misslyckade försök att bärga henne. Hon lokaliserades åter 1956 och bärgades fem år senare i stort sett intakt. Hon hystes i en tillfällig byggnad som kallades Wasavarvet till 1988 då hon bogserades till det nya Vasamuseet. Vasa är unikt välbevarad och är det enda 1600-talsskeppet i världen som bärgats i så gott skick. Vasa har blivit en av Sveriges populäraste turistattraktioner och har hittills lockat över 25 miljoner besökare. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 32
Adult gråhakedopping, av den amerikanska underarten, i häckningsdräkt.

Gråhakedopping (Podiceps grisegena) är en vattenlevande flyttfågel som förekommer i den tempererade regionennorra halvklotet. Arten, vars närmsta släkting är skäggdoppingen, tillhör den distinkta ordningen doppingfåglar och placeras i den ordningens geografiskt mest spridda släkte Podiceps. Gråhakedoppingen delas in i två underarter, den västpalearktiska nominatformen och den något större holboelii som förekommer i Nordamerika och östra Sibirien. Arten övervintrar till största delen i lugnt vatten utmed havskuster, precis utom räckhåll för vågorna, men vissa övervintrar även på större sjöar. Den föredrar att häcka vid grunda vegetationsrika sötvatten som sjöar, våtmarker och dammar.

Gråhakedoppingen är något mindre och kompaktare än skäggdoppingen med en kortare och grövre hals. Vintertid har den en mestadels mörkgrå och gråvit fjäderdräkt, med inslag av ljusbrunt, medan den under häckningssäsongen har en distinkt rödbrun hals, svart hätta och kontrasterande ljusgrå kind och strupe. Den har en komplicerad parningslek som bland annat omfattar höga läten. När de väl har bildat par bygger de ett bo av material från vattenväxter som placeras ovanpå flytande vegetation.

Som alla doppingar är gråhakedoppingen en god simmare, en exceptionellt snabb dykare och reagerar på fara genom att dyka, snarare än att flyga sin väg. Fötterna är placerade långt bak på kroppen, nära stjärten, vilket gör den klumpig på land. Den dyker efter fisk eller snappar efter insekter. Den sväljer även egna fjädrar, förmodligen för att skydda matsmältningssystemet. Statusen för de de båda underarterna kategoriseras av IUCN som livskraftig, och den globala populationen är stabil eller ökande. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 33
Wayne Gretzky, New York Rangers

Wayne Douglas Gretzky, född 26 januari 1961, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som numera är delägare i Phoenix Coyotes. Medlem av Order of Canada.

Gretzky, eller "The Great One" som han ofta kallas, föddes i Brantford, Ontario i Kanada. Total Hockey: The Official Encyclopedia of the NHL kallar Gretzky "den mest framgångsrike spelaren någonsin". I Nordamerika anses han vara den bästa spelaren under sin tid och har blivit kallad "världens genom tiderna bästa hockeyspelare" av sportjournalister, spelare, coacher och fans. Förutom mängder av personliga utmärkelser och rekord är han den enda spelaren som fått sitt tröjnummer, 99, pensionerat av alla lag i NHL. Redan i unga år ansågs Gretzky vara ett underbarn inom ishockey och han spelade med och mot spelare som var flera år äldre än han själv. Gretzky blev professionell 1978, 17 år gammal, när han skrev på för Indianapolis Racers i World Hockey Association (WHA) och spelade senare nästan 20 år i NHL. Där satte han 40 grundsäsongsrekord, 15 slutspelsrekord, sex NHL All-Starrekord, vann fyra Stanley Cup-troféer med Edmonton Oilers, tilldelades nio gånger Hart Memorial Trophy och tio gånger Art Ross Memorial Trophy. Han är den ende spelaren någonsin som har fått ihop över 200 poäng på en enda säsong (en prestation som han lyckades med fyra gånger under sin karriär). Utöver detta noterades han för över 100 poäng 15 gånger i NHL, 13 av dem i sträck. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 34
Den första illustrationen i den första rullen av Henry Grace à Dieu, det största skeppet i den engelska flottan under Henrik VIII.

Anthonyrullen (engelska: Anthony Roll) är en förteckning över skepp i den engelska flottan som den såg ut i mitten av 1540-talet under Henrik VIII. Den har fått sitt namn efter Anthony Anthony, dess författare och illustratör. Den består av tre rullar av veläng, en typ av pergament, och innehåller illustrationer av 58 fartyg samt förteckningar över deras storlek, besättning, beväpning och utrustning.

Anthonyrullen är det enda kända fullt illustrerade förteckningen över fartyg i den engelska flottan från Tudorperioden (1485-1603). Illustrationerna i rullarna har beskrivits som utförda i en "naiv stil [med] konformitet till ett visst mönster" med ett konstnärligt kunnande "som överensstämmer med färdigheterna hos en statlig tjänsteman med ett rimligt amatörmässigt grepp om form och färg". Inventarielistorna har varit värdefulla som historiska källor, men illustrationerna av fartygen har varit mindre användbara eftersom de är enkla och gjorda efter en form av schablon. Detaljer i fråga om de enskilda fartygens konstruktion, bestyckning och särskilt riggen har visat sig vara högst ungefärliga. Trots det så har återgivningar av fartygens ceremoniella utsmyckningar varit användbara för studier av Tudorperiodens heraldik, flaggor och fartygsutsmyckning.

De enda kända avbildningarna av kända fartyg från Tudorperioden, som Henry Grace à Dieu och Mary Rose finns i Anthonyrullen. Eftersom Mary Rose sjönk nästan helt intakt och bärgades framgångsrikt 1982 har man kunnat jämföra informationen i rullarna med de fysiska kvarlevorna av Mary Rose, något som har bidragit till bättre förståelse för 1500-talets marina historia. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 35
Skogssamisk bosättning

Skogssamer är samer som året om är verksamma i skogslandet och som alltså inte flyttar upp till fjällen sommartid, till skillnad från fjällsamer.

Under historisk tid har det i Sverige funnits skogssamer åtminstone från norra Ångermanland och norrut. De två sydligaste lappmarkerna, Åsele och Lycksele lappmark, omfattade före 1606 inte fjällområdet utan var rent skogssamiska områden. Detsamma gällde Kemi lappmark i nuvarande Finland. I övriga lappmarker fanns skogssamer inom hela skogslandet.

Skogssamerna i Kemi, Åsele och Lycksele lappmarker assimilerades i den finska och svenska befolkningen under 1600-, 1700- och 1800-talen. Idag finns en levande skogssamisk kultur inom skogslandet i Norrbottens län samt i Malå inom Västerbottens län. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 36
Oljeskiffer från Messels gruva, Tyskland

Oljeskiffer är en grupp finkorniga, sedimentära bergarter som är fossila bränslen. Oljeskiffer innehåller kerogen, en fast blandning av organiska föreningar, från vilket flytande kolväten kan utvinnas med olika tekniker. Begreppet oljeskiffer är egentligen missvisande då bergarten inte nödvändigtvis innehåller skiffer och dess organiska material, kerogen, dessutom skiljer sig väsentligt från petroleum (råolja). Att processera kerogen till en användbar form är dyrare och mera ansträngande för miljön än att utnyttja råolja. Fyndigheter av oljeskiffer förekommer i hela världen, varav stora mängder finns i USA. De globala fyndigheterna uppskattas motsvara mellan 450 och 520 miljarder m3 utvinningsbar olja.

Oljeskiffrets kerogen är i fast form, men genom den kemiska processen pyrolys kan det omvandlas till syntetisk råolja i flytande form. Pyrolys innebär att oljeskiffer upphettas till en så hög temperatur att det sönderfaller och flyktiga ämnen avges. En del av dessa gaser kan kondenseras och destilleras till en petroleum-liknande skifferolja. Skifferoljan kan anses vara en form av icke-konventionell olja. De gaser som inte kan kondenseras kan istället brännas. Oljeskiffer kan också brännas direkt som ett lågvärdigt bränsle för elproduktion och uppvärmning, eller användas som råvara i kemikalie- och byggmaterialstillverkning.

Oljeskiffer har fått uppmärksamhet som energikälla då priset på konventionella oljekällor har ökat, och den även kan säkra vissa områdens oberoende från externa energileverantörer. Samtidigt förknippas utvinning och förädling av oljeskiffer med rad miljöfrågor, relaterade till markanvändning, avfallshantering, vattenanvändning, hantering av avloppsvatten, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 37
Mary Wollstonecraft ca 1797, målning av John Opie

Mary Wollstonecraft, född 27 april 1759 i Spitalfields, död 10 september 1797 i London, var en brittisk författare och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798).

Wollstonecrafts liv har dragit till sig intresse från både allmänheten och feminister, inte alltid mest på grund av hennes litterära alster, utan för hennes okonventionella och ofta stormiga relationer. Efter två misslyckade utomäktenskapliga förhållanden gifte sig Wollstonecraft med filosofen William Godwin, en av anarkismens förgrundsgestalter. Parets dotter, Mary Shelley, blev senare känd för sin roman Frankenstein. Wollstonecraft dog i barnsäng vid 38 års ålder och lämnade flera oavslutade manuskript efter sig. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 38
Egbert av Wessex.

Egbert (även stavat Ecgberht), död 839, var kung av Wessex från 802 till 839. Hans far var Ealhmund av Kent. På 780-talet tvingades Egbert i exil av Offa av Mercia och Beorhtric av Wessex, men då Beorhtric avled år 802 kunde Egbert återvända och inta tronen.

Ytterst lite är känt om de första tjugo åren av Egberts regeringstid, men han tros ha kunnat hålla Wessex självständigt mot kungariket Mercia, som vid den tidpunkten dominerade de andra södra engelska rikena. År 825 besegrade Egbert Beornwulf av Mercia i slaget vid Ellendun, och fortsatte med att ta kontroll över de merciska besittningarna i sydöstra England. År 829 besegrade Egbert Wiglaf av Mercia och drev ut honom ur riket och kunde därmed tillfälligt styra Mercia. Senare samma år underkastade den northumbriske kungen i Mercia, nära Sheffield sig honom. Anglosaxiska krönikan beskrev Egbert som bretwalda, eller "Britanniens härskare". Läs mer…
Vis - historikk


Uke 39
Strandskata

Strandskata (Haematopus ostralegus) är en vadarfågel inom familjen strandskator och en karaktärsfågel för kusterna runt om i Europa. Den största koncentrationen av strandskata i Europa finns i Vadehavet vid Nordsjön och i angränsande landregioner.

Strandskatan är en stor och kompakt vadare med en längd på 39 till 45 cm, varav näbben är 6 till 9 cm och den har ett vingspann på 72-83 cm. Den är i huvudsak vit undertill och svart på ovansidan. Den har en lång röd näbb, rosafärgade ben och röda ögon. Könen är lika, förutom att honans näbb i genomsnitt är något längre.

Juvenila fåglar har mer gråaktig rosafärgade ben och en mer brunaktig mantel och näbbspetsen är mörk. De har vita fläckar på strupen och på halsens sidor. Den första sommaren har strandskatan en vit halskrage och näbbspetsen är mörk. De adulta fåglarna har också denna vita halskrage men saknar den mörka näbbspetsen.

Kännetecknande för strandskatan när den flyger är, förutom den vita nedre delen av ryggen, de breda vita vingbanden på ovansidan vingen och den breda svarta kanten på stjärten. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 40
Nirvana In Utero

In Utero är det amerikanska grungebandet Nirvanas tredje och sista studioalbum, släppt den 1 september 1993 av skivbolaget Geffen Records. Efter framgångarna med bandets tidigare album Nevermind från 1991 ville Kurt Cobain göra ett mer extremt album med ett råare sound. Nirvana kontaktade därför Steve Albini, som hade sina rötter i noiserockbandet Big Black, för att se om han var intresserad av att producera albumet, vilket han var. Cobain, som skrev de flesta låtarna på albumet, var imponerad av två av Albinis tidigare produktioner, Surfer Rosa av Pixies och Pod av The Breeders, och ville utnyttja Albinis teknik att fånga upp den naturliga atmosfären i inspelningsstudion med hjälp av flera olika mikrofoner utplacerade runt om i studion.

När In Utero lanserades fick det främst positiva reaktioner även om vissa recensenter var kluvna till albumet. Recensionerna handlade främst om hur olikt albumet var jämfört med Nevermind och att det verkade beröra de problem Cobain hade med att hantera berömmelsen han fick i och med Nirvanas genombrott två år tidigare. Albumet har i efterhand benämnts som "Cobains självmordsbrev", eftersom han avled i april 1994, drygt ett halvår efter lanseringen av In Utero. Albumet nådde som bäst plats 1 i USA, Sverige och Storbritannien samt nådde upp på topp 10 i länder såsom Kanada, Australien, Finland och Norge. In Utero har certifierats för 6x platina i Kanada, 5x platina i USA och platina i Frankrike. I Sverige har albumet certifierats för guld. In Utero kom på plats 435 på Rolling Stones lista The 500 Greatest Albums of All Time och nominerades i kategorin Best Alternative Music Album vid Grammy Awards 1994. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 41
Édith Piaf

Édith Piaf, född Édith Giovanna Gassion den 19 december 1915, död 11 oktober 1963, var en fransk sångerska och en ikon inom musikkulturen. Hon har allmänt ansetts som Frankrikes största populärmusikartist. Piaf var arvtagare till en stark tradition av parisisk chanson och den logiska efterföljaren till 1920-talets ”chanteuses réalistesYvonne George, Damia och Fréhel. Hon var också en av de sångare som var med och skapade en ny parisisk musiktradition av mer internationell och exportvänlig karaktär. Hennes tidiga sånger som Marguerite Monnots Mon légionnaire (1937) och Michel Emers L'Accordéoniste (1940) tillhör tveklöst den gamla music hall-traditionen. Piafs dramatiska tolkning av de texter hon sjöng och hennes speciella röst stämde väl med hennes egna komplicerade livsförhållanden med sprit- och drogproblem. Hon fick stora framgångar bland annat med sånger som La vie en rose (1946; egen text), Milord (1959) och Non, je ne regrette rien (1960). Hon var den främsta representanten för den franska chanson-traditionen under 1950- och 1960-talen. Piaf medverkade även i filmer. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 42
Brokpetrell

Stormfåglar (Procellariidae) är en familj av havsfåglar inom ordningen petrellfåglar (Procellariiformes). Familjen är både den artrikaste, med ett 80-tal arter, och den familj som omfattar de mest skiftande arterna inom sin ordning. I storlek omfattar de allt från de båda jättestormfåglarna (Macronectes), som nästan är stora som albatrosser, till de små valfåglarna (Pachyptila), som inte är större än de största stormsvalorna (Hydrobatidae). Stormfåglarna lever av fisk, bläckfisk och kräftdjur, och flera av arterna äter gärna fiskrens och kadaver. Alla familjens arter förflyttar sig oerhört långa sträckor under sina födosök och många arter genomför långa transekvatoriella förflyttningar. De häckar i fågelkolonier, lever i livslånga monogama förhållanden och är filopatriska, det vill säga återvänder till den plats där de föddes för att häcka. Alla arter lägger bara ett ägg per häckningssäsong. Både ruvningsperioden och tidspannet då föräldrarna tar hand om sina ungar är exceptionellt långa för att vara bland fåglar.

Många av arterna inom familjen har häckningspopulationer på flera miljoner par medan andra arters populationer uppgår till mindre än 200 individer. Genom historien har människan exploaterat flera av arterna, exempelvis nordlig- och sydlig stormfågel och olika liror som föda, bränsle och bete, vilket sker än idag. Flera arter är hotade av introducerade arter som bland annat attackerar både adulta och juvenila fåglar på häckningsplatserna. Ett annat hot utgörs av långrevsfiske. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 43
Henrik VIII av England

Henrik VIII, eng. Henry VIII, född 28 juni 1491, död 28 januari 1547, kung av England från 1509, av huset Tudor. Son till Henrik VII av England, far till Edvard VI av England, Maria I av England och Elisabet I av England.

Han var den andre monarken i Tudordynastin och efterträdde sin far Henrik VII. Han är känd för att ha varit gift sex gånger och för att vara den brittiske monark som utövat den mest obegränsade makten. Betydelsefulla händelser under hans regeringstid var brytningen med den romersk-katolska kyrkan och den följande etableringen av den självständiga Engelska kyrkan, klosterupplösningen och enandet av England och Wales.

Flera viktiga lagar drevs igenom under Henrik VIII:s tid vid makten, däribland flera lagar som skilde den engelska kyrkan från den romersk-katolska och gjorde Henrik till överhuvud i Kyrkan i England, lagarna Laws in Wales Acts 1535-1542 (som enade England och Wales till en nation), Buggery Act 1533, den första antisodomilagen i England, samt Witchcraft Act 1542, en häxerilag som bestraffade ’åkallande eller frambesvärjande av en ond ande’ med döden. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 44
Universalfräs

En fräs är en maskin för skärande bearbetning i metall eller andra solida material. Den grundläggande idén är att använda ett roterande skärande verktyg, som kan lutas i olika vinklar allt medan arbetsstycket eller verktyget transporteras i längdled, djupled, höjdled eller kombinationer därav. För att kunna förflytta arbetsstycket på ett stabilt och säkert sätt, sätts det fast på ett bord med profilspår, där skruvförband med motsvarande profilhuvud kan fästa arbetsstycket. Detta kan till exempel ske med direkt fastspänning, med spännvinklar eller via olika typer av skruvstycken. I motsats till borrning, där normalt bara borrverktyget förflyttas utefter sin egen axel, har traditionellt fräsens verktyg roterat stationärt och arbetstycket har förflyttas under den skärande bearbetningen. När det gäller moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner används ofta en kombination av rörelser. Fräsverktygen är utformade efter aktuellt krav på skärprofil och för att kunna motstå de radiella eller axiella krafter som förekommer.

De skärande verktygen är ofta gjorda i snabbstål eller hårdmetall och roterar med hög hastighet (upp till flera tusen varv i minuten). De skärande verktygen kan också ha olika form och antal skärande eggar, vilka i kombination med dess rotation – och arbetstyckets förflyttning – skapar en materialavverkande zon. Typiska arbetsuppgifter kan vara plan- eller profilfräsning, håltagning, borrning, försänkning, spårning eller gängning. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 45
Geografisk fördelning av uraliska språk.

Den uraliska språkfamiljen består av ungefär 30 till olika grad besläktade språk, som talas av knappt 25 miljoner människor i huvudsak i Öst- och Nordeuropa samt i nordvästra Asien. De mest kända språken tillhör den finsk-ugriska undergruppen. Här kan nämnas finska, estniska, ungerska och samiska. Dessutom tillhör den samojediska språkgruppen de uraliska språken. Den uraliska språkfamiljen är en gles och splittrad kedja av språk som sträcker sig från Östersjöns stränder till Jenisejfloden och Tajmyrhalvön i Sibirien. Dessutom utgör ungerskan en utlöpare åt väster.

Typologiskt har de uraliska språken stor bredd, men vissa egenskaper är förhärskande eller vitt utbredda: en rik agglutinerande morfologi, särskilt ett rikhaltigt kasussystem med upp till 20 kasus, negation sker med ett böjt hjälpverb och vokalharmoni har stor utbredning. Benämningen uraliska språk har använts sedan början av 1800-talet, och den grundar sig på att flertalet av dessa språk talas i närheten av sv:Uralbergen, i gränsområdena mellan Asien och Europa. Området för de uraliska språkens gemensamma ursprung, alltså protouraliskan, fanns sannolikt i centrala eller södra Uralområdet. Detta antagna urhem var bestämmande för språkfamiljens namn. Processen att enskilda uraliska grupper avskildes och invandrade i sina senare bosättningsområden började för minst 6000 år sedan. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 46
Kryptan av Katedralen i Gloucester

Ealdred eller Aldred, död 11 september 1069, var abbot i Tavistock, biskop av Worcester och ärkebiskop av York i anglosaxiska England. Efter att ha blivit munk vid klostret i Winchester utsågs han till abbot av Tavistock abbotstift runt 1027. År 1046 blev han utsedd till biskopsämbetet i Worcester. Ealdred tjänade, vid sidan av sina biskopliga plikter, Edvard Bekännaren, kung av England, som diplomat och militant ledare. Han arbetade för att få en av kungens släktingar, Edvard Landsflyktingen, tillbaka till England från Ungern för att säkra en arvinge åt den barnlösa kungen. Han genomförde också en pilgrimsfärd till Jerusalem, och blev därmed den förste engelska biskopen att göra så.

Som föreståndare över Herefords stift involverades han i ett krig mot walesarna. Engelsmännen led två förluster innan en förlikning kunde nås med den walesiska härskaren Gruffydd ap Llywelyn. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 47
Örebro slott den 8 augusti 2011

Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet. Byggherre var troligen kung Magnus Eriksson. Under Hertig Karls tid byggdes borgen om till ett renässansslott. Det hade redan då till stor del förlorat sin roll som försvarsanläggning. Ytterligare ombyggationer har ägt rum genom årens lopp. Den senaste större exteriöra förändringen ägde rum i slutet av 1800-talet, då slottet byggdes i en historieromantisk stil. En rad viktiga riksdagar och möten har ägt rum på slottet. Sedan 1764 fungerar slottet som residens för landshövdingen i Örebro län. Örebro slott är statligt byggnadsminne sedan år 1935. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 48
Durio kutejensis

Durio är ett släkte fruktbärande träd inom familjen malvaväxter, men det råder diskussioner kring dess taxonomi. De olika ätbara frukterna i släktet kallas allmänt för durian. Frukterna är mycket använda och uppskattade i Sydostasien, och kallas där "frukternas konung". Frukterna utmärker sig för sin väldiga storlek, unika doft och väldiga skal som skyddas av taggar. Frukten kan bli upp till 30 centimeter i diameter och väger vanligtvis ett till tre kilogram. Dess form kan vara allt från avlång till rund, färgen på skalet grön till brun och köttet blekgult till rött, beroende på art.

Släktet förekommer naturligt i Brunei, Indonesien och Malaysia, och dess frukter har varit kända i västvärlden i ungefär 600 år. Det finns 30 kända arter i släktet, av vilka åtminstone nio producerar ätbara frukter. Det finns hundratals olika sorter. Fruktköttet avsöndrar en speciell doft som är stark och genomträngande, även när skalet är helt. En del anser att fruktköttet är väldoftande, medan andra finner aromen överväldigande och obehaglig. Doften har lett till att frukten har bannlysts från vissa hotell och kollektivtrafik i Sydostasien. Av de ätbara arterna så konsumeras fruktköttet vid olika mognadsgrader, och används till ett stort antal olika aptitretare och sötsaker i de sydostasiatiska köken. Fröna kan också ätas när de har tillagats.

Stinkfrukt (Durio zibethinus) är den enda art som finns tillgänglig på den internationella marknaden. De övriga säljs i sina hemländer. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 49
Kejsarpingvin

Kejsarpingvin (Aptenodytes forsteri) är den största och tyngsta nu levande pingvinarten. Den är endemisk för Antarktis. Hanen och honan är lika till utseende och storlek och de blir ungefär 120 centimeter och väger i genomsnitt 22–37 kg. Ryggdelarna är svarta och skarpt avgränsade från den vita buken, det blekgula bröstet och de bjärt gula öronfläckarna. Som alla pingviner saknar den flygförmåga, har strömlinjeformad kropp och dess stela vingar är platta likt fenor vilket är en anpassning för ett liv i havet.

Den lever främst av fisk och den har flera anspassningar för att kunna jaga under vatten. Arten är känd för de långa förflyttningar de adulta fåglarna gör varje år för att para sig och utfodra sin avkomma. Kejsarpingvinen är den enda pingvinen som häckar vintertid i Antarktis. Häckningskolonierna kan omfatta tusentals individer. Honan lägger ett enda ägg, som ruvas av hanen medan honan återvänder till havet för att söka efter föda. Föräldrarna turas sedan om att söka föda i havet och ta hand om ungen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 50
Läkare utan gränser i Tchad.

Läkare utan gränser (Médecins sans frontières – MSF) är en religiöst och politiskt obunden medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som verkar internationellt. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Organisationen grundades 1971 av en liten grupp franska doktorer. Omkring 3 000 läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och logistiker rekryteras årligen för att handha projekt, men 1 000 fast anställda medarbetare arbetar med att rekrytera frivilliga och hantera finanser och relationer med medier.

Organisationen bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i över 70 länder. Den verkar speciellt i länder i tredje världen och i länder berörda av krig. Den protesterar ofta i FN mot övergrepp som begåtts mot folkgrupper som saknar officiella språkrör på deras vägnar, såsom folkgrupper i Tjetjenien och Kosovo. Endast en gång i sin historia, under folkmordet i Rwanda 1994, har organisationen förespråkat en militär intervention.

Organisationen har mottagit mycket uppskattning och belönades 1999 med Nobels fredspris, som ett erkännande av dess medlemmars kontinuerliga insatser med att erbjuda läkarvård i akuta kriser, samt att höja medvetenheten internationellt om potentiella humanitära katastrofer. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 51
Pitt vid premiären av Burn After Reading (2008).

William Bradley "Brad" Pitt, född 18 december 1963 i Shawnee, Oklahoma, är en amerikansk skådespelare och filmproducent. Brad Pitt har nominerats till en Oscar fyra gånger samt vunnit en Golden Globe och ytterligare fyra nomineringar.

Brad Pitt började sin skådespelarkarriär med gästframträdanden på TV, inklusive en roll i såpoperan Dallas 1987. Han uppmärksammades senare för sin roll som en liftande cowboy som förför Geena Davis rollfigur i filmen Thelma & Louise (1991). Sina första huvudroller i större produktioner fick han i Där floden flyter fram (1992) och En vampyrs bekännelse (1994). Samma år spelade han mot Anthony Hopkins i dramat Höstlegender och nominerades till en Golden Globe för sin roll. Pitts framträdanden i två filmer 1995 kritikerrosades: Seven och De 12 apornas armé. För sin roll i den senare erhöll han en Golden Globe i kategorin bästa biroll, och nominerades även till en Oscar.

Fyra år senare (1999) hade han huvudrollen i kultfilmen Fight Club. Pitt spelade sedan rollfiguren Rusty Ryan i filmen Ocean's Eleven (2001) och dess uppföljare. Hans största kommersiella framgång har varit Troja (2004) och Mr. & Mrs. Smith (2005). Sin andra oscarsnominering erhöll han för huvudrollen i filmen Benjamin Buttons otroliga liv (2008).

Pitt äger produktionsbolaget Plan B Entertainment som deltog i produktionen av den i kategorin bästa film oscarbelönade filmen The Departed (2007). Han var gift med skådespelaren Jennifer Aniston i fem år och lever nu tillsammans med skådespelaren Angelina Jolie. Paret har sex barn. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 52
Carmina Cantabrigiensia, manuskript C, folio 436v, sångsamling från 1000-talet.

Textkritik (eller lägre kritik) är en gren av filologin som ägnar sig åt att fastställa en pålitlig version av en text, bland annat genom identifiering och avlägsnande av transkriptionsfel i handskrifter. Äldre skrifter innehåller ofta felaktigheter eller förändringar som uppstått vid kopiering av manuskript för hand. Textkritikerna försöker från en eller flera kopior, men utan originaldokumentet (arketypen eller autografen), återskapa originaltexten så nära som möjligt. Samma process kan användas för att försöka återskapa mellanliggande versioner i ett dokuments transkriptionshistoria. Textkritikerns mål är skapandet av en ”kritisk upplaga” av en originaltext, som ligger så nära originalet som möjligt. Inom textkritiken används det tre grundläggande tillvägagångssätt: eklekticism, stemmatologi och bastextsredigering. Idag används även tekniska inslag från den biologiska disciplinen kladistik för att slå fast förhållandet mellan handskrifter.

Termen lägre kritik används för att markera kontrasten mellan textkritik och ”högre” kritik. Den högre kritiken sysselsätter sig med att fastslå författarskap, datum och plats för skrivandet av originaltexten. Den kan anta mer spekulativa former, såtillvida att den strävar efter att rekonstruera en ursprunglig text eller till och med muntlig tradition, liksom olika skikt i en given text, utan att ha stöd av manuskript som bär vittne om att sådana tidigare versioner förelegat. Läs mer…
Vis - historikk


Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019