Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2006


Uke 1
Matchställ på hemmaplan.

Tysklands herrlandslag i fotboll är ett av de mest framgångsrika med tre VM-titlar och tre EM-titlar. De har dessutom nått ytterligare fyra VM-finaler och två EM-finaler. Landslagets spel kännetecknas av disciplin och en stark organisation av de olika lagdelarna. I Tyskland är fotbollslandslaget det mest populära av landslaget och dess spelare är hyllade stjärnor men står ofta under hård press inför stora mästerskap och viktiga matcher.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 2
Säckpipa av leif eriksson.jpg

Svensk säckpipa är en typ av säckpipa som rekonstruerats från instrument från västra Dalarna. Få svenskar känner till att Sverige har och har haft en säckpipetradition; de flesta som hör ordet säckpipa associerar till Skottland. Den svenska säckpipan är svagare i volymen än den skotska Great Highland Pipe och den karaktäriseras av ett tämligen begränsat tonomfång. Instrumentet passar därför bäst för svensk folkmusik av ålderdomlig karaktär.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 3

11 september-attackerna var en serie terrorattacker utförda mot USA den 11 september 2001. Enligt den officiella 11 septemberkommissionens rapport utfördes självmordsattackerna av 19 män med kopplingar till Usama bin Ladin och al-Qaida. Männen kapade fyra amerikanska passagerarflygplan; två av dem flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och det fjärde kraschade på ett fält i Pennsylvania. Totalt dödades 2 986 människor i attackerna. 11 september-attackerna är en av de mest betydelsefulla händelserna hittills under 2000-talet vad det gäller ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och militära effekter i USA och många andra delar av världen.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 4
Etervinden

Michelson-Morleys experiment är ett av de viktigaste och mest berömda experimenten i fysikens historia. Det utfördes 1887 vid det som nu är Case Western Reserve University och anses vara det första starka beviset mot teorin om en ljusbärande eter. Teorin inom fysiken under senare hälften av 1800-talet fastställde att eftersom vattenvågor måste ha ett medium att röra sig igenom (vatten), och hörbart ljud kräver ett medium att röra sig igenom (luft), så kräver även ljusets vågor ett medium, den s k ljusbärande etern. Eftersom ljusets hastighet är så hög var det mycket svårt att utforma ett experiment som påvisar närvaron av denna eter och påvisar dess egenskaper. Michelson och Morleys experimentet kunde inte påvisa etern och deras resultat hjälpte H.A. Lorentz att formulera Lorentz-transformationerna som låg till grund för Einsteins speciella relativitetsteori.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 5
Esperantoflaggan

Esperanto är ett konstgjort språk (ett planspråk) som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk. Esperanto, som framlades 1887 i en skrift av ögonläkaren dr L.L. Zamenhof, är det förslag till internationellt hjälpspråk som fått störst spridning.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 6
King Richard III.jpg

Rikard III av England, 14521485, var kung av England 14831485. Han blev den siste kungen av Huset York. Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han spärrade in den unge kungen och hans bror Rikard i i Towern (se Prinsarna i Towern) och grep kronan själv. Han kröntes 6 juli 1483. Uppror utbröt mot Rikard och han föll i Slaget vid Bosworth Field som den siste engelske kung som dött i strid, då han mötte Henry Tudor, earl av Richmond (senare kung Henrik VII). William Shakespeares pjäs Rikard III har gjort hans namn känt.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 7
Taj Mahal är ett av Indiens världsarv.

Världsarv är en unik kulturhistorisk och/eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv är det en angelägenhet för hela mänskligheten. Det finns för närvarande 812 världsarv i 137 anslutna länder; av dessa är 628 kulturarv, 160 naturarv och 24 en blandning av båda typerna. Varje år tillkommer i snitt 28 världsarv. Världsarv ska inte förväxlas med världsminne.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 8
Bysantinska riket då det var som störst, omkring 560 e.Kr.

Bysantinska riket är av tradition namnet på det romerska riket under medeltiden, det vill säga den kristna statsbildning i Grekland som hade Konstantinopel som huvudstad från mitten av 300-talet till 1453. Den bysantinska kulturen var ett amalgam av den romerska staten, den grekiska kulturen, den hellenistiska kosmopolitismen och religiösa strömmningar från Orienten. Riket överlevde under sin tusenåriga historia många invasioner från barbarer, kristna och muslimer. Efter nederlaget mot seldjuker i slaget vid Manzikert år 1071 föll dock Bysans makt och efter det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel, som följde erövringen av staden 1204, återhämtade sig aldrig riket.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 9
Minnesplatta på Sveavägen

Palmemordet inträffade för 20 år sedan (28 februari 1986). Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme blev ihjälskjuten på Sveavägen i Stockholm på väg hem efter ett biobesök. Vid mordtillfället saknade Palme det vanliga livvaktsskyddet. Polisen har arbetat efter flera spår och teorier, men i dag är mordet fortfarande ouppklarat. Christer Pettersson åtlades 1989 för mordet, men frikändes av Svea hovrätt. Mordet var det första av sitt slag i modern svensk historia och innebar ett svårt nationellt och politiskt trauma.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 10
EU:s flagga

Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 25 europeiska stater. Europeiska unionen etablerades 1994 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna utvidgades genom maastrichtfördraget. Samarbetets utveckling regleras successivt genom etablering av nya fördrag och från den första februari, 2003 gäller det så kallade nicefördraget. De viktigaste institutionerna inom unionen är Europeiska unionens råd ("ministerrådet"), Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen har ensamt rätten att ta initiativ till ny lagstiftning, och ministerrådet beslutar om kommissionens förslag. Les mer..
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 11
White Rose Badge of York.svg

Rosornas krig är det namn som vanligen betecknar det inbördeskrig som periodvis utkämpades om Englands tron åren 1455-1487 mellan anhängare av husen Lancaster och York. Båda husen var förgreningar av kungaätten Plantagenet, vilka sade sig härstamma från kung Edvard III. Namnet Rosornas krig användes inte vid tiden för kriget, men har sitt ursprung i de märken som valdes av de båda kungaätterna, Lancasters röda ros och Yorks vita ros.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 12
M51 - Malströmsgalaxen

Galax är en stor ansamling av materia som stjärnor, gas, stoft och mörk materia sammanbundet genom gravitation. De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan 1 och 10 miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva svarta hål i centrum. Några av dessa svarta hål uppträder som aktiva galaxkärnor. Den galax som solen och jorden befinner sig i är Vintergatan.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 13
Essingeleden southbound at Nyboda.jpg

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05:00 söndagen den 3 september 1967. Det innebar att från att ha kört på vänster sida skulle man nu köra på höger sida av vägen. En rådgivande folkomröstning genomfördes 1955 som visade att en förkrossande majoritet, 82,9% av de röstande, ville behålla vänstertrafiken, medan bara 15,5% ville gå över till högertrafik. Längs vägarna sattes upp svarta sexkantiga skyltar med ett gult H för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Övergången föregicks av en intensiv informationskampanj i form av annonser, broschyrer, TV- och radioprogram.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 14
Egyptian plague of boils in the Toggenburg Bible (black and white).jpg

Digerdöden var en epidemisk sjukdom som dödade en tredjedel av Europas befolkning i mitten av 1300-talet. Man tror att sjukdom tog sig via handelsvägarna österifrån och nådde Venedig 1347. För Skandinaviens del ledde epidemin till en jordbrukskris som på längre sikt förbättrade villkoren för bönderna.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 15

Djurgården Hockey är DIF:s sektion för ishockey. Klubben bildades 1922 och är den klubb som vunnit flest svenska mästerskap i ishockey. Djurgården ligger dock "bara" på andra plats i maratontabellen. Den senaste säsongen har det däremot inte alls gått bra och laget missade SM-slutspelet för första gången sedan säsongen 1985/1986. Det kunde dock varit värre, Djurgården tillhör högsta serien även 2006/2007.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 16
Armedforces jeffery tee shot.jpg

Golf är en sport som består i att spela en boll med en uppsättning klubbor från en utslagsplats, tee, till och i ett hål genom ett antal på varanda följande slag och i enlighet med spelets regler. Hålet är beläget på en särskilt preparerad yta benämnd green.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 17
"Daktylografisk" apa

Satsen om oändligt många apor slår fast att en apa som slumpmässigt trycker på en skrivmaskins tangentbord till slut kommer att ha skrivit alla böcker i det franska nationalbiblioteket Bibliothèque nationale de France. Satsen är i själva verket en förvanskning av en idé i en bok från 1909 om sannolikhetslära av Émile Borel i vilken begreppet "daktylografiska apor" myntades. Satsen exemplifierar Kolmogorovs sats, ofta kallad Kolmogorovs lag. Egentligen illustrerar apan ett specialfall av lagen, vars generella formulering inte publicerades förrän 1933.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 18
Joseph McCarthy

Joseph Raymond McCarthy, var en amerikansk republikansk politiker och senator från delstaten Wisconsin. Under sina tio år i senaten, mellan 1947 och 1957, blev McCarthy och hans medarbetare ökända för sina aggressiva kampanjer, med anklagelser riktade mot misstänka kommunister som man ansåg hade infiltrerat den amerikanska administrationen och fanns överallt i samhället.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 19
Leeds centrum sett från väster

Leeds är en stad i countyt West Yorkshire i norra England, Storbrittanien. Staden har omkring 430 000 invånare medan storstadsdistriktet (City of Leeds) har omkring 715 000 invånare. Leeds fungerar i bland annat ekonomiskt hänseende som huvudort i en storstadsregion. Staden växte kraftigt från 1600-talet och framåt och kom att överta Yorks position som dominerande stad i regionen, i huvudsak på grund av den växande ullindustrin. Numera arbetar de flesta inom servicesektorn och finanssektorn är en av de största i landet.
Les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 20
Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa var ett svenskt örlogsskepp som kantrade och sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades 1961 och finns numera i Vasamuseet. Vasas färd har varat blott 20 minuter och i sträcka mätt, ca. 1300 meter. Trots närheten till land omkommer minst 25 personer vid olyckan.

Redan i mitten av 1600-talet bärgades 61 av skeppets 64 kanoner men sedan föll Vasan i glömska.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 21
William Gladstone (1809-1898)

William Ewart Gladstone, född 29 december 1809 i Liverpool, död 19 maj 1898Hawarden Castle, Clwyd (Flintshire), Wales, var en brittisk liberal politiker, premiärminister i inte mindre än fyra omgångar (brittiskt rekord): 1868-1874, 1880-1885, 1886 samt 1892-1894. Han räknas som en av de verkligt stora premiärministrarna och en mycket skicklig talare. Gladstone stödde inledningsvis sydstaterna i det amerikanska inbördeskriget (1861-65). Under sina sista perioder som partiledare för det liberala partiet och som premiärminister blev han alltmer isolerad på grund av sin kamp för självstyre för Irland. Han utkämpade flera politiska dueller och valkampanjer mot sin likaledes stora motståndare Benjamin Disraeli.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 22
En tvättbjörn

Tvättbjörnen är en art i familjen halvbjörnar som ursprungligen levde i mellersta och norra Amerika, men sedan mitten av 1900-talet finns även populationer i mellersta Europa och i Kaukasus. Tvättbjörnar bebor huvudsakligen löv- och blandskog som är rik på vattendrag. Nuförtiden påträffar man dem även i bebodda områden. Sitt namn har tvättbjörnen fått av sin besynnerliga vana att doppa födan i vatten och gnida den mellan framtassarna, liksom för att tvätta den.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 23

Tintin är huvudpersonen i 23 seriealbum som skrevs och tecknades av belgaren Georges Remi, alias Hergé. Hjälten Tintin är en ung resande reporter som åtföljs av sin trogna hund Milou, den alkoholiserade kapten Haddock, de klantiga detektiverna Dupond och Dupont och den egensinnige professor Kalkyl, och ständigt råkar in i halsbrytande äventyr.
les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 24
Nasser

Den egyptiske politikern Gamel Abdel Nasser var bara 34 år när han 1952 deltog i en statskupp och störtade kung Farouk. Nasser blev snart premiärminister och president. När han 1956 förstatligade Suezkanalen ledde detta till Suezkrisen. Hans ideologiska budskap, panarabismen, gjorde honom till en av Mellanöstens mest inflytelserika ledare under 1950- och 1960-talen. Les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 25
Svalbard med Björnön längst ner på kartan

Björnön (norska Bjørnøya) är en ö i Norra Ishavet söder om Spetsbergen, Svalbard. Ön har en area på 178 km². Ön är obebodd förutom av personalen på den meteorologiska stationen. Björnön upptäcktes redan år 1596 av nederländaren Barents. Ön blev norsk först 1920. Idag ingår ön i ögruppen Svalbard och lyder administrativt under sysselmannen på Svalbard.
Les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 26
Förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Franska revolutionen

Begreppet naturrätt (jus naturale) är ett fundamentalt begrepp för politiska ideologier och inom rättsfilosofin, varmed man åsyftar teorin att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt. Naturrätten är ett viktigt begrepp bland annat i diskussioner om legitimering av makt, statsbildning, ägande och krigets regler. Naturrätten formar även den idéhistoriska grunden för demokratin.
Les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 27
George W. Bush

George W. Bush, född 6 juli 1946, är USA:s nuvarande president. Före sin politiska karriär var han affärsman inom oljebranschen och delägare i basebollaget Texas Rangers.

Bush valdes till Texas guvernör 1994 och blev omvald 1998. 2000 nominerades han till republikanernas presidentkandidat och vann över demokraten Al Gore i det jämna och omdiskuterade valet samma år. 2004 blev Bush omvald till president då han besegrade utmanaren John Kerry. Bushs mandatperiod löper ut i januari 2009.

Bushs presidentskap har till stor del präglats av 11 september-attackerna, som ledde till att han förklarade krig mot terrorismen. Invasionen av Afghanistan och Irakkriget räknas ofta som delar i det kriget. Bush ingår i den framgångsrika släkten Bush.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 28
Den gamle by i Århus fick föreställa staden i Törnrosdalen när boken filmatiserades

Bröderna Lejonhjärta är en roman av Astrid Lindgren som publicerades hösten 1973.

Bröderna Lejonhjärta heter egentligen bara Lejon i efternamn och Jonatan och Karl i förnamn, men vi känner dem som Lejonhjärta, det namn de fick efter döden, då de kommit till Nangijala. Karl kallas Skorpan, eftersom hans storebror Jonatan tycker om skorpor.

I Nangijala upplever bröderna ett äventyr fyllt av syskonkärlek, mod och förräderi och tillsammans för de kampen mot den onskefulle Tengils förtryck och den skrämmande draken Katlas eld. läs mera
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 29
Ryttarstaty över Magnus Stenbock på Stortorget

Helsingborg är tätort och centralort i Helsingborgs kommun.
Staden är belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör, och färjor går var tjugonde minut dygnet runt. Helsingborg är en betydande industristad och dess hamn är Sveriges näst största. Även om Helsingborgs kommun är Sveriges nionde största, är tätorten Helsingborg landets åttonde största stad. Les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 30
Rodins skulptur Borgarna i Calais i den franska hamnstaden Calais.

Borgarna i Calais (franska: Les Bourgeois de Calais) kallas de sex borgare som 1347, i början av hundraårskriget (1337-1453), erbjöd sig att offra sina liv för att rädda invånarna i den belägrade franska staden Calais.

Skulptören Auguste Rodin fick 1885 i uppdrag att utföra ett minnesmonument över dessa män i staden. Efter fyra års skissarbete var skulpturen klar 1888 och efter flera turer kunde monumentet invigas 1895. Kopior av den nu berömda skulpturen finns idag över hela världen.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 31
Watteaus målning Avfärden från Kythera

Antoine Watteau, född 10 oktober 1684 i Valenciennes, död 18 juli 1721 i Nogent-sur-Marne, var en fransk målare, tecknare och grafiker under rokokoperioden. Han kunde på ett virtuost sätt återge sidentygers lyster i sina skildringar av aristokratins sorglösa leverne. En av Watteaus mest kända målningar är ”Avfärden från Kythera”.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 32

Brasiliens historia sträcker sig över nästan 10.000 år, sedan de första indianerna slog sig ner här. Från 1500-talet slog sig portugisiska kolonisatörer ner här och från 1825 har landet varit självständigt. Sedan 1985 är landet demokratiskt, och en större befolkningsdel har fått sin del av det växande välståndet.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 33
Churchill, Roosevelt och Stalin vid toppmötet i Jalta 1945.

Kalla kriget är den samlande benämningen på perioden av oftast fredlig samexistens mellan Sovjetunionen och dess kommunistiska maktblock, och det USA-ledda västblocket från slutet av 1940-talet till Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sammanbrott 1991. Perioden dominerades av den så kallade terrorbalansen och kapprustningen mellan de två stora blocken. I Europa delades kontinenten i två delar av järnridån.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 34
Konigsberg bridges.png

Königsbergs sju broar är ett klassiskt matematiskt problem inom grafteori och topologi. Det löstes av den schweiziske matematikern Leonhard Euler i artikeln Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis år 1736, vilket bidrog till grafteorins uppkomst.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 35

Propaganda är ett meddelande eller framställning avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet, ofta tar sig propagandameddelanden formen av betald reklam. Avsikten är inte att informera utan att påverka, och den information som lämnas är ofta avsiktligt ofullständig. Termen avser framför allt politiska kampanjer och budskap. les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 36
Västgötalagen blad 21.jpg

Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland och Estland av cirka 9 miljoner människor. Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 37
Rosenbad

När Ingvar Carlssons första regering tillträdde 1986 efter Palmemordet rådde det högkonjunktur i Sverige. Finansminister Kjell-Olof Feldt sökte att dämpa denna, bland annat genom tvångssparandet. Under mandatperioden skedde Boforsaffären och Ebbe Carlsson-affären. Regeringen avgick 1990 efter att ha förlorat en kabinettsfråga i riksdagen.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 38
Basketball.png

Basket, basketboll, är en sport där en basketboll kan dribblas (studsas med en hand), passas mellan lagmedlemmar och där man gör mål genom att skjuta bollen (kasta med speciell teknik) genom motståndarnas korg (ring som sitter fastsatt i planka på 305 cm höjd).
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 39

En stjärna föds hade premiär den 29 september 1954 och kom att bli Judy Garlands sista storfilm och med den kom hon tillbaka på filmduken efter fyra års frånvaro. Inspelningen av denna Cinemascopefilm kantades av problem av olika slag, både tekniska och sådana som kan ledas till Judy Garlands personlighet. Filmbolaget Warner Bros. ansåg filmen för lång och klippte bort flera scener, men 1983 restaurerades filmen så gott som det gick.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 40
Panama Canal Gatun Locks.jpg

Panamakanalen är en större kanal genom Panamanäset i Centralamerika, och som binder samman Atlanten med Stilla havet. Konstruktionen av kanalen är bland de största och svåraste ingenjörsprojekten någonsin. Kanalen har ett mycket stort inflytande på sjöfarten eftersom den långa vägen runt Kap Horn sparas in. En resa från New York till San Francisco via kanalen kortar ned resvägen med cirka 13000 kilometer. les mer
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 41
Estasi di Santa Teresa.jpg

Giovanni Lorenzo Bernini, född 7 december 1598 i Neapel, död 28 november 1680 i Rom, var en italiensk skulptör, arkitekt, målare och scendekoratör under barockepoken. Bernini har bland annat utfört skulpturen Den heliga Teresas extas som är ett av barockens mest kända verk. Les mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 42
Bf 109E4.png

Messerschmitt Bf 109 var ett tyskt jaktplan som vann berömmelse under det andra världskriget. Flygplanet konstruerades av Willy Messerschmitt1930-talet och var det första moderna jaktplanet av sitt slag. Bf 109 vann fler luftsegrar i det andra världskriget än något annat flygplan under världshistorien.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 43
Svalbard

Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis, den största ön är Spetsbergen. Högste befattningshavare på plats är sysselmannen i residensstaden Longyearbyen. Andra viktiga orter på Svalbard är Barentsburg, Ny-Ålesund och Svea.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 44
Riddarhyttans skola.JPG

Riddarhyttan är en gammal bruksort och tätort i Skinnskattebergs kommun i nordvästra hörnet av Västmanlands län, vid riksväg 68. Riddarhyttan har en mycket gammal järnhanteringstradition, vilken kan följas tillbaka till århundradena före Kristus. Efter att den sista gruvan lades ned 1979 är orten numera främst bostads- och serviceort.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 45
DEU Koeln COA.svg

Köln är en stad vid floden Rhen i storstadsområdet Region Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Köln är Tysklands äldsta storstad och fick år 50 e.Kr. romerskt stadsprivilegium. Staden erhöll namnet Colonia Agrippina efter Agrippina d.y., den romerske kejsaren Claudius sista gemåls födelseort. Köln är Tysklands fjärde största stad, Nordrhein-Westfalens största stad och Rhenlandets kulturella och ekonomiska huvudstad.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 46
Buckingham Palace

Buckingham Palace är den brittiska monarkens officiella residens i London. Statsbesök och kungliga mottagningar hålls i palatset och det är även en stor turistattraktion. Det har varit en samlingsplats för britter i tider av glädje, sorg eller kris. "Buckingham Palace" eller bara "The Palace" är en vanlig metonym som pressen använder för kungahusets pressuttalanden.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 47
Cholariket när det var som störst

Choladynastin var en tamilsk dynasti som härskade i första hand i södra Indien till 1200-talet e.Kr. Dynastin hade sitt ursprung i den bördiga floddalen vid Kaveri. Karikala Chola var den mest kände bland de tidiga cholakungarna, medan Rajaraja Chola, Rajendra Chola och Kulothunga Chola I var de kända kejsarna bland de medeltida chola. Chola var på höjden av sin makt under 900- och 1000-talen.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 48
Amelia Earhart (1897-1937)

Amelia Earhart föddes 24 juli 1897 i Atchison, Kansas, USA. Hon var en världsberömd aviatris som genomförde flera djärva långflygningar och arbetade för kvinnors likaberättigande och möjligheter till flygutbildning. Hon försvann spårlöst över Stilla havet 2 juli 1937.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 49
Vreeswijks gravsten vid Katarina kyrka.

Cornelis Vreeswijk, född 8 augusti 1937 i IJmuiden, Noord-Holland, död 12 november 1987 i Stockholm, var en nederländsk-svensk trubadur, kompositör och poet som, efter sin död, kommit att anses som en av Sveriges största vistrubadurer efter Bellman och Taube. Les mer..
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 50
Delarna på en fjäder:

En fjäder är en utväxt från en fågels hud, bestående av äggviteämnet keratin. Fåglar är de enda nu levande djur som har fjädrar och de flesta fåglar har dem över hela kroppen, förutom på benen, näbben och orbitalringen. Fågelns fjädrar är en förutsättning för att den ska kunna flyga men fjädrarna fungerar även som värmeisolering. Fågelns alla fjädrar kallas tillsammans för fjäderdräkt.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 51
Snövit och de sju dvärgarna

Snövit och de sju dvärgarna är en amerikansk tecknad långfilm från 1937, baserad på Bröderna Grimms version av sagan Snövit. Snövit var inte världens första tecknade långfilm (den titeln innehas av den argentinska filmen El Apostól från 1917) men den skulle komma att bli den första framgångsrika filmen i sitt slag. Filmen, som hade världspremiär den 21 december 1937, banade väg för Disneys tecknade långfilmer.
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 52
Gustav V

Gustaf V, född Oscar Gustaf Adolf 16 juni 1858, död 29 oktober 1950, kung av Sverige från 1907, som den femte regenten av huset Bernadotte. Han var son till Oscar II och drottning Sofia, sonsons son till Carl XIV Johan och farfars far till Carl XVI Gustaf som är Sveriges nuvarande kung och statschef. Gustaf V var med sina 43 år på tronen den näst längst regerande monarken i Sveriges historia och var Sveriges regent under 1900-talets båda världskrig där han deltog med diplomatiska insatser.
Vis - Diskusjon - historikk