Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 49, 2013

Kejsarpingvin

Kejsarpingvin (Aptenodytes forsteri) är den största och tyngsta nu levande pingvinarten. Den är endemisk för Antarktis. Hanen och honan är lika till utseende och storlek och de blir ungefär 120 centimeter och väger i genomsnitt 22–37 kg. Ryggdelarna är svarta och skarpt avgränsade från den vita buken, det blekgula bröstet och de bjärt gula öronfläckarna. Som alla pingviner saknar den flygförmåga, har strömlinjeformad kropp och dess stela vingar är platta likt fenor vilket är en anpassning för ett liv i havet.

Den lever främst av fisk och den har flera anspassningar för att kunna jaga under vatten. Arten är känd för de långa förflyttningar de adulta fåglarna gör varje år för att para sig och utfodra sin avkomma. Kejsarpingvinen är den enda pingvinen som häckar vintertid i Antarktis. Häckningskolonierna kan omfatta tusentals individer. Honan lägger ett enda ägg, som ruvas av hanen medan honan återvänder till havet för att söka efter föda. Föräldrarna turas sedan om att söka föda i havet och ta hand om ungen. Läs mer…