Åpne hovedmenyen

EU

Den europeiske union er en internasjonal organisasjon av europeiske stater. EU ble grunnlagt som den europeiske kull- og stålunionen i 1951 av Tyskland, Frankrike, Italia og Benelux-landene. Schuman-erklæringen fra 1950 regnes imidlertid som begynnelsen til dagens EU. Mellom 1973 og 1995 ble ni nye stater medlemmer, og 1. mai i år sluttet ti nye land seg til unionen.


Blaafarveværket har i sommer åpnet sine dører for sin 26. årlige kunstutstilling. Værket var Norges største industribedrift på 1800-tallet, og utviklet blåfarve fra koboltmalm, som ble solgt til hele verden og benyttet bl.a. i glass- og porselensindustrien.


Istarporten

Museumsinsel er Berlins eldste og mest kjente museumskompleks, hvor Preussens konge allerede i 1797 bestemte å oppføre et museum for antikk og nyere kunst. Det består av en rekke museer, og inkluderer bl.a. Pergamonmuseet, hvor den berømte Istarporten og Pergamonalteret befinner seg. Museumsinsel finnes på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Store restaureringsarbeider pågår stadig.


Yggdrasil

Norrøn mytologi er en betegnelse for den religionen, de overbevisningene og de legendene, som var utbredt i de nordiske landene i førkristen tid. Den norrøne mytologien var godt rotfestet i dagliglivet. Æsene (gudene) bodde i Åsgard. Åsgard var omgitt av tykke murer; man måtte ri over regnbuen for å komme dit. De norrøne hovedgudene var Odin, Frigg og Tor, men andre er kanskje mer kjent: Frøya, Loke og Balder


Tegneserie i produksjon

Tegneserier er en kunstform hvor det fortelles en fortelling eller et ofte humoristisk poeng gjennom flere bilder i en på forhånd fast bestemt sekvens. Det finnes et vidt spenn av både stilarter og sjangre. I USA har de klassiske superhelttegneseriene som X-Men og Supermann stått sterkt, og det har vært lite rom for å eksperimentere. Likevel har det vært et sterkt undergrunnsmiljø med tegneserieskapere som Art Spiegelman. I de japanske mangaseriene har man vært mye mer åpen for det. I Norge har det vært et lite, men stabilt miljø siden 1930-tallet. Noen av de mest kjente av dagens tegnere er Frode Øverli, Lise Myhre og Christopher Nielsen.

Raptus tegneseriefestival arrangeres i september/oktober hvert år i Bergen.


Luther

Martin Luther var en tysk reformator og teolog som fikk banebrytende religiøs og kulturell betydning i Nord-Europa. Han startet reformasjonen, som innebar et brudd med paven i Roma, og la grunnlaget for de evangelisk-lutherske kirker. Hans oversettelse av Bibelen fra gresk til tysk fikk også stor betydning for normeringen av det moderne høytyske skriftspråket.


2005
Jordskjelvet i Indiahavet

Jordskjelvet i Indiahavet 2004 var en serie undersjøiske jordskjelv utløst den 26. desember 2004, det første og kraftigste av styrke 9,0 vest for øya Sumatra i Indonesia, etterfulgt av flere kjempemessige tsunamibølger som skyllet over øyene i Bengalbukta og kystområder oppover strendene i Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka og over Maldivene. Bølgene har kostet over 284 000 mennesker livet, deriblant flere nordmenn.