Bengalbukta

Bengalbukta er den nordøstlige delen av Indiahavet. Den avgrenses mot vest av den indiske halvøya og Sri Lanka, og i øst av øygruppene Andamanene og Nikobarene. Ei linje fra nordspissen av Sumatra til nordspissen av Sri Lanka danner grense mot selve Indiahavet. Bukta har navn etter Bengal, det området i det gamle India som ble delt i provinsene Vest-Bengal (fremdeles indisk) og Øst-Bengal (i dag Bangladesh). Blant større havnebyer kan nevnes de indiske Chennai (tidligere Madras), Vishakhapatnam, Kolkata (tidligere Calcutta) og Pondicherry.

Bengalbukta

Elver, flommer og stormfloRediger

Mange store elver har utløp i Bengalbukta. Blant dem er Irrawaddy, Ganges, Meghna og Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, Krishna og Kaveri. Området har et utpreget monsunklima, med enorme nedbørmengder i mai-oktober. Landet innenfor Bengalbukta ligger dertil svært lavt. Mesteparten av Bangladesh ligger lavere enn 10 moh. Dette gjør området svært utsatt for flom i elvene og stormflo som følge av tropiske orkaner. I tillegg er folketettheten ekstremt høy. Denne kombinasjonen har ført til noen av de mest dødbringende naturkatastrofer vi kjenner. I november 1970 krevde en stormflo trolig minst ½ mill. menneskeliv, og i 1991 omkom ca. 136 000.