Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-25

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november

Folk som oppretter sider om seg selvRediger

Hva synes vi om ting som dette? Har sett rundt her (WP:NPOV, blant annet) for å finne retningslinjer om dette, men fant ikke noe. Så jeg tok turen innom våre engelske venner, og fant dette:

Creating an article about yourself is strongly discouraged.

[...]

The proper way to get your own writing about yourself in if you really think you can meet the inclusion criteria and are willing to accept having a neutral, non-promotional article is to make a proposal containing the text you want, instead of just putting it up directly, and seek the consensus of the community through discussion. Not only does this provide independent viewpoints on it that can allow you to discover biases you were not aware of having, it also helps provide an indication of good faith and that you are willing to put the interests of Wikipedia first instead of standing in a position of conflict of interest.

Personlig har jeg ikke sansen for denslags aktiviteter, og tenker mitt. Det er også et problem POV-messig, og artikkelen fungerer ofte som egenreklame. Hvis vedkommende er notabel, vil det etterhvert dukke opp en artikkel på et eller annet tidspunkt. Finnes det retningslinjer for denslags i området? – Sunny256| 13. jun 2011 kl. 23:01 (CEST)

Jeg ser virkelig ikke problemet. Om noen klarer å skrive en god, nøytral artikkel om seg selv synes jeg det er utelukkende positivt. Hvis artikkelen ikke er god nok eller ikke nøytral nok er det alltid noen som ordner opp i dette. Møter ikke artikkelen relevanskriteriene vil den bli slettet. Så jeg sier et klart ja til at folk kan opprette artikler om seg selv. Mvh JanFredrikB(d) 13. jun 2011 kl. 23:24 (CEST)
Mulig du ikke ser problemet, men det er ganske så klar konsensus på at man ikke bør skrive artikler om seg selv. Wikipedia:Selvbiografi er vel det nærmeste vi kommer til noe slags nedskrevne retningslinjer for dette. TommyG (d^b) 14. jun 2011 kl. 00:28 (CEST)
Problemet er at selv om ingen klarer å skrive en god, nøytral artikkel om seg selv, er det mange som skriver en artikkel om seg selv og så får Wikipedia i vrangstrupen – når artikkelen blir merket, slettet eller redigert til noe annet enn de hadde tenkt seg. Og det vil vi jo i beste fall gjøre, når artikkelen ikke er god nok eller ikke nøytral nok, eller emnet ikke møter relevanskriteriene. Men jeg tror ikke noe forbud er tingen; det kan ikke bli effektivt engang: Enhver evner å opprette en konto med navn som ikke avslører ens identitet, om det er det som skal til for å omgå forbudet. En klar og velment advarsel er min preferanse: Ingen bør skrive en artikkel om seg selv – det blir i beste fall konflikt av det. — the Sidhekin (d) 14. jun 2011 kl. 01:28 (CEST)
Jeg er glad du kommer med dette, Sunny. Det er noe jeg har stusset på nesten like lenge som jeg har holdt på på no-wiki, og i disse valgtider når wikien selges til partiene som et godt sted å drive reklame blir det enda mer kilent. Det kan ende i redigeringskriger der wikipedias nøytrale standpunkt ikke passer inn i strategien til skribenten.
Dette er noe som det har vært snakket om flere ganger, og selvpromotering var heller ikke videre akseptert på nederlandsk wiki (selv om dette ikke er en vedtatt retningslinje der). I mine øyne er det en uting, et mulig POV-problem, og noe som i verste fall kan slå tilbake på hvor seriøst no-wiki oppfattes. Men, det kan være at nordmenn er bedre i å skrive uhildet om seg selv enn nederlendere og engelskmenn, selv om vi har hatt eksempel på personer som presenterer brukersidene sine som om de er wikipedia-artikler. noorse 14. jun 2011 kl. 00:32 (CEST)
Jeg synes Wikipedia:Selvbiografi gir en god beskrivelse på hva vi synes om dette. Det er ikke gunstig, men vi bør veilede og ikke forby. Mange av oss har skrevet artikler om emner der vi har interesse eller følelser, også utover biografier. Vi har en mal som nyttes delvis til å få frem eventuell POV/habilitetsproblemer med selvbio. Se diskusjon på Maldiskusjon:Wikipedianer.
Det er en utfordring at vi ikke alltid vet hvem som skriver - selv om vi tror det er en autobiografi. Det kan være en IP, eller en som oppgir et brukernavn som gjør at vi tror det er vedkommende. Det kan derimot være en fan eller bekjent/sektning - problemet med POV/habilitet er fortsatt der. Vi retter opp, veileder og fortsetter utviklingen av leksikonet.
Dersom vi veileder og gir råd kan vi rekruttere nye aktive brukere. Selv om inngangen til Wikipedia for noen vil være en selvbiografi, ønsker vi da nye bidragsytere. Hver sak vil trolig være litt ulik den neste, så får vi ta det derfra. - Mr. Hill 14. jun 2011 kl. 01:47 (CEST)
Det er innholdet i en artikkel som bør være avgjørende, ikke hvem som har skrevet den. Vi ser av og til dårlige artikler som ser ut til å være egenreklame, men det er innholdet som da er for dårlig, ikke forfattrnavnet. Oftere ser vi at personer retter opplysninger i en artikkel om seg sjøl. Kanskje de legger til ei bok i verkslista eller retter et årstall. Og det er bare bra! --Knut 14. jun 2011 kl. 18:05 (CEST)
Og helt ypperlig for å drive gratisreklame for kommende (nye) utgivelser, med en topp-plassering på google som regel :) noorse 14. jun 2011 kl. 19:32 (CEST)
Ja, slik virker Wikipedia! --Knut 14. jun 2011 kl. 20:00 (CEST)
Vi har gode partollere og administratorer. Vi er fullt i stand til å rette opp eventuelt subjektivt innhold,uansett hvem som har skrevet det. Slettedebattene er et godt bevis på at vi fanger opp endringene på biografier spesielt. Dersom f.eks KrF eller SV vil opprette saklige, nøkterne og objektive artikler om sine ledende politikere eller ordførere, så er det bare fint. Det blir det samme som når en ekspert skriver om et fagfelt hvor vedkommende har investert prestisje gjennom forskning. Vi hilser begge deler velkommen, og patruljerer med et kritisk og vennlig blikk. Bjoertvedt 14. jun 2011 kl. 20:02 (CEST)
Oki… Hvem har dere lovd plass, eneste som er sikkert er at det ikke er forskere og ikke KrF eller SV? Har dere husket å presisere kravene til verifiserbarhet, nøytralt ståsted og ingen originalforskning? — Jeblad 14. jun 2011 kl. 20:43 (CEST)
Jøsses... Hva i alle dager snakker du om? Mvh, Bjoertvedt 14. jun 2011 kl. 21:02 (CEST)
Tror ikke jeg leser slettesiden på samme måte som deg, Bjoertvedt. Og Knut, jeg regner med at ditt tilsvar dryppet like mye av ironi som mitt svar til deg. Jeg tror at en del nye brukere som ikke har en mesén eller fadder på wiki lett får et meget ublidt møte med "virkeligheten" dersom vi fortsetter å tilråde og -juble selvbiografier. noorse 14. jun 2011 kl. 21:14 (CEST)
Wikipedia funker ikke så godt for gratisreklame som tidligere på grunn av at alle eksternlinker merkes med rel="nofollow". Denne merkingen er intern for Wikipedia og skjer ikke på alle speilene av Wikipedia. Det betyr at etter hvert som oppdateringer når disse så blir reklameeffekten formidabel, men at det typisk vil det gå flere måneder innen effekten slår inn. Dette er hovedgrunnen til at det er viktig å få inn stoff på Wikipedia, er man på Wikipedia så vil man bli synlig.
Det finnes også en effekt som virker via oppslagsordene, for disse brukes i analyser av hva som er viktige ord/fraser på nettsider. Hvis «Svante Nordmann» har en oppføring med eget oppslagsord/-frase, og dette ordet lenkes opp i andre artikler, så antar søkemotorer som bruker denne teknikken at dette oppslagsordet/-frasen er viktig. Når de så finner ordet/frasen på eksterne nettsider så flagges sidene som viktige på bakgrunn av summen av slike. Med andre ord er en tilbake til at en oppføring på Wikipedia er viktig.
Dette er grunner for at oppføringer er viktige. Det er ikke grunner for at de som lager oppføringene skriver dårlige artikler, det kan godt være at artiklene er bedre enn de som skrives av oss. Når en vurderer slike artikler så må en tenke etter om artiklene er verifiserbare, om de er skrevet utfra et nøytralt ståsted og om de er uten originalforskning. Ha en god dose is i magen når du/dere vurderer slike artikler, det kan være at artiklen faktisk bør beholdes selv når «user:haraldrex» skriver om Harald V. Merk at dette er et eksempel. — Jeblad 14. jun 2011 kl. 22:03 (CEST)
Jeblad: Jeg sitter med en guffen følelse av at du antyder at noen bedriver urent trav, uten å presisere dette når Bjoertvedt etterspør. Jeg har også vanskeligheter med å dechiffrere hva du mener i det etterfølgende innlegget. Jeg/vi trenger virkelig å vite: er det lovet bort noe som ikke tåler dagens lys? Det MÅ det i så fall klargjøres og dokumenteres, ellers regner jeg med at du trekker tilbake påstanden ovenfor. Måten Bjoertvedts spørsmål blir håndtert på, kleber det nå noe uheldig ved ham ... Please avklar. PaulVIF 15. jun 2011 kl. 17:54 (CEST)
Til PaulVIF: Bakgrunnen for den orienteringen som ble gitt til politikere og rådgivere fra Fremskrittspartiet var som følger: Jeg var tilstede ved utdeling av premie for artikkelkonkurransen, hvor Hagen også var og jeg benyttet anledningen til å spörre om han var interessert i en orientering. Det var han og jeg fikk med meg Kjetil Ree. Vi hadde som nevnt her ellers en time med Hagen og 4 andre, deretter hadde vi en liten time med tre rådgivere til FrPs stortingsgruppe.
Vi gav generell informasjon om Wikipedia, slik vi kjenner til det gjennom vårt arbeide her i rundt 7 år og de ulike sentrale retningslinjene for Wikipedia ble presentert, spesielt objektivitet og nøytralitet i artikler, ingen reklame osv. Vi understreket også overfor de vi orienterte at dette ikke var en ekslusiv orientering men at andre partier og organisasjoner også ville få samme om de var interessert og hadde tid. På linje med Bjoertvedt så mener jeg vi trenger mer engasjement av politisk aktive bidragsytere og slike orienteringer for ulike partier en en god måte å få til dette og få ut informasjon om Wikipedia og vår kunnskapsdugnad.
For ordens skyld kan jeg nevne at for egen del har jeg pga dette møtet lagt ut rundt ett tusen kroner av egne penger og utsatt avreise til Stockholm hvor jeg ellers bor med tre dager, mens Kjetil Ree tok en feriedag for å være tilgjengelig. Hverken Kjetil eller jeg har altså hatt noe økonomisk utbytte av dette, tvert i mot. Forøvrig bruker jeg gjerne av min fritid til slikt informasjonsarbeide om Wikipedia, med mindre Tinget mener det er uheldig, da vil jeg selvfølgelig slutte med det. mvh - --Ulf Larsen 15. jun 2011 kl. 18:10 (CEST)
Jeg stusset da jeg så følgende på Ulf Larsens brukerside:

 I valgkampen kan Wikipedia være en meget god kanal for Fremskrittspartiet. Artikler om førstekandidater og ordførere kan raskt opprettes eller utvides, og vil få betydelig trafikk fra vanlige folk. Artikler på Wikipedia kommer som regel øverst når man søker et navn eller begrep på Google. Dermed sluses folk i stort antall inn på Wikipedia, som anses som en mer uhildet kilde enn valgbrosjyrer osv. 

Det ser ut som om Wikipedia her presenteres for et politisk parti som et rent propagandamedium til fri benyttelse, og i disse valgtider ser dette ut som en virkelig gavepakke: et propagandamedium med stor rekkevidde som er kamuflert som et uhildet, nøytralt medium? Det sies ingenting i denne teksten om at en artikkel skal ha et nøytralt ståsted og det muliggjør i verste fall at artikler med slagside kan leses som om de var nøytrale av folk som ikke er så vant med kildekritikk som mange av oss er.
Jeg håper inderlig at norsken min er for dårlig etter mer enn 20 år utenlands, og at Larsen mente noe annet enn det jeg ser i dette avsnittet. noorse 15. jun 2011 kl. 19:38 (CEST)
@PaulVIF, jeg kan tenke meg at jeblads siste innlegg i denne tråden kan vise til ting som dette der en newbie fikk et noe ublidt møte med den aksepterte kommunikasjonsformen på no-wiki. At hun ikke skjønte at nowiki ikke er til for ren selvpromotering, ble tydelig. Slik blir det lett å miste nye brukere, som kan bli gode deltagere - dels fordi mange av oss mener at selvbiografier er helt ok. noorse 15. jun 2011 kl. 19:38 (CEST)
Til Noorse: Om en skal informere en organisasjon, parti eller hvem det måtte være så er det en selvfølge at en tar utgangspunkt i deres ståsted og det er hva den delen av teksten over reflekterer. Forøvrig står det klinkende klart nevnt lenger ned våre grunnleggende verdier mht nøytralitet, objektivitet osv og de fem søylene. Jeg gjentar, det står helt klinkende klart for enhver som vil lese teksten og jeg kan ikke se at noen kan tolke dette dithen at jeg ønsker å vri Wikipedia til et propagandamedium for et bestemt parti.
Forøvrig ligger nevnte versjon av min brukerside tilgjengelig som en lenke på den oppsummeringsside vi la ut rett etter møtet, så andre kan se hva vi har gjort og eventuelt bruke det videre ved tilsvarende presentasjoner. Jeg mener Kjetil og undertegnede har gjort en god jobb for Wikipedia i dette og at vi har opptrådt transparant og svært ryddig. Om Tinget mener noe annet så vil jeg som nevnt over selvfølgelig ta det til etterretning og slutte med det. Ulf Larsen 15. jun 2011 kl. 19:59 (CEST)
@Jeblad: Ingen har "lovet plass" til noen - og ingen har møtt politiske partier eller andre organisasjoner uten å gjøre det klokkeklart at de 5 søyler og objektivitet er grunnpillaren i Wikipedia. Derimot har jeg og andre aktive wikipedianere møtt både FrP, Høyre, Ap, miljøorganisasjoner, kommuner og myndigheter og gitt dem en innføring i Wikipedia, og vi har oppfordret dem til å oppfordre sine medlemmer og aktivister til å bli bidragsytere. Jeg har aldri vært til stede på noen av disse kursene uten at det har blitt tydeliggjort hva som ligger i de 5 søylene. Det betyr ikke at vi ikke kan vente oss artikler om politikere i valgkampen, for det har vi erfaring med fra tidligee valgkamper at da kommer det artikler om kandidater, ordførere osv. Når vi gir partier og organisasjoner en innføring i redigering, inklusjonskriterier, osv, så handler det aldri om å "love plass" til noen. Såpass oppegående er de aktive wikipedianerne som holder kurs rundt i hele landet. Mvh, Bjoertvedt 20. jun 2011 kl. 21:16 (CEST)

Wiki Loves Monuments 2011Rediger

Det begynner å nærme seg last call om vi skal være med på Wiki Loves Monuments 2011. Det hele begynner å komme såpass på overtid for Norge sin del at jeg lurer på om vi bare bør skjære gjennom og sette opp en hurtigarbeidende arbeidskomité av noe slag. Strengt tatt trenger vi bare en som vet hva det hele går ut på og som kan stå som kontakt mot de aktuelle epostlistene, en som kan lage noen arbeidslister og så noen som har tilstrekkelig greie på arkitektur og monumenter. Jeg kan lage noen arbeidslister (i praksis uttrekk fra SEFRAK og et par andre databaser om vi får tilgang), men jeg er ikke på alle de aktuelle epostlistene hvor diskusjonene foregår. Jeg har heller ikke nok peil på hva som bør med. Antakelig bør NAP-folka involveres på noe vis, vi bør få med noen habile fotografer slik som Frode Inge Helland og Haros, antakelig Nina for å ha noen som vet hva som skjer på listene og så videre. Og så bør vi få med nynorskfolka også.

Oki, hvem er med? — Jeblad 15. jun 2011 kl. 00:47 (CEST)

Vil ikke opphavsrettslige problemer sette store begrensninger på hva vi her i Norge kan biddra med i forhold til et slikt arrangement? Monumenter lagetav kunstneresom har død etter 1940 vil jo fremdeles være ophavsrettslig beskyttet.TommyG (d^b) 15. jun 2011 kl. 01:06 (CEST)
Monumenter er mer enn offentlige kunstverk, en riktigere beskrivese av monumenter i denne konteksten er «kulturminner». — Jeblad 15. jun 2011 kl. 01:07 (CEST)
Styret i Wikimedia Norge er allerede i gang med å organisere Wiki Loves Monuments 2011 i Norge. Jeg leder dette arbeidet. Mer info om status og framdrift kommer snart på wikien til Wikimedia Norge. Jleknes 16. jun 2011 kl. 11:41 (CEST)
Javel, kanskje på tide å få meldt inn Norge? Vi er ikke på noen av oversiktene. Og hvis du leder dette arbeidet, hvem er du? I henhold til Kate har du 8 redigeringer [1] og ingen brukerside? Når får vi tilgang til oversikter over aktuelle monumenter, når er deadlines for deltakelse, hvem skal gjøre bedømmelser? Er du/dere klar over at dette er en internasjonal konkurranse i Europa og ikke en intern greie i Norge? — Jeblad 16. jun 2011 kl. 22:21 (CEST)
Jeg vet ikke om fyr og vindmølleparker kommer under gruppen monumenter, selv om jeg synes det, ikke minst når jeg sitter og ser på NRK2. Det hadde vært flott å kunne ha bilder av for eksempel Grinna fyr og Hundhammerfjellet vindmøllepark, som båten nettopp gikk forbi. Harald Haugland 18. jun 2011 kl. 20:31 (CEST)
Har du sjekket http://www.flickr.com/photos/nrkbeta/sets/72157626943504450/ ? Der legger NRK ut hauger med bilder fra turen. ZorroIII 18. jun 2011 kl. 21:08 (CEST)
Nyeste bilde der er fra Geirangerfjorden. Nå vil jo hele videostrømmen fra front-kameraet bli tilgjengelig under cc-by-sa lisens, så om noen har lyst til å gjøre noe med video finnes det rikelig med mulighet. Haros 18. jun 2011 kl. 21:44 (CEST)
Jeg skal signere innlegget mitt med fullt navn hvis det er noen tvil om hvem i WMNO-styret som skjuler seg bak brukernavnet Jleknes. Det viktigste som må på plass for at vi skal delta i WLM 2011 er en liste over kulturminner som man kan ta bilder av for å delta i konkurransen. Den mest komplette listen over disse kulturminnene er det Riksantikvaren som har. Når vi får opp en norsk monument-database kan Norge legges til listen over land som deltar. Se ellers [2] for informasjon om framdrift. Mvh, Jørund Leknes Jleknes 19. jun 2011 kl. 22:55 (CEST)
Hei Jørund, jeg vet at Jleknes er Jørund Leknes. Når jeg skriver «hvem er du» så er det fordi du er noe nær komplett ukjent i Wikipedia-sammenheng. Du hadde tidligere 8 redigeringer i henhold til Kate, hvorav en redigering inkluderte ditt innlegg litt lengre oppe. Du har ingen standing i Wikipedia. Såvidt jeg kunne se tidligere så hadde du ikke nok redigeringer til å være autoconfirmed, men du var likevel satt til autopatrolled. Kravet til det siste er normalt 500 redigeringer. Du er en nobody (en not-autoconfirmed?) på Wikipedia.
Når det gjelder kulturminnebasen til Riksantikvaren så er det en samling med mer eller mindre alt av tidligere registreringer, hvor en liten del er monumenter som er så gamle at de har falt inn under automatisk vern. En liten del er feilregistreringer av kulturminner som ennå ikke er falt inn under automatisk vern eller som av andre grunner er venet uavhengig av det automatiske kulturminnevernet. Disse er aktuelle for denne konkurransen, men konkurrransen er mer enn det som ligger i denne basen, ikke minst er konkurransen en mengde for alle monumenter mens kulturminnesøk er noen monumenter. Mengdene er delvis overlappende. Samtidig er kulturminnebasen de monumentene som er dokumentert, vi har bare ikke tilgang til materialet. Hvis databasen og tilhørende materiale kan gis frie lisenser så er det interessant, men dette er forferdelig vanskelig for dels er basen skapt på bakgrunn av deltidsansatte, dels på engasjementbasis og dels frivillig. Det betyr at Riksantikvaren har rettigheter for noe av arbeidet og noen av bildene, men ikke alt. Jeg har selv tatt bilder som ligger i denne basen hvor jeg er usikker på om det er jeg eller Riksantikvaren som har rett til bildene, og hvor bildene er reprodusert i andre verk og hvor jeg er oppgitt som fotograf, men hvor jeg ikke har vært involvert i noen klargjøring om bruk av bildene fra Riksantikvaren eller noen annen involvert. Med andre ord er bruk, eierskap og opphavsrett på bildene høyst uklar. Det samme gjelder sannsynligvis veldig mye annet materiale i databasen. Når det er sagt så har jeg ikke noe problem med å sette «CC-by-sa» på mitt lille hjørne av databasen, men jeg vet ikke om jeg kan sette på denne lisensen på «mitt materiale» for jeg vet rett og slett ikke hvem som eier rettighetene til materialet. — Jeblad 20. jun 2011 kl. 00:52 (CEST)
@Jeblad: For dine utfall ovenfor mot brukeren JLeknes har jeg gitt deg en advarsel på din brukerside. Det er helt uakseptabelt å forklare folk i en Tinget-debatt at «du er en nobody på Wikipedia». Dersom lavmål og personangrep av denne typen fortsetetr har du i realiteten meldt deg ut av Wikipedia-samfunnet. Vi har ikke plass for den type sjikane av nye brukere. Bjoertvedt 20. jun 2011 kl. 21:07 (CEST)
Bjørtvedt, jeg tror du bør gi kompisen din en innføring i hvordan han kan få en bedre standing i Wikipedia. Han er gitt rettigheter i strid med retningslinjer på Wikipedia. Han har 8 bidrag og ble gitt autopatrolled. Kravet til autopatrolled er 500 bidrag. (NRK P1 rettet til NRK P2 på Yello, retter at Steinar A. Joakimsen er ordfører i Lurøy til at han var ordfører, lagt til at Dom Pérignon lages av flere årganger, lagt til vinnere i 2008 og 2009 av Turing-prisen, endret adm dir i Kantega hvor han jobber og angitt en til-dato i Alta) Han har ingen brukerside. Forklar han hvordan han kan skrive og bidra, få sendt han på kurs eller whattever. Om ikke annet så hjelp han med å skrive en brukerside, eller skriv en brukerside for han. Dette prosjektet er basert på tiltro som bygges gjennom det personer gjør, det er et meritokrati. Jeg regner med at Jleknes vet hva som ligger i dette gjennom arbeidet med det mislykkede WikiNorge. — Jeblad 20. jun 2011 kl. 21:27 (CEST)
@Jeblad: Når blokkeringen av deg er ferdig om en uke, vil jeg besvare innlegget ditt og gi deg tips om hvordan du får en bedre standing i Wikipedia. Mvh, Bjoertvedt 20. jun 2011 kl. 21:56 (CEST)
  Redigeringskonflikt  Jeg kan ikke se at dette må være i strid med retningslinjene. Wikipedia:Patruljering sier om tildeling av Autopatrol-rettigheter at: «Utnevning: Oppnådd 500 bidrag uten blokkering eller at brukeren er bedømt som etterrettelig medfører at han kan bli flagget for autogodkjenning» (min utheving). Det sies også at «Også brukere med under 500 bidrag kan settes som autopatrolled i særtilfeller. F.eks. etablerte brukere fra andre prosjekter med god kjennskap til hvordan Wikipedia fungerer.» Poenget med 500 bidrag må jo være at de som kan sette rettigheten skal ha en viss sikkerhet for at vedkommende bruker er seriøs og har holdbar kjennskap til hvordan man skal redigere og bidra. Dersom noen på ett eller annet grunnlag har kunnet gjøre den vurderingen av brukeren, må det være helt greit. Kan det vises til redigeringer som tilsier at rettigheten fjernes er det fullt mulig - men en eventuell diskusjon rundt dette hører neppe hjemme i denne tråden i det hele tatt. Forøvrig har helt sikkert ikke Jeblad ment «nobody» som et personangrep, men kun et forsøk på å påpeke at kanskje ikke alle kjenner dette brukernavnet. Det sentrale er her at noen faktisk jobber med Wiki Loves Monuments 2011. At dette forsøkes gjort for Norges del gjennom WMN, og ikke kun gjennom no:wp-prosjektet, virker fornuftig. Videre aktivitet på denne tråden bør heller være flere konkrete innspill til dette arbeidet. Mvh Ooo86 20. jun 2011 kl. 22:10 (CEST)
Jeg har full tillit til at styret i Wikimedia Norge ved Jørund Leknes følger opp denne saken og at vi får til noe på det her i Norge. Vi er en liten gjeng med frivillige og det er bra vi får med nye krefter! Med vennlig hilsen, Ulf Larsen 20. jun 2011 kl. 10:11 (CEST)

Denne konkurransen og diskusjonen om autopatrolled vil jeg ikke ha noen mening om. Men den blokkeringen av Jblad synes jeg ser svært stygg ut. Det ser ut som en mobbing av Jeblad, dekorert som en irettesettelse for hans angivelige mobbing. Man tar i kampens hete noe i verste mening, og slår til. Kunne blokkereren kanskje ta seg en tenkerunde i parken og så oppheve blokkeringen? Ctande 21. jun 2011 kl. 11:45 (CEST)

Blokkeringen er helt i henhold til våre regler, så den bør stå. ZorroIII 21. jun 2011 kl. 12:04 (CEST)
Det synspunktet rokker dessverre ikke ved inntrykket om at det er et ekkelt element av mobbing mot Jeblad som er ute og går her. Ctande 21. jun 2011 kl. 21:37 (CEST)
Den første administratoren som "mobbet"(blokkerte) en annen administrator her var vel Ctande, det var for bagateller i forhold til hva Jeblad her er blokkert for. Jeblad har brutt med reglene mener flere administratorer og skal derfor blokkeres på lik linje med andre bidragsytere, administrator-statusen er ikke en fribillett til å bryter retningslinjer og regler. Jeblad er advart flere ganger og har blitt blokkert tidligere derfor er vel også toleransen mot han litt lav. Rent personlig ser jeg ikke at det Jeblad har gjort er så veldig ille eller at han bør blokkeres, men det er meg personlig. Muligens skyldes det at jeg er vandt med måten Jeblad diskuterer å derfor ikke reagerer på samme måte som "nye" bidragsytere muligens vil gjøre. En mer alvorlig ting er det at en administrator og byråkrat nå har blitt blokkert flere ganger, betyr dette at personen ikke oppfyller kravene til en administrator og byråkrat? Kan wikipedia ha administratorer og byråkrater som blir blokkert flere ganger? Vennligst ikke missforstå dette Jeblad ville i et gjenvalg fremdeles ha min tillit, dette er derfor et generelt spørsmål ikke et angrep mot Jeblad. --Harry Wad 22. jun 2011 kl. 01:48 (CEST)
@Harry Wad: Nei,Ctande var etter hva jeg kan finne i loggene senere enn meg, 9. mai 2007 23:57. Slike blokkeringer er ikke akkurat noe å jeg er glad for. Videre vil jeg tro du kan finne nok eksempler på mindre pene diskusjons- og hersketeknikker fra flere enn bare jeblad om du jevnlig følger Tinget, dessverre. Det skal bli interessant å se om de som bruker dem blir skremt til å oppføre seg av det som skjer nå.
@Jleknes og de øvrige: Om jeg skulle ha et ønske etter hele denne triste balubaen er det at
 • det på WLM-siden på commons enten rettes til at bokmål deltar eller at nynorsk også informeres (jleknes ser ikke ut til å være registrert på nn-wiki hittil)
 • det på commons opprettes en side ala den Nederland har. Det eneste som inntil nå antyder at en av de to norskspråklige wikiene tenker på å delta er en rød lenke (som typisk nok ikke blir rød når jeg lenker den herfra. Siden er i alle fall tom når jeg skriver dette) - og om jeg skjønner tidslinjen rett ser Norge ut til å være på etterskudd her.
 • siden til Bruker:Jleknes blir gitt noe innhold om personen bak brukeren. Jeg ser det lenkes til en artikkel her, men den forteller ikke nødvendigvis noe om wikipedianeren Jørund Leknes. Det er mange som trives best med wikijobbing på andre områder enn de de driver med i det daglige. Årsaken til at jeg mener dette er nødvendig er at jeg formoder at det bare er en liten håndfull av de aktive på no-wiki som virkelig har møtt ham og hatt kontakt med ham. Siden han fronter WLM-konkurransen for WMNO er det etter min mening klokt å legge inn noe informasjon der, slik at de som ikke har hatt muligheten til å treffe ham kan se hva hans (wiki)interesser er, f.eks. Slik det er nå, er det ikke lett å se for folk som kun møter ham via wikien.
Ifm at Jørund vil legge ut mer informasjon om WLM på WMNO-wikien undres jeg på om det kan være en misforståelse siden øvrige land ser ut til å bruke commons til det formålet. Hvilken wiki gjelder? Mvh frivillig bidragsyter og ikke-administrator noorse 22. jun 2011 kl. 03:00 (CEST)
Rettet feillenking i innlegget, hadde utelatt navnerommet. Vil samtidig si at det er fint at røde lenker blir blå etterhvert her :) noorse 23. jun 2011 kl. 12:21 (CEST)

To observasjonerRediger

Statistikksidene våre viser at et par forhold medførte plutselig trafikk hos oss. Det første er åpenbart relatert til Hurtigruten: Minutt for minutt sitt besøk i Trollfjorden. Besøkstallet gikk fra under 30 de fleste dager i juni før anløpet, til over 5600 20. juni 2011. Det andre er et plutselig oppsving i besøket på artikkelen om Halldis Moren Vesaas 1. juni 2011. Den dagen var det eksamen i norsk sidemål, hvor alle skulle skrive om et dikt av henne. Dagen før var det 65 visninger, dagen etter 69, men 1. juni var det 152 visninger. Kanskje det var mange som ville sjekke det de hadde skrevet til eksamen når de kom hjem. Også nynorsk wp hadde økt besøk til artikkelen om Halldis Moren Vesaas.

Disse «spikerne» får meg til å tenke at om vi vet om noe som kan skape stor etterspørsel etter informasjon, bør vi sjekke artiklene på forhånd slik at vi gjør vårt beste for at de skal være så gode som mulig. Slikt er jo vanskelig, men noen ganger er det mulig å få det til. Alle stoppene som «Hurtigruten minutt for minutt» hadde, fikk en oppsving den dagen skipet var innom. Hadde vi tenkt på det, burde vi nok gått inn og sett på artiklene om både anløpsstedene og steder som var vist på TV i programmet, men som ikke var anløpssteder. Harald Haugland 23. jun 2011 kl. 10:08 (CEST)

Det kan være vanskelig å følge med på når artikler man kunne ha interesse av å rediger, er aktuelle. Skulle man gjøre noe her måtte det muligens være en prosjektside. Wikipedia:Aktuelle artikler? Den kunne brukes på samme måte som Wikipedia:Pågående vandalisme. Selv om man ikke hadde tid/interesse av en artikkel selv, kunne man likevel raskt tipse andre om at den av en eller annen grunn kan bli ekstra trafikkert. Dette ville ha to bruksområder: Man kunne være ekstra oppmerksomme på vandalisme, og noen kunne la seg friste til å kontrollere og forbedre innholdet. Det vil ikke koste stort å opprette og vedlikeholde en slik side. Den kan sikkert lenkes på Wikipedia:Portal. Er det interesse for å ha noe slik, kan vi jo bare prøve. Mvh Ooo86 23. jun 2011 kl. 11:26 (CEST)

Relevanskriterier for idrettRediger

Jeg vil igjen prøve å få inn skikkelige relevanskriterier for en del av de viktige gruppene. Starter med den uløste diskusjonen fra i fjor, om personer innen idrett. Dette har også vært oppe til avstemming for to år siden her, men det har igjen vist seg at det er behov for skikkelige og forbedrede kriterier. Forslår at vi bruker kladden fra svensk wikipedia som en begynnelse:

Kladden sier: En idrettsutøver eller -leder er relevant om han/hun er, eller har vært, noe av dette:

 • Profesjonell aktiv eller leder for profesjonell aktiv.
 • Aktiv eller leder i olympiske leker, verdensmesterskap, verdensdelsmesterskap eller annen kvalifisert konkurranse for verdens- eller verdensdelseliten.
 • Har i egenskap av framtredende idrettsprofil fått særskilt oppmerksomhet i riksdekkende massemedier, med for eksempel et lengre individuelt intervju.
 • Tilhører den nasjonale eliten, definert som de 0,5 prosent høyest ransjerte av alle registrerte konkurrerende i sin klasse (kjønn, alder, vektklasse, funksjonshinder osv) i landet.
 • NM-medaljer på seniornivå i idretter/øvelser med flere enn 5 deltakere.
 • NM-tittel på seniornivå i idretter/øvelser med flere enn 3 deltakere.
 • Internasjonal mesterskapstittel (minst kontinentalt mesterskap) på juniornivå i idretter/øvelser med flere enn 5 deltakere.

Eksempel på idrettsartikler eller tekster i disse som ikke er relevante:

 • Utøvere og ledere som tilhører nasjonalt juniornivå, inkludert gull i junior-NM, eller nordisk mesterskap for junior.
 • Utøvere og ledere som aldri har tilhørt eliten eller utmerka seg på annet vis.
 • Dagsaktuelle tropper og/eller lagoppstillinger, som gjerne raskt blir uaktuelle.
 • Dopingmistanker som ikke er bekrefta ved B-prøve. Utslag på A-prøven er ikke relevant.

--- Løken 22. jun 2011 kl. 16:51 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg er bekymret for opprettelse av harde relevanskriterier. Det er et stort problem at relevanskriterier benyttes for å fore enkelte brukeres behov for regelrytteri og pedanteri. I tilfellet idrettsutøvere: dersom en utøver har offentlighetens interesse så kan artikkelen godtas for oppføring. For eksempel vil en utøver som har vunnet nasjonal cup 10 år på rad, men ikke et nasjonalt mesterskap automatisk kunne diskvalifiseres fra oppføring dersom man benytter reglene foreslått som absolutte krav. Derfor mener jeg at vi burde droppe relevanskriterier for idrettsutøvere, og kanskje også vurdere å fjerne relevanskriterier for andre typer artikler. Vi kan heller ta hver enkel artikkel opp til vurdering i slettediskusjon, det er bedre for dette leksikonet gitt hvordan systemet fungerer idag. Keanu 22. jun 2011 kl. 19:25 (CEST)

Eksempelet ditt ville vel antagelig dekkes av underpunkt nr. 3 vil jeg tro, men ellers ser det ut til at det er vanskelig å bli enig om kriterier, og om vi i det hele tatt skal ha noen. mvh, --Apple farmer 22. jun 2011 kl. 19:31 (CEST)
Er ikke fremmed for å ha slike kriterier, men mener bestemt at det bør benyttes for å definere hva som skal inkluderes, ikke hva som ikke skal inkluderes. Keanu 22. jun 2011 kl. 19:55 (CEST)

Keanu: Først og fremst. Jeg har absolutt ikke et behov for regelrytteri. Jeg mener likevel at slik kriteriene er i dag, er de mer forvirrende enn informerende. Det er heller ikke slik at kriteriene er for til å følges til punkt å prikke. Ingen regel uten unntak vet du, og det må fortsatt brukes skjønn i slettediskusjonene. Forskjellen med å ha skikkelige kriterier er at man i en slettediskusjon kan henvise til kriteriene i steden for at man refererer til «konsensusen som finnes». Hvordan kan en som får en slettediskusjon i mot seg vite hva konsensus er, når det ikke står skrevet et eneste sted på prosjektet?

Det er mange eksempler på at det er nødvendig med skikkelige kriterier. For eksempel var det i slettediskujonen om Sven Erik Bystrøm et spørsmål om relevanse og konsensus. Konsesusen sa at vi IKKE skulle beholde han, men hvem vet om denne konsensusen? Nye bidragsytere som Gislason93? Neppe. Et annet eksempel er om twintip-kjøreren Anders Backe. Her heller hadde vi ingen relevanskriterier å vise til, men likevel så mente folk at den burde slettes, selv uten å vite hva X-games var for noe. Med relevanskriterier vil dette bli et ekstra verktøy for de som deltar aktivt i slettediskusjonene på Wikipedia.

Jeg har skjønt at det å gjennomføre noe på Wikipedia ikke er det letteste, men det er likevel verdt et forsøk. Dette er viktig for våre nye (og eldre) bidragsytere som lurer på hvilke artikler man kan opprette, og det vil i det lengste også hindre uønskede artikler, og unødvendig lange slettediskusjoner. Skjønn må alltid brukes uansett! --- Løken 22. jun 2011 kl. 20:10 (CEST)

Er som sagt ikke fremmed for etablering av relevanskriterier for idrettsutøvere, men ønsker før jeg eventuelt velger å støtte en slik ordning å vite hvorledes de som typisk frekventerer slettediskusjonene planlegger å benytte disse reglene. Hvis det forblir stille her så betyr det at vi ikke har kommet til en enighet. Keanu 22. jun 2011 kl. 21:49 (CEST)
Keanu har egentlig sagt det vesentligste lengre oppe: Kriteriene må spesifiseres til å gjelde hvilke forhold/personer som uten tvil er inkludable. Det er ofte bra å ha en grenseoppgang, slik at vi slipper å få store debatter over opplagtheter.
Et slikt forbehold burde stå i uthevet gullskrift over alle kriteriesett. Unntak vil alltid finnes, men vi bør vel prøve å holde litt igjen på hva som blir akseptabelt unntak. Nye «sportsgrener» og sportsgrener er i seg selv en utfordring, der en lett kan komme skjevt ut, jfr. planking eller nyheter for Ekstremsportveko på Voss som nettopp er startet for n+1'te gang.
Men dette gjelder i praksis like mye for alle områder der en prøver å operere med kriterier for inklusjon. Slettedebatter og konsensus kan gi opphav til flere eller mere nyanserte kriterier etterhvert, bare noen tar seg bry med å ajourføre. Men jeg aner at vi nesten alle er flinkere til å bruke vår etablerte viten, enn til å nedfelle denne skriftlig. --Bjørn som tegner 22. jun 2011 kl. 23:06 (CEST)
Det er jo også en mulighet å sette kriteriene til å si En idrettsutøver eller -leder kan være relevant om han/hun er, eller har vært, noe av dette, i stedenfor er, og eventuelt sette på en tekst som sier at kriteriene kun er en pekepinn, og ikke en regel? --- Løken 23. jun 2011 kl. 08:28 (CEST)
Jeg liker «er relevant», fordi det ikke åpner for sletting som irrelevant – ikke engang diskusjon derom. Det blir bare mer komplisert, usikkert og arbeidskrevende med «kan være relevant». (Kan naturligvis fortsatt slettes som copyvio, sjikane eller diverse former for uetterrettelighet – men det er problemer med selve artikkelen, ikke emnets relevans.) Hva er poenget med å åpne for sletting som irrelevant av en artikkel om et emne som oppfyller kriterier vi er enige om? Derimot kan vi godt gjøre det klarere at de spesifikke relevanskriteriene kun kan brukes for å slå fast at en artikkel skal være relevant – aldri at den ikke er det. Kanskje ta en titt på WP:R#Generelle kriterier og gjøre dette klarere, heller enn å ramse opp spesifikke eksempler? — the Sidhekin (d) 23. jun 2011 kl. 08:51 (CEST)
Bra at Løken gjør et nytt forsøk på å få denne gjennom. Jeg synes forslaget over vil gi god veiledning, og eksemplene på hva som ikke har inklusjonsverdi er også bra, da det vil lette en rekke slettediskusjoner. Punkt 3 dekker de som evt "faller utfor" de andre punktene. Jeg liker derimot ikke det første punktet, siden begrepet "profesjonell utøver" er for ullent. Jeg mener de andre punktene er dekkende nok (punkt 3 gir mye rom). - Mr. Hill 23. jun 2011 kl. 11:31 (CEST)
Det er bra at ting tas opp og diskuteres og at slettedebatter og diskusjoner på Tinget rundt inklusjonskriter settes opp i et rammeverk kan være fint om dette vedlikeholdes og arbeides godt med. Jeg er dog selv veldig skeptisk til relevansekriterier brukt som inklusjonskriterier, da dette fort kan føre til brudd på vår helt grunnleggende forutsetninger for innhold: nøytralt ståsted, verifiserbarhet og ingen original forskning som angitt i Wikipedia:Fem søyler og skrevet ut i Wikipedia:Innholdspolitikk. Brukes relevansekriterier for å stramme inn ting som oppfyller innholdspolitikken (i.e. eksklusjonskriterier), så har det en hensikt, men ikke vice versa. Altså, vi kan ikke skrive om en annendivisjobnsfotballspiller om ikke vi kan verifisere denne, selv om relevansekriteriene sier at alle annendivisjonspillere er inklusjonsverdige for å ta et tenkt eksempel. Er det aspekt her jeg ikke ser? nsaa (disk) 24. jun 2011 kl. 00:27 (CEST)
Jeg ser ikke at der er noen opplagt motsetning her. Når det gjelder divisjonsfotball, vil dokumentasjon normalt måtte hentes fra lokalpresse okke som, siden de riksdekkende mediene ikke vil nedverdige seg til lavere sysler, hvis det ikke dreier seg om sensasjoner, slagsmål eller agurknytt. Søylene kan kanskje nevnes litt oftere i saker og ting, forøvrig, siden de lett går litt ut av fokus. Men de blir i praksis et slag eksklusjonskriterier i inklusjonskriteriene. No big deal, spør du meg. Mye på Wikipedia blir fikset etterhvert, bare man har tålmodighet nok. --Bjørn som tegner 24. jun 2011 kl. 00:49 (CEST)
Jeg mener fortsatt at Relevanskriteriene bør fungere som en pekepinn, heller enn strenge regler. Er forresten Jan Roger Angvik notabel per: [3]? --- Løken 24. jun 2011 kl. 01:06 (CEST)

Rekkefølge på vanlige innholdselementerRediger

en:WP:LAYOUT er det en standard for rekkefølgen på innholdselementene i begynnelsen og slutten av artikler:

Begynnelsen
 1. Lenker for flertydge titler (dablinks)
 2. Vedlikeholdsmerker
 3. Infobokser
 4. Bilder
 5. Navigasjonsbokser (navigasjonsmaler)
 6. Innledende tekst
 7. Innholdsfortegnelse
 8. (Første avsnittsoverskrift)
Slutten
 1. Verk eller utgivelser
 2. Se også
 3. Fotnoter og/eller referanser
 4. Videre lesning
 5. Eksterne lenker (Det er mange grunner til at denne seksjonen bør være den siste appendiks-seksjonen. Så mange artikler har «Eksterne lenker»-seksjonen på slutten at mange forventer det. Noen «Eksterne lenker» og referanseseksjoner er veldig lange, og når navnet ikke er synlig på skjermen, kan det forårsake problemer hvis noen mente å slette en ekstern lenke, og slettet en referanse i stedet. Å holde «Eksterne lenker» sist er også nyttig for redaktører som patruljerer eksterne lenker.)
 6. Navbokser (Rationale for placing navboxes at the end of the article.)
 7. Persondatamaler
 8. Defaultsort
 9. Kategorier (Selv om kategorier skrives inn på redigeringssiden før stubbmalene, vises de etter stubbmalene på den ferdige siden.)
 10. Stubbmaler (På en-wp er ikke stubbkategorier skjulte, så stubbmalene settes etter de vanlige kategoriene for at stubbkategoriene skal komme etter de vanlige kategoriene.)
 11. Interwikilenker

Forslaget mitt er å innføre noen slike regler på no-wp etter at vi har blitt enige om hvordan de skal være. Iceblock (d) 26. jun 2011 kl. 18:48 (CEST)

Notis om ny administratornominasjonRediger

Edorfbir er nå nominert til administrator. Se Wikipedia:Administratorer/kandidater/Edorfbir

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg.

Jon Harald Søby 26. jun 2011 kl. 19:08 (CEST)