Turing-prisen (engelsk: The A.M. Turing Award) deles ut årlig av Association for Computing Machinery (ACM) for tekniske bidrag til databehandlingsmiljøet. Bidragene bør være av varig og teknisk viktig natur.

Turing-prisen
ACM A. M. Turing Award
UtdelerAssociation for Computing Machinery
Oppkalt etterAlan Turing
Innstiftet1966[1]
Pris(beløp)1 000 000 USD
NasjonalitetUSA
FrekvensÅrlig
NettstedOffisielt nettsted (engelsk)

Prisen er oppkalt etter Alan Mathison Turing (1912–1954), en britisk matematiker som regnes som en av pionerene innenfor feltet databehandling. Turing-prisen er anerkjent innenfor informatikken og sammenliknes ofte med nobelprisen.[2] Fra 2007 til 2013 var den sponset av Intel og Google og bestod av 250 000 amerikanske dollar.[3] Fra 2014 er den sponset av Google og består av én million amerikanske dollar.[4]

Prismottagere

rediger
År bilde Navn Begrunnelse
1966 Alan J. Perlis[5] For hans innflytelse innenfor avanserte programmeringsteknikker og kompilator-teknikk
1967   Maurice V. Wilkes[6] Professor Wilkes er best kjent som utvikler og bygger av EDSAC, verdens første datamaskin med et internt lagret program. Den ble bygget i 1949, og brukte kvikksølvminne. Han er også, sammen med Wheeler og Gill, kjent som forfatteren av Preparation of Programs for Electronic Digital Computers i 1951, hvor programbiblioteker i praksis ble innført.
1968 Richard Hamming[7] For hans arbeid innenfor numeriske metoder, automatiske kodesystemer, feildeteksjon og feilkorrigering av koder
1969   Marvin Minsky[8] Kunstig intelligens
1970 James H. Wilkinson[9] For sin forskning innenfor numerisk analyse
1971   John McCarthy[10] Dr. McCarthy's forelesning "The Present State of Research on Artificial Intelligence" betegner det område hvor han har ytt sine fremste bidrag
1972   Edsger Dijkstra[11] Edsger Dijkstra var på 1950-tallet hovedbidragsyter i utviklingen av ALGOL, et høynivå programmeringsspråk som fremholdes som et forbilde innen tydelighet og matematisk stringens. Han er i det hele tatt en ledende eksponent innen utvikling av programmeringsspråk, og har gitt store bidrag til vår forståelse av deres struktur, representasjon, og implementasjon. Hans publikasjoner gjennom femten år spenner fra teoretiske artikler om grafteori til grunnleggende manualer, beskrivende tekster, og filosofiske betraktninger rundt programmeringsspråk.
1973   Charles W. Bachman[12] For hans fremragende bidrag til database-teknologi
1974   Donald E. Knuth[13] For hans store bidrag til analyse av algoritmer og design av programmeringsspråk, og da spesielt for hans bidrag til programmeringsmetoder gjennom bokserien The Art of Computer Programming
1975 Allen Newell[14] Gjennom felles vitenskapelig innsats over mer enn 20 år, i begynnelsen i samarbeid med J. C. Shaw hos RAND Corporation, og senere med et stort antall fra fakultetet og studentene ved Carnegie-Mellon University, har de gjort grunnleggende bidrag til feltet kunstig intelligens, innenfor menneskelig kognisjon og til listebehandling
Herbert A. Simon[15]
1976 Michael O. Rabin[16] For deres felles avhandling Finite Automata and Their Decision Problem, som introduserte begrepet ikke-deterministiske maskiner, noe som har vist seg å være et enormt viktig konsept. Deres klassiske avhandling har vært en kontinuerlig kilde for inspirasjon innenfor fagfeltet.
  Dana S. Scott[17]
1977 John Backus[18] For dyptgripende og varige bidrag innenfor utvikling av høynivå programmeringssystemer, spesielt gjennom hans arbeid med FORTRAN, og for publisering av formelle prosedyrer innenfor spesifikasjon av programmeringsspråk
1978 Robert W. Floyd[19] For å ha hatt en klar innflytelse på metodologiene for å lage effektiv og pålitelig programvare, og for å bidra til å grunnlegge de følgende viktige områdene innen datavitenskap: parsing-teori, programmeringsspråks semantikk, automatisk program-verifikasjon, automatisk program-syntese, og analyse av algoritmer
1979 Kenneth E. Iverson[20] Pioner i programmeringsspråk og matematikk, bruk av APL i undervisning
1980   C. Antony R. Hoare[21] Pioner i programmeringsspråk
1981 Edgar F. Codd[22] Databasesystemer, spesielt relasjonsdatabaser
1982   Stephen A. Cook[23] Kompleksitetsteori og NP-komplette problemer
1983   Ken Thompson[24] Operativsystemteori og utviklingen av UNIX operativsystem
  Dennis M. Ritchie[25]
1984   Niklaus Wirth[26] Utvikling av flere programmeringsspråk, særlig Pascal
1985   Richard M. Karp[27] Algoritmeteori
1986   John Hopcroft[28] Design og analyse av algoritmer og datastrukturer
  Robert Tarjan[29]
1987 John Cocke[30] Kompilatorteori og utvikling av datamaskiner med reduserte instruksjonssett – (RISC)
1988   Ivan Sutherland[31] Datagrafikk
1989   William (Velvel) Kahan[32] Numerisk analyse
1990   Fernogo J. Corbató[33] CTSS og Multics
1991 Robin Milner [34] LCF, ML, CCS
1992   Butler W. Lampson [35] Distribuerte, personlige databehandlingsmiljø
1993   Juris Hartmanis[36] Kompleksitetsteori
  Richard E. Stearns[37]
1994   Edward Feigenbaum[38] Kunstig intelligens – store systemer
  Raj Reddy[39]
1995   Manuel Blum[40] Kompleksitetsteori, anvendelse i kryptografi
1996   Amir Pnueli [41] Logikk og systemer for verifisering
1997   Douglas Engelbart[42] Interaktiv databehandling
1998   James Gray[43] Database og transaksjonsbehandling
1999   Frederick P. Brooks, Jr.[44] Dataarkitektur, operativsystem og programvareutvikling
2000   Andrew Chi-Chih Yao[45] Teori for databehandling inkludert kryptografi og datakommunikasjon
2001 Ole-Johan Dahl[46] Objektorientert programmering
  Kristen Nygaard[47]
2002   Ronald L. Rivest[48] Asymmetrisk kryptering, særlig RSA i praksis
  Adi Shamir[49]
  Leonard M. Adleman[50]
2003   Alan Kay[51] Objektorienterte programmeringsspråk, utvikling av Smalltalk
2004   Vinton G. Cerf[52] TCP/IP-protokollene
  Robert E. Kahn[53]
2005   Peter Naur[54] For grunnleggende bidrag til utviklingen av programmeringsspråk og definisjonen av Algol 60, kompilatordesign (for implementasjonen av GIER Algol) og bruk av strukturert programmering
2006   Frances E. Allen[55] For optimalisering av kompilering
2007   Edmund M. Clarke[56] For [sine roller] i utviklingen av «Model checking» til en høyst effektiv verifikasjonsteknologi, tatt i bruk i vid utstrekning av maskin- og programvareindustrien
E. Allen Emerson[57]
  Joseph Sifakis[58]
2008   Barbara Liskov[59] For praktiske og teoretiske bidrag til grunnlaget for programmeringsspråk og systemdesign, særlig knyttet til abstrahering av data, feiltolerering og distribuert databehandling.
2009   Charles P. Thacker[60] For pionerarbeid i forbindelse med utviklingen av Alto, den første moderne personlige datamaskinen, og dessuten for hans bidrag til Ethernet og Notatblokk-PC.
2010   Leslie Valiant[61] Betydelige bidrag til kompleksitetsteorien, spesielt i forbindelse med maskinlæring (med innføringen av PAC-modellen) og distribuert databehandling.
2011 Judea Pearl[62] Grunnleggende bidrag til kunstig intelligens ved å utvikle en matematisk analyse for probabilistisk og kausalistisk inferens.
2012   Silvio Micali[63] Opprettelse av et kompleksitsteoretisk grunnlag for kryptografi og dermed bane vei for nye metoder for effektiv verifisering av matematiske bevis innen kompleksitetsteorien.
  Shafi Goldwasser[64]
2013   Leslie Lamport[65] For fundamentale bidrag til teori og praksis ved distribuerte og samtidige systemer.
2014   Michael Stonebraker[66] For fundamentale bidrag til moderne databasesystemer.
2015   Martin Hellman[67] For utvikling av offentlig nøkkelkryptering og digital signatur[68]
  Whitfield Diffie[69]
2016   Tim Berners-Lee[70] For oppfinnelsen av World Wide Web, den første nettleseren og de fundamentale protokoller og algoritmer som gjør at webben skalerer.
2017   John L. Hennessy For eksemplarisk arbeid innen en systematisk, kvantitativ tilnærming til design og evaluering av dataarkitekturer med varig innvirkning på mikroprosessorindustrien.[71]
  David A. Patterson
2018   Yoshua Bengio For konseptuelle og tekniske gjennombrudd som har gjort dype nevrale nettverk en kritisk komponent i databehandling.[72]
  Geoffrey Hinton
  Yann LeCun
2019   Edwin Catmull For banebrytende innsats innenfor datagrafikk, spesielt 3D-animasjon.[73]
  Pat Hanrahan
2020 Alfred Aho For grunnleggende algoritmer og teori innenfor programmeringssprog og for å sammenfatte egne og andres resultater i svært innflytelsesrike bøker som har påvirket flere generasjoner.[74]
Jeffrey Ullman
2021
 
Jack Dongarra For banebrytende bidrag til numeriske algoritmer og programvarebiblioteker som gjorde det mulig for høyytelses beregningsprogramvare å holde tritt med eksponentielle maskinvareforbedringer i over fire tiår [75]
2022
 
Robert Metcalfe For oppfinnelsen, standardiseringen og kommersialiseringen av Ethernet [76]

Referanser

rediger
 1. ^ http://amturing.acm.org/byyear.cfm.
 2. ^ Turingprisen for 2001 ble tildelt Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard . uio.no. Besøkt 23. mars 2020.
 3. ^ «A. M. Turing Award». ACM. Arkivert fra originalen 12. desember 2009. Besøkt 5. november 2007.  «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 12. desember 2009. Besøkt 23. mars 2020. 
 4. ^ «ACM's Turing Award Prize Raised to $1 Million». ACM. Arkivert fra originalen 23. november 2015. Besøkt 13. november 2014.  «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. november 2015. Besøkt 23. mars 2020. 
 5. ^ Alan J. Perlis - Turing Award hos ACM
 6. ^ Maurice V. Wilkes - Turing Award hos ACM
 7. ^ Richard Hamming - Turing Award hos ACM
 8. ^ Marvin Minsky - Turing Award hos ACM
 9. ^ James H. Wilkinson - Turing Award hos ACM
 10. ^ John McCarthy - Turing Award hos ACM
 11. ^ Edsger Dijkstra - Turing Award hos ACM
 12. ^ Charles W. Bachman - Turing Award hos ACM
 13. ^ Donald E. Knuth - Turing Award hos ACM
 14. ^ Allen Newell - Turing Award hos ACM
 15. ^ Herbert A. Simon - Turing Award hos ACM
 16. ^ Michael O. Rabin - Turing Award hos ACM
 17. ^ Dana S. Scott - Turing Award hos ACM
 18. ^ John Backus - Turing Award hos ACM
 19. ^ Robert W. Floyd - Turing Award hos ACM
 20. ^ Kenneth E. Iverson - Turing Award hos ACM
 21. ^ C. Antony R. Hoare - Turing Award hos ACM
 22. ^ Edgar F. Codd - Turing Award hos ACM
 23. ^ Stephen A. Cook - Turing Award hos ACM
 24. ^ Ken Thompson - Turing Award hos ACM
 25. ^ Dennis M. Ritchie - Turing Award hos ACM
 26. ^ Niklaus Wirth - Turing Award hos ACM
 27. ^ Richard M. Karp - Turing Award hos ACM
 28. ^ John Hopcroft - Turing Award hos ACM
 29. ^ Robert Tarjan - Turing Award hos ACM
 30. ^ John Cocke - Turing Award hos ACM
 31. ^ Ivan Sutherland - Turing Award hos ACM
 32. ^ William Kahan - Turing Award hos ACM
 33. ^ Fernogo J. Corbató - Turing Award hos ACM
 34. ^ Robin Milner - Turing Award hos ACM
 35. ^ Butler W. Lampson - Turing Award hos ACM
 36. ^ Juris Hartmanis - Turing Award hos ACM
 37. ^ Richard E. Stearns - Turing Award hos ACM
 38. ^ Edward Feigenbaum - Turing Award hos ACM
 39. ^ Raj Reddy - Turing Award hos ACM
 40. ^ Manuel Blum - Turing Award hos ACM
 41. ^ Amir Pnueli - Turing Award hos ACM
 42. ^ Douglas Engelbart - Turing Award hos ACM
 43. ^ James Gray - Turing Award hos ACM
 44. ^ Frederick P. Brooks, Jr. - Turing Award hos ACM
 45. ^ Andrew Chi-Chih Yao - Turing Award hos ACM
 46. ^ Ole-Johan Dahl - Turing Award hos ACM
 47. ^ Kristen Nygaard - Turing Award hos ACM
 48. ^ Ronald L. Rivest - Turing Award hos ACM
 49. ^ Adi Shamir - Turing Award hos ACM
 50. ^ Leonard M. Adleman - Turing Award hos ACM
 51. ^ Alan Kay - Turing Award hos ACM
 52. ^ Vinton G. Cerf - Turing Award hos ACM
 53. ^ Robert E. Kahn - Turing Award hos ACM
 54. ^ Peter Naur - Turing Award hos ACM
 55. ^ Frances E. Allen - Turing Award hos ACM[død lenke]
 56. ^ Edmund M. Clarke - Turing Award hos ACM
 57. ^ E. Allen Emerson - Turing Award hos ACM
 58. ^ Joseph Sifakis - Turing Award hos ACM
 59. ^ Barbara Liskov - Turing Award hos ACM
 60. ^ Charles P. Thacker - Turing Award hos ACM
 61. ^ Leslie Valiant - Turing Award hos ACM
 62. ^ Judea Pearl - Turing Award hos ACM
 63. ^ Silvio Micali - Turing Award hos ACM
 64. ^ Shafi Goldwasser - Turing Award hos ACM
 65. ^ Leslie Lamport - Turing Award hos ACM
 66. ^ Michael Stonebraker - Turing Award hos ACM
 67. ^ Martin Hellman - Turing Award hos ACM
 68. ^ Pressemelding Arkivert 7. mars 2016 hos Wayback Machine., Association for Computing Machinery.
 69. ^ Whitfield Diffie - Turing Award hos ACM
 70. ^ http://amturing.acm.org/award_winners/berners-lee_8087960.cfm Leslie Lamport - Turing Award hos ACM]
 71. ^ «Pioneers of Modern Computer Architecture Receive ACM A.M. Turing Award». ACM. 
 72. ^ Fathers of the Deep Learning Revolution Receive ACM A.M. Turing Award
 73. ^ «2019 ACM A.M. Turing Award Laureates». awards.acm.org (engelsk). Besøkt 23. mars 2020. 
 74. ^ «ACM Turing Award Honors Innovators Who Shaped the Foundations of Programming Language Compilers and Algorithms» (engelsk). Association for Computing Machinery. 21. mars 2021. Besøkt 9. juni 2021. 
 75. ^ «ACM Turing Award Honors Jack Dongarra for Pioneering Concepts and Methods Which Resulted in World-Changing Computations» (engelsk). Association for Computing Machinery. Besøkt 14. juni 2023. 
 76. ^ «ACM A.M. Turing Award Honors Bob Metcalfe for Invention, Standardization, and Commercialization of Ethernet» (engelsk). Association for Computing Machinery. Besøkt 14. juni 2023. 

Eksterne lenker

rediger