Vitenskapelig ansatte

Vitenskapelig ansatte (eller akademisk ansatte) er en norsk samlebetegnelse på personer i akademiske stillinger ved universiteter, høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, og andre vitenskapelige institusjoner. Vitenskapelig ansatte driver med forskning, undervisning eller begge deler.[1] Utover dette regnes universitets- og forskningbibliotekarer i universitetssektoren som vitenskapelig ansatte.[2] Også uttrykket universitetslærer er brukt som en uformell samlebetegnelse på kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger, fra universitetslektor og opp til professor.

På amerikansk engelsk brukes samlebetegnelsen faculty om vitenskapelig ansatte. På britisk engelsk brukes betegnelsen academics (akademikere).[trenger referanse]

Vitenskapelige institusjoner har som hovedregel også ansatte som ikke er akademikere, som jobber med ulike typer drift av institusjonen, slik som administrasjon, renhold, vakthold eller som ulike typer assistenter for vitenskapelig personale; disse betegnes som teknisk-administrativt ansatte.

Stillingstyper

rediger

Vanlige stillingstyper i Norge

rediger

SKO = Stillingskode

Nivå Kombinerte forsknings-
og undervisningsstillinger
Rene forskningsstillinger Undervisningsfokuserte stillinger Bibliotekstillinger
Toppstillinger
(professornivå)
Professor (SKO 1013)
Dosent (gammel type; pre-1985)
Forsker I (SKO 1183)
Toppstillinger
(dosentnivå)
Dosent (ny type; fra 2003) (SKO 1532)
Høgskoledosent (SKO 1012)
Førstestillinger
(med doktorgrad eller tilsvarende)
Førsteamanuensis (SKO 1011) Forsker II/seniorforsker (SKO 1109/1110) Førstebibliotekar
Førstestillinger
(uten doktorgrad eller tilsvarende)
Førstelektor (SKO 1198)
Rekrutteringsstilling
(med doktorgrad)
Postdoktor (SKO 1352)
Mellomstillinger Forsker III/forsker (SKO 1108) Universitetslektor (SKO 1009)
Høgskolelektor (SKO 1008)
Amanuensis (SKO 1010)
Universitetsbibliotekar
Rekrutteringsstilling
(uten doktorgrad)
Stipendiat (SKO 1017)

Kompetansekrav

rediger
Stilling Kompetansekrav
Professor
Forsker I/forskningsprofessor
Professorkompetanse tildelt av sakkyndig utvalg
Dosent Dosentkompetanse tildelt av sakkyndig utvalg
Førsteamanuensis
Forsker II/seniorforsker
Førsteamanuensiskompetanse (norsk doktorgrad, eller utenlandsk grad på tilsvarende nivå, eller førsteamanuensiskompetanse tildelt av sakkyndig utvalg på grunnlag av vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet)
Førstelektor Førstelektorkompetanse tildelt av sakkyndig utvalg på grunnlag av forsknings- og utviklingsarbeid som omfangsmessig tilsvarer en doktorgrad
Universitetslektor
Høgskolelektor
Amanuensis
Forsker III
Eksamen av høyere grad og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Sammenligning av stillinger i universitetssektoren i ulike land

rediger

Tabellen er en grov sammenligning av de vanligste stillingstypene, men det er store variasjoner i hvordan en del titler (f.eks. Lecturer) brukes.

Norge USA Tyskland Storbritannia Danmark Sverige
Professor Professor («full professor») Professor («Ordentlicher Professor») Professor  Professor Professor
Dosent n/a Dr. habil. Reader Docent Docent
Førsteamanuensis/førstelektor Assistant / Associate Professor Professor («Außerordentlicher Professor») Lecturer / Senior Lecturer Universitetslektor/høyskolelektor Universitetslektor/høyskolelektor
Postdoktor Post doc. n/a Senior Research Fellow Postdoc. n/a
Universitetslektor/høyskolelektor Lecturer Wissenschaftlicher Assistent Lecturer Adjunkt n/a
Stipendiat PhD student Doktorand Research Fellow Ph.D.-studenrende Doktorand

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata