Teknisk-administrativt ansatte

Teknisk-administrativt ansatte er en samlebetegnelse på ikke-vitenskapelig ansatte ved vitenskapelige institusjoner (universiteter og høyskoler) i Norge. Teknisk-administrativt ansatte har en hjelpefunksjon i forhold til de vitenskapelig ansatte, og er ansatt for bistå dem med praktiske (ikke-vitenskapelige) gjøremål som er nødvendige for driften av institusjonene. Gruppen omfatter alt fra kontorpersonale og saksbehandlere til ingeniører, renholdere, vaktmestre og (ikke-vitenskapelige) bibliotekarer. Antallet teknisk-administrativt ansatte var lenge ganske lavt, men har økt betydelig i etterkrigstiden.

Tradisjonelt var teknisk-administrativt ansatte, som underordnet servicepersonell, ikke representert i ledelsen, som historisk ble utgjort av professorkollegiet, etterhvert av representanter for professorkollegiet, senere også de andre vitenskapelig ansatte og studentene. Først i 1975 fikk de teknisk-administrativt ansatte representasjon i styrer på institutt-, fakultets- og universitetsnivå, 20 år etter at studentene hadde fått det.

Stillingstitler

rediger

Stillingstitler for administrativt personale kan være f.eks. sekretær, førstesekretær, konsulent, førstekonsulent, seniorkonsulent, rådgiver, seniorrådgiver, kontorsjef, assisterende direktør, direktør.

Teknisk ansatte kan ha stillingstitler som f.eks. forskningstekniker, avdelingsingeniør, overingeniør, senioringeniør.

Driftspersonell kan ha titler som f.eks. driftstekniker, driftsleder, renholder, renholdsleder.

Klinikkpersonell kan ha titler som klinikksekretær, tannpleier, oversykepleier.

Se også

rediger
Autoritetsdata