En renholder eller reinholder er en yrkesutøver som holder noe rent. Hen arbeider med renhold (rengjøring), vedlikehold eller renovasjon.

Rengjøring av vinduer

En renholder kan vaske, feie og rydde inne i hus for å vedlikeholde interiører og bygninger og skape et godt innemiljø. Disse kalles ofte renholdsoperatør, rengjøringspersonale eller vaskehjelp. En renholder kan også fjerne søppel og avfall ute, f.eks. i en gate eller by. Disse kalles renholdsarbeidere, eller «søppelmenn» og «søppelkjørere» på folkemunne. De henter og kjører bort avfall med søppelbiler, og arbeider ofte i såkalte renholdsverk. Andre renholdere er vaskere, feiere (tidligere skorsteinsfeiere), gatefeiere, gjenvinningsoperatører m.m.

Renhold har de siste årene utviklet seg til et eget fag med kurs på videregående skoler eller teorikurs og fagprøve på arbeidsplassen. Det har også oppstått flere spesialfirmaer som arbeider etter detaljerte arbeidsplaner og med avansert utstyr.

Eksterne lenker rediger