Feier, nåværende tittel brannforebygger, tidligere kalt skorsteinsfeier, er en yrkesbetegnelse på en faglært person som feier og reingjør skorsteiner, røykkanaler, ildsteder, sentralfyrings- og ventilasjonsanlegg for å forebygge brann og avgassutslipp. Hovedoppgaven er å fjerne sot og eventuelt tjære som setter seg på innsida av skorsteinen når en fyrer og forbrenninga er dårlig. Feieren går også tilsyn, dette er for å forebygge brann i fyringsanlegget samt resten av bygget, under tilsynet sjekker de branntekniske installasjoner av fyringsanlegg og oljetanker i boliger og andre bygg samt andre branntekniske installasjoner i boliger. De skal også informere om fyringsteknikk og brannvern.

Norsk feier anno 1960.
Foto: Leif Ørnelund, Byhistorisk samling, Oslo Museum.
Dansk «skorstensfejer» iført tradisjonell, svart feieruniform 2007. Siden 1800-tallet har det vært vanlig å bære flosshatt, særlig i Nord-Europa. I Norge er hatten nå byttet ut med svart kaps.

Historikk rediger

Feierfaget oppstod i byer i Europa på 1600-tallet for å hindre pipebrann, en vanlig årsak til hus- og bybranner. I Norge kom de første feierne til Bergen fra Danmark og Tyskland i 1710.

Feierne ble etterhvert en viktig og synlig yrkesgruppe i byene, og det oppstod flere folkelige forestillinger og tradisjoner knyttet til dem. Feierne var blant annet flere steder ansett som lykkebringere.

I Norge rediger

Feiervesenet i Norge er regulert etter brann- og eksplosjonsvernloven fra 2002. Alle norske kommuner er pålagt å ha feie- og tilsynstjenester. Tjenesten er organisert som en kommunal etat sammen med brannvesenet, men blir også drevet av private bedrifter med ansatte.

Utdannelse til feier i Norge foregår gjennom ett år i videregående skole og tre år i lære. Fagopplæringa foregår ved Norges brannskole i Tjeldsund og blir avsluttet med en svenneprøve. Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere.

Eksterne lenker rediger