Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven (fullt navn: lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver) er en norsk lov som har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.[1]

Brann- og eksplosjonsvernloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdept.
Vedtatt14. juni 2002
I kraft1. juli 2002
Nettsidelovdata.no

Loven pålegger alle å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, og å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral.[2]

Videre angir loven brannvesenets oppgaver,[3] og gir Norges kommuner hjemmel til å pålegge innbyggere tjenesteplikt i brannvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgavene.[4]

Brann- og eksplosjonsvernloven ble vedtatt 14. juni 2002 og trådte i kraft 1. juli samme år.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata