Åpne hovedmenyen

Førstelektor (fra latin lector, foreleser) er en tittel på en innehaver av slik nevnt forsknings- og undervisningsstilling ved enten et universitet eller en høyskole. Førstelektorstillingen er en høyere stilling innen undervisning, læring, formidling og utviklingsarbeid på høyt nivå, og er et undervisningsorientert alternativ til den mer forskningsorienterte stillingen som førsteamanuensis, som har større krav til vitenskapelig kompetanse. For å inneha slik stilling må man ha blitt bedømt som førstelektorkompetent av sakkyndig komité (jf. førstestillingskompetanse), enten i forbindelse med søknad på utlyst stilling eller i forbindelse med en opprykkssøknad fra lavere stilling som høyskolelektor eller universitetslektor. Det er ingen akademiske grader som automatisk kvalifiserer for stilling som førstelektor. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-5[1] definerer kravet for å inneha stilling som førstelektor som

  • «dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling», eller
  • «dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling»

I tillegg heter det at «spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt» og stilles krav om «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».

En førstelektor har etter forskriftens § 2-2 anledning til å søke om opprykk til dosent, som i denne sammenhengen er identisk med den gamle stillingen høgskoledosent og ikke den dosenttittelen som ble brukt ved universitetene frem til 1985. En førstelektor som oppnår doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse i form av publiserte forskningsarbeider kan også søke om «overgang» (siden stillingene rent formelt er likestilt) til førsteamanuensis-stilling. Motsatt kan en førsteamanuensis søke om «overgang» til førstelektor-stilling, men dette har aldri skjedd. Selv om førstelektor og førsteamanuensis formelt er likestilt, oppfattes førsteamanuensis i praksis som en høyere stilling. Mens førsteamanuenser er kompetente til å sitte i bedømmelseskomité for opprykk til førstelektor, er førstelektorer ikke kompetente til å vurdere søknader om opprykk til førsteamanuensis.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger