Eksamen av høyere grad

Eksamen av høyere grad, høyere grads eksamen, høyere eksamen eller høyere grad (engelsk: Postgraduate education, postgraduate degree) er det generelle uttrykket for ulike akademiske grader på nivå tilsvarende mastergrad (dvs. til sammen minst 4–5 års studier i de fleste land). Eksamen av høyere grad utgjør andre syklus innen høyere utdannelse, og tas etter at man har eksamen av lavere grad, dvs. bachelorgrad eller annen utdannelse tilsvarende 3 års studier. Høyere eksamen bygger videre på eksamen av lavere grad og holder et mer avansert nivå. I norsk sammenheng var kravet til høyere grads eksamen før Kvalitetsreformen (gradvis gjennomført 2003–2008) for det meste mellom fem og seks års universitetsstudier (fire år hvis man regner siviløkonom som høyere grad). I USA, Storbritannia og mange andre land er kravet som regel fire eller fem års studier. I Norge etter Kvalitetsreformen er kravet standardisert til fem års studier.

Eksamen av høyere grad er som regel et krav for å bli tatt opp på doktorgradsprogrammer (tredje syklus i høyere utdannelse).

Autoritetsdata