Svein-Magne Pedersen

norsk evangelist

Svein-Magne Pedersen (født 1948 i Narvik [1]) er en norsk evangelist, predikant og skribent. Han er daglig leder av stiftelsen Misjonen Jesus Leger (MJL), et kristent senter i Vennesla som blant annet holder helbredelsesmøter i inn- og utland. Han drev tidligere en teletorgtjeneste med forbønn for syke som han selv påstod var frivillig å skulle dekke utgifter til drift.[2] Den ble lagt ned 9. juli 2018, og etter det ble det gratis å ringe til MJL.[3][trenger bedre kilde] Pedersens løfter om mirakler, bønnetjenester, oppfordring om penger for å drifte stiftelsen og tilby videre bønn og påstander om hjelpeprosjekter fikk fornyet kritikk etter oppslag i media [4], noe Svein-Magne Pedersen og avisen Norge IDAG tilbakeviste som feilinformasjon, etterat offentlige tilsyn hadde gransket stiftelsen og fant at pengene var brukt til stiftelsens formål men det var en del forbedringspunkter på rutiner.[5][6]

Svein-Magne Pedersen
Født1948Rediger på Wikidata
NarvikRediger på Wikidata
Beskjeftigelse Predikant, vaksinemotstanderRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

I perioden 2003–2021 hadde Svein-Magne Pedersen gjennom sin stiftelse «Misjonen Jesus leger» en omsetning på totalt nærmere 250 millioner kroner som ifølge Pedersen ble brukt på drift av stiftelsen.[7][8][trenger bedre kilde]

BakgrunnRediger

Pedersen har luthersk bakgrunn og vokste opp blant læstadianere i Nord-Norge.[9] Han tilhører Pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla.[10] Han oppgir selv å ha fått nådegaven å helbrede ved bønn som elev ved bibelskolen Ansgarskolen i Oslo i 1971.

Etter fire år som teologistudent ved Ansgarskolen flyttet han i 1973 til Mo i Rana. Siden har han virket hovedsakelig som evangelist i Norge, og vært bosatt på ulike steder i landet. Fra 1982 til 1988 var Pedersen pastor i to kanadiske pinsemenigheter, drev misjon blant indianere og hadde eget TV-program.[trenger referanse] I 1988 vendte han tilbake til Norge, grunnla Misjonen Jesus Leger (MJL) i 1990, bladet Legedom og Forlaget Legedom.[trenger referanse] I 2004 mottok han en Ph.D. teologisk doktorgrad fra Life Christian University i Tampa i Florida i USA.[11]

VirksomhetRediger

TeletorgRediger

Begynte i 1992 lagt ned i 2018, etter det vanlig telefontakst. [12]

Misjonen Jesus LegerRediger

Misjonens Leger ble godkjent som stiftelse av fylkesmannen i Agder 6 April 1990 [13]

Bladet LegedomRediger

Bladet Legedom ble startet 1990 [14] Bladet Legedom kommer ut 5 ganger i året. [15] Det inneholder flere intervjuer med mennesker som påstår de er helbredet [16] og artikler skrevet av Pedersen selv [17]

Forlaget LegedomRediger

Startet i 1990

TelekirkenRediger

På 90 tallet opprettet Pedersen en telekirke med 2 møter hver onsdag. I 2019 ble den midlertidig lagt ned men gjennoppstod med nytt telefonnummer med vanlig telefontakst. [18]

Kritikk av virksomhetenRediger

Påstått Aids helbredelse, anmeldt til Helsetilsynet, VGRediger

I 1993 hevdet bladet Legedom, som Pedersen driver, at Pedersen hadde helbredet en kvinne for AIDS etter langvarig kontakt via teletorg-tjenesten han drev. VG publiserte i juni 2018 en hovedsak i flere kapitler der avisen kartla virksomheten til Pedersen og en annen norsk predikant. Avisen intervjuet både representanter for helsemyndighetene og legfolk som hadde brukt store pengesummer på å få helbredelse med Pedersens hjelp. Avisen kontaktet Statens helsetilsyn, som foretok undersøkelser om saken. Den 21. september 1993 anmeldte Helsetilsynet Pedersen for brudd på Kvakksalverloven av 1936, nærmere bestemt lovens §§ 3 og 4 om ta «syke i kur». Både politiet i Agder og statsadvokaten i Agder henla saken «etter bevisets stilling».[trenger referanse] Helsetilsynet påklaget saken til riksadvokatembetet. Saken endte hos assisterende riksadvokat, Tor-Aksel Busch. som konkluderte med at «Riksadvokaten finner ikke tilstrekkelig grunn til å omgjøre statsadvokatens beslutning.»[trenger referanse]

Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim, ville i 2012 forby virksomheten ved å gjeninnføre «kvakksalverloven».[19] Etter at VG i juni 2018 skrev om hvordan Svein-Magne Pedersen, og Tom Roger Edvardsen, tilbød forbønn om helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet,[20] dels ved telefonsamtaler og dels ved avspilling av andakter via en automatisk telefonsvarer, sa Pedersen at han skulle legge ned teletorg-virksomheten sin.[21] Det ble gjort den 10. juli 2018. Fra da av kunne innringerne gi en gave på stiftelsens givernummer etter forbønnen.

Helstilsynet anmeldte Pedersen for brudd på Lov om alternativ behandling. Politiet i Agder undersøkte saken og slo fast at «De underettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt fordi det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven par. 224, 1. ledd.»[trenger referanse] Advokat John Christian Elden bistod Misjonen Jesus Leger under kritikken fra VG, Helsetilsynet, Forbrukertilsynet og Stiftelsestilsynet. Han hevdet at Svein-Magne Pedersen ikke hadde brutt noen norsk lov i forbindelse med bruk av teletorget, misjon i India eller Canada.[trenger referanse]

Fjernsyn, folkemøter og teletorgtjenesterRediger

Svein-Magne Pedersen har deltatt i landsdekkende norske TV-programmer (bl.a. Lønning Direkte (2x), Dokument 2, Refleks: Helse, Holmgang (3x) og Faktor.[trenger referanse] Han har skrevet en rekke artikler i aviser og blader.[trenger referanse]

Han har også hatt kampanjemøter[klargjør] i Pakistan, India, Mexico, Salomonøyene, Canada og andre land.[trenger referanse]  I 2005 startet han sitt eget ukentlige TV-program[hvor?] som han ga tittelen Miraklet er ditt, som inneholdt andakt, forbønn og vitnesbyrd om helbredelse.[trenger referanse] Det sendes i dag[når?] til rundt 120 land i verden. I 2008 startet han Nasaretskolen, et brevkurs om helbredelse og et brevkurs for nyfrelste. Gjennom sitt eget forlag har han utgitt 19 bøker om troens ABC, helbredelse, frelse, endetid og abort.[22][trenger bedre kilde]

Forbrukertilsynet krevde at markedsføringen av helbredelsestjenester i bladet Legedom måtte opphøre, fordi praksisen var i strid med forskriften om markedsføring av alternativ behandling.[23] Dersom markedsføringen ikke opphørte, kunne Misjonen Jesus Lever bli ilagt tvangsmulkter på opptil 30 000 kroner i uken, mens Svein-Magne Pedersen personlig kunne bli avkrevd 10 000 kroner.[trenger referanse] Den kristne avisen Dagen skrev deretter at Svein-Magne Pedersen hadde bestemt seg for å avslutte teletorgtjenestene.[24][25] Siden Pedersen la ned teletorgtjenesten og sluttet å ta inngangspenger ved sine helbredelsesmøter den 10. juli 2018, bortfalt Forbrukertilsynets krav til stiftelsen Misjonen Jesus Leger.

Barnehjem i IndiaRediger

Fra 2002 har Misjonen Jesus Leger gitt støtte til tre barnehjem som drives av den indiske stiftelsen Maran Ata Visvasa Samajam utenfor byen Hydrabad.[omstridt ] MJL har også i mange år støttet misjon blant urbefolkningen i Canada og et et misjonssenter for rusmisbrukere i landet.[trenger referanse]

Fra 2012 til 2016 samlet Svein-Magne Pedersen inn penger fra sine støttepartnere for å bygge to store barnehjem med i alt 24 avdelinger i Orissa og Chennai i India. Den indiske stiftelsen Sharing Hands Trust foresto byggingen. Den 23. juni 2013 sto barnehjemmet i Orissa ferdig.[trenger referanse] Her kunne over 500 barn flytte inn. Barnehjemmet i Chennai sto ferdig i februar 2016. Her flyttet omlag 300 barn inn.[trenger referanse] Driften ved barnehjemmet i Orissa ble utsatt for et attentat. Fire hindu-ekstremister kom kjørende inn på området på motorsykler og drepte lederen for barnehjemmet.[trenger referanse] Barna måtte rømme til andre barnehjem og fosterhjem. Barnehjemmet ble stående tomt. Barnehjemmet blir nå brukt som transittmottak for foreldre som kommer dit for å motta fosterbarn. Her blir de noen uker, får opplæring i barnestell, blir kjent med barnet og tar deretter med seg barnet hjem.[trenger referanse]

Pedersen har fremholdt at MJLs oppgave var å bygge barnehjem, ikke å drifte barnehjemmene.[26]Likevel sendte MJL høsten 2018 noen tusen kroner til støtte for mat til «nærmere 2 000 barn. Det ble senere rettet[hvor?][når?] til «nærmere 1 200 barn». Pedersen har beklaget[hvor?][når?] feil tallbruk både når det gjelder antall barn som Sharing Hands Trust hadde omsorg for, såvel som antall barn som kunne få plass på barnehjemmene. Pedersen hevder at hver øre som ble innsamlet, gikk til bygging av de to barnehjemmene, i alt to millioner kroner.[trenger referanse]

Mens Pedersen fortsatt fortalte om de veldedige aktivitetene ved barnehjemmene i Orissa i 2018, dro VG på besøk dit. VG fant ingen barn, bare kuer. En lokal politimann fortalte at barnehjemmene hadde vært nedlagt i tre år. Et hus med ni rom var blitt omtalt som «ti barnehjem».

Brønner i India og TanzaniaRediger

Under et besøk i Chennai påsken 2015 fikk Pedersen høre om det store behovet for rent vann blant de kasteløse i landet.[trenger referanse] Mange barn og voksne blant dem døde som følge av mangel på rent vann. Fra 2015 til 2018 bygde MJL tolv brønner som gir rent vann i tolv landsbyer[omstridt ] hvor det bor rundt 24 000 mennesker.[trenger referanse] MJL har også bygd en brønn i Tanzania som sto ferdig i juli 2019.[trenger referanse]

Spedalske i IndiaRediger

Stiftelsen hevder å ha gitt matstøtte til en koloni for spedalsk utenfor Chennai fra påsken 2015 til våren 2018. Sharing Hands Trust har delt ut sko og sanitærartikler til beboerne her.[omstridt ][trenger referanse] Ifølge VG, som besøkte stedet, kjente barnehjemmet kjente ikke til noe slikt, og påpekte at indiske myndigheter finansierte maten.[27]

Covid-19 pandemienRediger

Han skal ifølge Dagbladet ha spredt medisinsk feilinformasjon i forbindelse med vaksiner mot Covid-19.[28]

Pedersen hevder at leger ikke kan kurere Covid-19.[29] Han omtaler koronavaksine som «giftsprøyta»[30] og «trolldomssprøyta»,[31] og hevder at «onde, fascistiske krefter står bak».[32] Pedersen hevder at religiøs tro kan drepe koronavirus.[33] Han har tilbudt koronabeskyttelse via forbønnstelefon.[34] Han påstår også at vaksiner inneholder «graphene oxide», at mennesker kan få «antenner» inne i seg og at disse kan fanges opp i «skyen» gjennom 5G.[35] Han sidestiller vaksinering av gravide med at Kong Herodes sies å ha drept alle barn under 2 år i Betlehem. [36]

ReferanserRediger

 1. ^ «Misjonen Jesus Leger – historikk». Misjonen Jesus Leger. 13. mai 2018. Besøkt 4. august 2022. 
 2. ^ «Et forsvar for teletorget». Misjonen Jesus Leger. 15. mai 2018. Besøkt 5. august 2022. 
 3. ^ «MJL SLUTTER MED TELETORG». Misjonen Jesus Leger. 5. juli 2018. Besøkt 5. august 2022. 
 4. ^ Marie Kingsrød, Martha Holmes, Frank Hagusbø, Yasmin Sfritzeris (17. november 2018). «Skryter av nødhjelp - dette fant VG». Besøkt 13. mai 2020. «VG dro til barnehjemmet. Der var det ingen barn.» 
 5. ^ Tor-Bjørn Nordgård (19. november 2018). «Svein-Magne Pedersen svarer på VGs påstander: – Vi har støttet gode formål i India». Besøkt 13. mai 2020. 
 6. ^ Nordgaard, Tor-Bjørn (19. november 2019). «Granskningen av Misjonen Jesus Leger er ferdig». Norge IDAG (norsk). Besøkt 4. august 2022. 
 7. ^ «Misjonen Jesus Leger – Misjonsaktiviteter». Misjonen Jesus Leger. 13. mai 2018. Besøkt 4. august 2022. 
 8. ^ «Himmelsk inntjening for omstridt “mirakelpredikant”», Kapital, 10. oktober 2021
 9. ^ Johansen, Tekst: Thomas J. R. Marthinsen Foto: Adrian Øhrn (13. august 2007). «Telefonfrelst». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 11. april 2020. 
 10. ^ NRK (16. juni 2018). «Tjente 28 millioner over telefonen». NRK. Besøkt 11. april 2020. «Svein-Magne Pedersen, ofte omtalt som helbredelsespredikanten ved pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla, har ifølge VG tjent 28 millioner kroner på telefonhelbredelse siden 2007.» 
 11. ^ «Mottok honorær doktorgrad». dagen.no. 12. juli 2014. Besøkt 1. mars 2020. «Svein-Magne Pedersen har fått doktorgraden for sin teologiske bakgrunn fra Norge og Canada, som forfatter av flere bøker og redaktør for bladet Legedom, og for sin tjeneste som forkynner og det han har gjort for syke og ufrelste mennesker i over 30 år. En uavhengig, kirkelig kommisjon i USA har vurdert gyldigheten av doktorgraden, og på bakgrunn av denne kom Life Christian University fram til at han kvalifiserte for Ph. D doktorgraden.» [død lenke]
 12. ^ «MJL SLUTTER MED TELETORG: Nytt forbønnsnr: 38 15 00 50». Misjonen Jesus Leger. 5. juli 2018. Besøkt 11. august 2022. 
 13. ^ «Misjonen Jesus Leger – Historikk». Misjonen Jesus Leger. 20. mars 2018. Besøkt 11. august 2022. 
 14. ^ «Misjonen Jesus Leger – Historikk». Misjonen Jesus Leger. 20. mars 2018. Besøkt 11. august 2022. 
 15. ^ «Bladet Legedom». Misjonen Jesus Leger. 19. mars 2018. Besøkt 11. august 2022. 
 16. ^ «Vitnesbyrd». Misjonen Jesus Leger. Besøkt 11. august 2022. 
 17. ^ «Artikler». Misjonen Jesus Leger. Besøkt 11. august 2022. 
 18. ^ «Telekirken». Misjonen Jesus Leger. 10. juli 2018. Besøkt 11. august 2022. 
 19. ^ Vårt Land om anklager om Pedersens kvakksalveri 2012 Arkivert 19. april 2012 hos Wayback Machine.
 20. ^ «Mirakelpredikantene». VG Nett. 16. juni 2018. Besøkt 30. juli 2019. «Med Guds bønn får Svein-Magne Pedersen (70) millioninntekter ved å tilby helbredelse av AIDS og kreft over telefon – til 14 kroner minuttet. VG har gjort opptak som avslører hva predikanten sier til alvorlig syke mennesker. (---) «Dette er dokumentasjon på flere straffbare forhold. At predikantene gir så bombastiske løfter, og samtidig krever penger for behandlingen, gjør dette veldig alvorlig.» Anne Kjersti Befring, jurist om VGs dokumentasjon» 
 21. ^ ««Mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen: Skal legge ned teletorg-tjenesten». www.vg.no. Besøkt 30. juli 2019. 
 22. ^ MJLs presentasjon av sin egen leder Arkivert 15. februar 2012 hos Wayback Machine.
 23. ^ Ntb | (21. november 2018). «Forbrukertilsynet truer «mirakelpredikanter» med bøter». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 30. juli 2019. 
 24. ^ «Svein-Magne Pedersen: – Vi legger ned teletorget». dagen.no (engelsk). 21. juni 2018. Arkivert fra originalen 25. august 2018. Besøkt 30. juli 2019. 
 25. ^ «Svein-Magne Pedersen nekter å bøye seg for krav fra myndighetene». dagen.no (engelsk). 23. november 2018. Besøkt 30. juli 2019. [død lenke]
 26. ^ «Din støtte i India har gått til disse prosjektene». Misjonen Jesus Leger. 16. november 2018. Besøkt 4. august 2022. Mal:Bedr kilde
 27. ^ Skryter av nødhjelp - dette fant VG, VG, 17. november 2018
 28. ^ «Kaller vaksiner «gift»: - Setter folk i livsfare». Dagbladet. 20. august 2021. 
 29. ^ "Refses for utspill: «Vi er beskyttet under Guds kraft»", VG, 1. mai 2020
 30. ^ Kommentar til et Facebookinnlegg, skjermdump på Hanvoldkanalen, Facebook, 1. september 2021
 31. ^ Innlegg på Facebook, skjermdump, Hanvoldkanalen, Facebook, 16 desember 2021
 32. ^ Skjermdump, Hanvoldkanalen, Facebook, 17. oktober 2021
 33. ^ "Tilbød korona-beskyttelse på forbønnstelefon", Vårt Land, 23. mars 2020
 34. ^ "Tilbyr coronahelbredelse", Kapital, 3. juni 2020
 35. ^ Facebookinnlegg fra Svein-Magne Pedersen, Skjermdump, Hanvoldkanalen, 25. desember 2021
 36. ^ Facebookinnlegg fra Svein-Magne Pedersen, Skjermdump, Hanvoldkanalen, 25 desember 2021

Eksterne lenkerRediger