Åpne hovedmenyen
Tor-Aksel Busch
Født17. mars 1950 (69 år)
Oslo
Utdannet ved Universitetet i Oslo
Beskjeftigelse Advokat, riksadvokat
Nasjonalitet Norge

Tor-Aksel Busch (født 17. mars 1950) er siden 1. september 1997 Norges riksadvokat.[1] Han er formelt underlagt Kongen i statsråd, men er i praksis daglig leder av påtalemyndigheten.

Tor-Aksel Busch har juridisk embetseksamen fra 1974. Busch har lang fartstid fra påtalemyndigheten. Før han ble riksadvokat var han assisterende riksadvokat fra 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating (nå Oslo) statsadvokatembeter. Som statsadvokat var han bl.a. aktor i Treholt-saken.[2] Fra 1976 til 1981 var han politifullmektig og senere politiadjutant (nå politiadvokat) ved Oslo politidistrikt. Han har også vært dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett.[3]

Busch etterfulgte Georg Fredrik Rieber-Mohn.[4]

Busch er blant dem som tok til orde for avskaffelse av juryordningen i Norge. Dette begrunnet han i hovedsak med svakheten som ligger i at juryen ikke begrunnet sine avgjørelser.[5]

Busch har gitt uttrykk for at han ønsker at det skal settes ned et utvalg som skal vurdere tilregnelighetskriteriene i norsk rett, og også gjennomgå rollen til den rettsmedisinske kommisjon som har kommet under debatt som følge av rettssaken mot Anders Behring Breivik.[6]

I forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik var Tor Aksel Busch kritisk til at det skulle oppnevnes nye psykiatriske sakkyndige som følge av kritikken mot rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby. Etter dommen mot Breivik ga Busch uttrykk for at denne motstanden hadde vært en feilvurdering.[7]

Busch har søkt avskjed fra 1. november 2019.[8]

ReferanserRediger

  1. ^ Tor-Aksel Busch Store norske leksikon, hentet 20. august 2012
  2. ^ Riksadvokatens habilitet i Treholt-sakenJustis- og Beredskapsdepartementet, pressemeldig 17. desember 2012
  3. ^ Tor-Aksel Busch ny riksadvokat Justis- og politidepartementet, pressemelding 22. august 1997
  4. ^ riksadvokat Store norske leksikon, hentet 20. august 2012
  5. ^ Må avskaffe juryen TV2 Nyhetene, 18. august 2008
  6. ^ Rieber-Mohn: - Aldri opplevd dette før VG, 24. mai 2012
  7. ^ Anders Holth Johansen m.fl: Riksadvokaten til Dagbladet: - En feilvurdering Dagbladet, 24. august 2012
  8. ^ https://www.nrk.no/ostfold/busch-slutter-1.14535767