Forbrukertilsynet er et norsk statlig forvaltningsorgan som ivaretar forbrukervernet gjennom håndheving av lover og regler. Forbrukertilsynet fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven, og passer på at avtaler forbrukere må inngå når de handler, ikke er ulovlige. Forbrukertilsynet gir også veiledning til næringsdrivende om regelverket. Fra 2021 mekler tilsynet også i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

Forbrukertilsynet
Offisielt navnForbrukertilsynet, Forbrukerombudet
TypeForvaltningsorgan, tilsynsmyndighet
VirkeområdeNorge
Etablert1973
Org.nummer974761335
forbrukerdirektør Trond Rønningen
HovedkontorPorsgrunn
UnderlagtBarne- og familiedepartementet
Ansatte 28 (2017)[1]
Nettstedwww.forbrukerombudet.no
www.forbrukertilsynet.no (nb)

Forvaltningsorganet ble opprettet i 1973 som Forbrukerombudsmannen. Navnet ble endret til Forbrukerombudet i 1980, og til nåværende navn i 2018.

Virksomhet rediger

1. januar 2021 trådte den nye forbrukerklageloven i kraft, og med det overtok Forbrukertilsynet enkelte oppgaver som frem til da hadde ligget hos henholdsvis Forbrukerrådet og sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Den viktigste endringen for forbrukerne er at det fra da er Forbrukertilsynet som mekler i tvister knyttet til kjøp av produkter og tjenester, mens Forbrukerrådet rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon.

Frem til 1. januar 2021 hadde Forbrukertilsynet hovedkontor i Oslo, men fra denne datoen ble kontoret flyttet til Porsgrunn. Kontorene ligger langs elven i sentrum av byen, i det såkalte Norrøna-bygget ved siden av byens kjente porselensfabrikk. Adressen er Porselensvegen 32. Tilsynet har også kontorer i Stavanger, Tromsø og Longyearbyen.

Forbrukertilsynet behandlet før 2021 mellom 10 000 og 15 000 saker årlig, både på eget initiativ og på grunnlag av klager fra forbrukere og næringsdrivende. Forbrukertilsynet kan forby næringsdrivende å bruke et ulovlig marknedsføringstiltak eller ulovlige avtalevilkår, og de kan ilegge tvangsmulkt i sakene om markedsføringsloven.[trenger referanse] Det er forhandlinger som er Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode. Næringsdrivendes rettssikkerhet ivaretas ved at Forbrukertilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet.

Forbrukertilsynet er administrativt underordnet Barne- og familiedepartementet.

Leder av Forbrukertilsynet utnevnes av Kongen i statsråd for seks år av gangen. I dag er Trond Rønningen forbrukerdirektør.

Siste nøkkeltall rediger

I 2019 mottok Forbrukertilsynet 14 571 skriftlige klager. 280 saker ble behandlet. Det ble ilagt 14 forbudsvedtak, mens åtte saker ble behandlet i Markedsrådet.

Forbrukertilsynet hadde rundt 110 ansatte i 2021.

Lover og regler rediger

Det er markedsføringsloven som regulerer Forbrukertilsynets virksomhet, og den viktigste loven som håndteres der. I tillegg fører Forbrukertilsynet tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover. Under finner du en oversikt over regelverk Forbrukertilsynet fører tilsyn med:

Forbrukertilsynets og Forbrukerklageutvalgets behandling av klager på kjøp av varer og tjenester er regulert i Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).[2]

Liste over forbrukerombud rediger

Liste over forbrukerdirektører rediger

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger