Åpne hovedmenyen
Forbrukerrådet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1953[1]
Org.nummer871 033 382
DirektørInger Lise Blyverket[2]
HovedkontorFred. Olsens gt. 1
Lokale ledd3 regionkontorer
EierBLD
Ansatte140 (2018)[3]
Nettsideforbrukerradet.no

Forbrukerrådet er et norsk statlig forvaltningsorgan som både veileder forbrukere og megler i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, og driver interessepolitisk arbeid.[4]

Forbrukerrådet er organisert tilsvarende som et direktorat, det vil si statlig finansiert, men faglig fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt av regjeringen[5].[trenger referanse] Direktør i Forbrukerrådet er Inger Lise Blyverket, og styreleder er Anne Kathrine Slungård. I Forbrukerrådet jobber det 140 personer. Organisasjonen har som mål å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg. Forbrukerrådet har vedtatt tre satsingsområder: forbrukerservice, forbrukerpolitikk og markedsportaler.[2]

Forbrukerrådet må ikke forveksles med Forbrukertilsynet, som hovedsakelig fører tilsyn med markedsføring av varer og tjenester med utgangspunkt i markedsføringsloven.

Inger Lise Blyverket tok i desember 2018 over som direktør etter Randi Flesland.[6]

ForbrukerserviceRediger

Forbrukerservice er hjelp forbrukerne får gjennom Forbrukerrådets gratis, juridisk rådgivningstjeneste. Rundt fem prosent av norske husholdninger benytter seg av muligheten til å ta kontakt hvert år. I 2017 besvarte Forbrukerrådet nesten 80 000 henvendelser og meklet i 10 000 klagesaker[7] som gjelder angrerettloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Hvis partene ikke blir enige under mekling, kan Forbrukerrådet be om å få saken behandlet i Forbrukerklageutvalget hvor saken får en bindende avgjørelse med samme virkning som en dom i domstolene. For å løse andre forbrukersaker som ikke omfattes av de nevnte lovene, er det opprettet 18 klagenemnder hvor Forbrukerrådet representerer forbrukeren i møte med representanter fra bransjen klagen hører inn under og en nøytral leder.


ForbrukerpolitikkRediger

Forbrukerpolitikk er Forbrukerrådets aktive arbeid med å påvirke myndigheter, organisasjoner og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Dette forsøkes oppnådd gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger. Det politiske arbeidet er rettet mot områder som har stor økonomisk konsekvens for forbrukerne, hvor forbrukertilfredsheten er lav og muligheten til å påvirke hele bransjer er stor. I noen tilfeller er ikke regelverket godt nok, og da jobber Forbrukerrådet politisk med å styrke det rettslige forbrukervernet. I andre tilfeller går arbeidet ut på å påvirke hvordan konkurransesituasjon og markeder fungerer. De prioriterte politikkområdene er mat og handel, bolig, digitale tjenester, finans og offentlige tjenester.[8]

SammenligningstjenesterRediger

Forbrukerrådets markedsportaler finansportalen.no, hvakostertannlegen.no og strømpris.no har som mål å gi forbrukere korrekt, oppdatert og sammenlignbar informasjon om produkter og tjenester før kjøpsbeslutning. Dette ut fra et syn om at pris- og kvalitetsbevisste forbrukere bidrar til økt konkurranse, riktige priser og effektivitet i økonomien. Nøytral informasjon gjennom offentlige portaler skal dessuten gjøre det vanskeligere for tilbyderne å utnytte forbrukernes manglende kunnskap. På finansportalen.no kan forbrukere sammenligne tilbud i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester til utlandet. Hvakostertannlegen.no gir forbrukere sammenlignbare priser på tannlegebehandlinger og informasjon om forbrukerrettet tannhelse.

HistorieRediger

Forbrukerrådet ble opprettet i 1953 for å gi myndighetene råd på vegne av forbrukerne.[9][10]. Forbrukerrådet gav tidligere ut Forbrukerrapporten. Bladet utkom første gang i 1958. Det var medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Bladet ble lagt ned vinteren 2010, etter 52 år i drift.

Nemnd-deltakelseRediger

Forbrukerrådet er i 2013 representert i følgende klagenemnder:

 • Boligtvistnemnda
 • Brukerklagenemnda
 • Elklagenemnda
 • Finansklagenemnda (her inngår FinKN Eierskifte, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN bank)
 • Transportklagenemnda (her inngår Transportklagenemnda Fly og Transportklagenemnda Jernbane)
 • Inkassoklagenemnda
 • Klagenemnda for bilutleie
 • Klagenemnda for gravferdstjenester
 • Klagenemnda for vask og rens
 • Pakkereisenemnda
 • Parkeringsklagenemnda
 • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
 • Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider
 • Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Forbruker EuropaRediger

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network). Forbruker Europa gir gratis informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene i EU og på Island, og gjør på denne måten det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. I tillegg veileder kontoret også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger