Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer, European Consumer Centres Network.

Forbruker Europa
HovedkontorSkippergt. 8–10, Oslo
VirkeområdeNorge
Nettstedwww.forbrukereuropa.no

Tvister mellom forbrukere og næringsdrivende gjelder ofte mindre beløp som sjelden overstiger kostnadene ved en domstolsbehandling. Å bringe en sak inn for domstolene er også meget tidkrevende. Derfor har mange europeiske land, deriblant Norge, opprettet et alternativt tvisteløsningssystem med flere klagenemnder. Forbruker Europa hjelper forbrukere å finne den klagenemnden som kan behandle saken.

Forbruker Europa finansieres av Europakommisjonen og Forbrukerrådet.

Norske forbrukere kan få hjelp av Forbruker Europa ved alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende i alle EU-/EØS-land. Handel av en privatperson i utlandet kan Forbruker Europa ikke bistå med.

Tvisten må angå handel over landegrensene i EØS-området. Konflikter med norske næringsdrivende kan Forbrukerrådet hjelpe med. Dette gjelder selv om varen er produsert i utlandet.

I tillegg til å gi bistand i konkrete klagesaker, gir Forbruker Europa generell informasjon om europeiske forbrukerrettigheter og Europakommisjonen informasjon om hvilke utfordringer norske forbrukere møter når de handler over landegrensene.

Eksterne lenker rediger