Forbønn er bønn til Gud hvor man ber på vegne av andre enn seg selv. Det kan bes for en person, en gruppe, en nasjon, et kirkesamfunn og så videre, eller det kan bes for at noe spesielt skal skje uten at det er noen bestemt «mottager».

Forbønn er nevnt i Bibelen, og inngår derfor i bønnelivet i alle kristne kirkesamfunn.

I katolsk og ortodoks kristendom mener man at helgener kan gå i forbønn for de levende. Man henvender seg derfor til helgener og ber om deres forbønn, og mener at helgnene gjennom Gud får kjennskap til dette.

Eksterne lenker rediger