Stortingsvalget 1850

Stortingsvalget 1850 ble avholdt i 1850 i Norge som indirekte valg til det 13. ordentlige storting. Det 13. ordentlige storting var samlet 1. februar 1851 til 30. september 1851.

Stortingsvalget 1850
mai 1850 - 21. oktober 1850
106 mandater på valg, 54 trengs for flertall
Valgdeltakelse 50,28 % av 73 125 stemmeberettigede

‹ 1847 Norges flagg 1853 ›

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning rediger

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 23 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sarpsborg, Drøbak, Lillehammer, Sandefjord, Grimstad, Molde, Levanger, og Hammerfest) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Hammerfest og Ålesund stemte første gang som kjøpsteder. Brevik var for første gang egen valgkrets. Molde valgte sammen med Ålesund i stedet for Kristiansund. Moss og Drøbak fikk én representant, mot to ved forrige valg.

Den totale folkemengden var anslått til 1 409 300, 73 125 hadde stemmerett. Av disse stemte 36 770. 337 valgting i landdistriktene utpekte totalt 834 valgmenn. 31 valgting i byene utpekte totalt 174 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 23. mai 1850 til 21. oktober 1850.

Politikk rediger

Det 13. ordentlige storting fikk vedtatt husmannsloven og den første matrikkelloven. Jødeparagrafen ble endelig opphevet.

Resultater rediger

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene rediger

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Aalesund og Molde 5  5
 3
Arendal og Grimstad 5  1
 4
Bergen 23  5
 20
 15
 13
 14
Brevik 2  2
 2
Kristiania og Lillehammer 26  2
 25
 25
 19
 14
Kristiansand 11  1
 9
 7
 6
Kristiansund 4  2
 4
Drammen 11  1
 10
 10
 8
Flekkefjord 3  
 2
Fredrikhald 7  
 7
 6
Fredrikstad og Sarpsborg 4  
 2
Holmestrand 3  
 2
Kongsberg 5  
 3
Kragerø 3  
 2
Larvik og Sandefjord 6  1
 4
Moss og Drøbak 6  1
 4
Porsgrund 3  2
 3
Skien 4  
 3
Stavanger 13  2
 11
 10
 6
Tromsø og Hammerfest 6  3
 5
Trondhjem og Levanger 17  2
 15
 15
 14
 12
Tønsberg 4  
 3
Østerrisør 3  
 2
Sum byene 174  17 39  1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene rediger

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 46  
 44
 43
 42
 40
Nordre Bergenhus amt 58  
 45
 36
 25
 21
Søndre Bergenhus amt 77  2
 74
 55
 37
 24
Bratsberg amt 42  2
 40
 24
 20
 19
Buskeruds amt 39  1
 23
 21
 21
 12
Kristians amt 54  1
 53
 50
 46
 37
Finmarkens amt 35  
 33
 32
 31
 11
Hedemarkens amt 59  4
 43
 33
 29
 27
Jarlsberg og Larviks amt 36  
 27
 23
 15
 14
Lister og Mandals amt 52  1
 49
 32
 27
 17
Nedenes og Robygdelagets amt 29  2
 23
 16
 15
Nordlands amt 48  
 44
 39
 28
 26
Romsdals amt 69  
 63
 63
 53
 34
Smaalenenes amt 46  
 40
 34
 31
 20
Stavanger amt 54  
 53
 45
 39
 26
Nordre Trondhjems amt 39  
 37
 32
 20
 19
Søndre Trondhjems amt 51  
 49
 43
 37
 29
Sum amtene 834  7 67  

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også rediger

Referanser rediger