Skollerud

gårdsbruk og grend i Ådal

Skollerud (gnr. 278) er et gårdsbruk i Ytre Ådal i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud. Gården er for lengst delt. I matrikkelen fra 1647 hadde gården ei skyld på 45 lispund med korn. I Ådal var det bare Semmen som hadde større skyld på den tiden, med side 68 lispund. Skollerud skal imidlertid ha vært den aller største en gang i tiden, men dette mangler dokumentasjon i dag. Gården er nevnt første gang i 1528 i skriftlige kilder (NRJ. IV 147), da under navnet Skolrydh.

Skollerud gård

SkollerudgrendaRediger

Skollerud er også ei grendvestsiden av Ådalselva, rett vest for Hallingby i Ådal. Grenda ligger langs den gamle ferdaveien som går fra Heradsbygda og Veien via Kilemoen og videre oppover langs vestsiden av Ådalselva, opp til Elsrud i Vestre Ådal.

Fra 1868 var Skollerud et av anløpsstedene for DS «Bægna», som trafikkerte Ådalselva og Sperillen fram til 1929, da en motorbåt tok over. Dette fortsatte fram til 1933, da båttrafikken ble nedlagt for godt. På elva ble imidlertid trafikken nedlagt i 1926, da Sperillbanen ble åpnet.

SkollerudristningeneRediger

Det er gjort funn av ristninger på gården som stammer fra tiden etter reformasjonen. Lite er imidlertid kjent om funnet, som har status som et arkeologisk minne med uavklart vernestatus. Funnet er registrert i Kulturminnesøk med lokalitets-ID 33254.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger