Semmen (gnr. 279) (på lokaldialekt uttalt Sømmen) er en gammel storgård som ligger sør i Vestre Ådal, på grensen mot tidligere Norderhov kommune (nå Ringerike kommune) i Buskerud. Gården er delt flere ganger. Av navnet og beligenheten på gården ser man at det er en gammel vin-gård, trolig opprinnelig etablert i løpet av de to første århundrene etter år 0. Navnet kan ha sammenheng med det norrøne verbet síga, som betyr glidende og nok refererer til hvordan Ådalselva renner på denne strekningen. Området sogner til Norderhov prestegjeld og Veien skole.

I 1528 betaler Anders på Semmen gjengjerden (en særlig matskatt innført i senmiddelalderen, også kalt gjengjerdsskatt), som var på 24 skilling eller 1 lodd sølv på den tiden. I de bevarte regnskapene fra 1557 ser vi imidlertid at det er to brukere på Semen, Dyre på Semmen og Gunder på Semmen. Kan hende var det i tiden mellom disse to hendelsene at gården Søre Semmen ble ryddet eller tatt i bruk på nytt. Gården nevnes også i norske diplomer fra 1400-tallet, blant annet i 1436 og 1494. I det siste som «Sudre gardom Sigmine», som kan antyde at Søre Semmen ble ryddet mye tidligere. Det er imidlertid uklart om disse er samme gård eller ikke. Kan hende har også Søre Semmen ligget øde en tid etter svartedauden i 13491350.

Fra 1868 var Semmen et av anløpsstedene for DS «Bægna», som trafikkerte Ådalselva og Sperillen fram til 1929, da en motorbåt tok over. Dette fortsatte fram til 1933, da båttrafikken ble nedlagt for godt. På elva ble imidlertid trafikken nedlagt i 1926, da Sperillbanen ble åpnet.

Se ogsåRediger