Rudolf Steinerskolen i Oslo

videregående skole i Oslo

Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSiO) er en barne- og ungdomsskole og en tidligere videregående skole i Oslo. Den er Norges eldste steinerskole og ble grunnlagt i 1926. Skolen lå opprinnelig i Oscars gateFrogner, og har siden 1962 ligget i Flyveien 2, i grenseområdet mellom Hovseter og Holmen. Skolen var en integrert 12-årig, senere 13-årig skole fra barneskole til videregående skole mellom 1978 og 2014, og ble deretter barne- og ungdomsskole. Skolen har ca. 470 elever. Skolen er organisert som en allmennyttig stiftelse, og har vært delvis offentlig finansiert siden 1961. Skolen har flere kjente tidligere elever, som statsminister og NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Rudolf Steinerskolen i Oslo
LandNorge
TypePrivatskole (allmennyttig stiftelse)
Org.nummer974117096
Grunnlagt1926
Region/fylkeOslo
KommuneOslo
BydelVestre Aker
AdresseFlyveien 2
0770 Oslo
RektorPetter Moen (daglig leder)
Elever470
Nettstedhttp://www.rsio.no
Beliggenhet
Kart
Rudolf Steinerskolen i Oslo
59°56′58″N 10°39′29″Ø

Historie

rediger

Rudolf Steinerskolen i Oslo er Norges eldste steinerskole, men også en av de eldste blant drøyt tusen steinerskoler på verdensbasis.

 
Bokken Lasson, en av grunnleggerne i 1926 og en av skolens første lærere

I november 1921, to år etter grunnleggelsen av den opprinnelige Waldorf-skolen i Stuttgart, holdt Rudolf Steiner to pedagogiske foredrag i Nobelinstituttet i Christiania, og en arbeidsgruppe begynte å arbeide med planer om å etablere en skole. 1. september 1926, året etter Steiners død, ble Rudolf Steinerskolen i Oslo grunnlagt med 12 elever fordelt på tre klassetrinn. En av de involverte var Bokken Lasson, som var en av de første lærerne. Skolen holdt opprinnelig til i Oscars gateFrogner. Elevtallet hadde i 1932 økt til 102, men etter økonomiske problemer måtte driften innstilles i 1936. Vult Simon og Gulle Brun fortsatte imidlertid å drive en liten steinerskole i sitt hjem på Makrellbekken. Høsten 1945 gjenoppstod steinerskolen i Oslo i en brakke i Frognerparken. I 1949 flyttet skolen til Smestad, og i 1962 flyttet den til Hovseter. I 1978 begynte skolen med gymnasklasser. Det videregående trinnet ble nedlagt i 2014 som følge av etableringen av Oslo by steinerskole, en ren videregående skole.

På 1950-tallet jobbet Jens Bjørneboe som lærer ved skolen, og skoleromanen Jonas har viktige deler av handlingen fra steinerskolen i Oslo. Også Øistein Parmann jobbet i mange år som lærer ved skolen, det samme gjorde Karl Brodersen, Dan Lindholm, Jo Munthe-Kaas Sandvik og andre kulturpersonligheter.

 
Jens Bjørneboe underviser elever ved steinerskolen i Oslo i 1952

Frem til 1961 fikk skolen ingen offentlig støtte, og driften ble i sin helhet finansiert ved skolepenger og gaver. Fra 1961 mottok skolen støtte fra Oslo kommune. Med privatskoleloven av 1970 ble skolen offentlig godkjent som pedagogisk alternativ og berettiget til fast støtte (i dag på 85 % av driftsomkostningene). Foreldre betaler i utgangspunktet skolepenger for skoleplassene, men skolen har en sosial profil og det er mulig å få friplass. På grunn av stor søkning er det i regelen lange ventelister, slik at mange blir innskrevet ved skolen allerede ved fødselen eller i hvert fall flere år før skolestart.

Frauke Stuhl og Jan Hecker-Stempehl skriver at «forbildet var opprinnelig den tyske Waldorfskolen som ble grunnlagt i Stuttgart i 1919, men i Norge har man lagt vekt på å anvende Steiners pedagogiske grunnprinsipper innenfor en norsk kulturell kontekst. Skolen er derfor ingen tysk skole, men likevel formidler den i en helt annen grad enn den offentlige skolen tysk språk og kultur. Det er således ikke bare i de pedagogiske grunnprinsippene vi finner den tyske innflytelsen, den er også tydelig til stede i pensum. I språkopplæringen har tyskundervisningen en sentral plass idet det gjennom 12 år (...) blir undervist i tysk. I de lavere klassene blir det lagt avgjørende vekt på muntlig gjengivelse av fortellinger, sagn og eventyr, der for eksempel Goethes dikt (...) og brødrene Grimms eventyr har en sentral plass. I litteraturundervisningen spiller de store klassiske tekstene en viktig rolle. På de videregående trinn leser man blant annet Eschenbachs Parsifal og Goethes Faust. De mange teateroppførelsene er også en del av skolens profil, og Schillers Jeanne d'Arc og Wilhelm Tell tilhører skolens repertoar».[1]

Skolen praktiserte tradisjonelt kollegial ledelse med lærerkollegiet, det vil si forsamlingen av alle skolens lærere, som øverste myndighet, med valgte pedagogiske og administrative ledere som satt for tidsbegrensede perioder og som var ansvarlige overfor lærerkollegiet, en styreform som tradisjonelt også var vanlig i høyere utdannelse og som vektla skolens og lærernes autonomi. I det 21. århundre har skolen gått over til ansatt rektor og andre ledere, men lærerkollegiet har fortsatt en sterk stilling og er med i de aller fleste prosesser og i forarbeidet til større beslutninger. Skolens styre består av representanter for lærerkollegiet og foreldrene, med bydelen som observatør. Styreleder er ekstern. Organisasjonen Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) ble grunnlagt i 1962 for å realisere skolebygningene på Hovseter og støtte skolen.

Skolen legger stor vekt på de skjønne kunster – særlig de tradisjonelle kunstformene som teater, musikk, maleri og skulptur, og særegent for steinerskolen, bevegelseskunsten eller dansformen eurytmi – og har lang tradisjon for et mangesidig kulturelt liv med teateroppsetninger, dans, opera, klassisk musikk og andre kunstformer. Skolen har en stor teatersal som brukes til arrangementer i skolehverdagen og andre kunstneriske arrangementer. Skolen markerer månedsfester, årstidsfester og ulike høytider som er mindre vanlige i Norge, som Mikaelsfest. I månedsfestene viser klasser frem det de arbeider med for andre klasser, men disse festene eller markeringene er mest utbredt i småklassene. Ifølge Anne-Mette Stabel og Camilla Stabel Jørgensen har disse markeringene blant annet til hensikt å styrke elevenes opplevelse av rytme og sosialt fellesskap.[2]

Hvert år arrangeres det et høstmarked og et julemarked.

Rudolf Steinerskolen i Oslo er ikke den eneste steinerskolen som ligger i Oslo; i samme by ligger Steinerskolen på Nordstrand (grunnlagt 1997) og Oslo by Steinerskole (grunnlagt 2001); i Osloregionen ligger også steinerskolene i bl.a. Asker, Bærum, Nesodden og Lørenskog. Alle disse er egne, selvstendige stiftelser.

Skolebygningene

rediger

De nåværende bygningene består av:

  • Urbygningen, der det i første etasje er sløydsal, modelleringssal og smie, i andre etasje er det klasserom for ungdomstrinnet, samt malersal og kantine og kontorer. Ferdigstilt 1962 for private midler.
  • Borgen, en stor murbygning med klasserom for småklassene, vestibyle, lærerværelse, kontorer, teatersal, eurytmisal m.v. Ferdigstilt 1975 med støtte fra kommunen.
  • Midtgården, bygget i «goetheansk» stil og ferdigstilt 1991, med klasserom samt eurytmisal, musikkrom og diverse andre rom med tilknytning til teatersalen i Borgen, som særlig brukes til øvelser og musikkundervisning.
  • Barnebråten, skolens 1. klasse som ligger i Arnebråtveien 112, ferdigstilt 1996

Kjente personer som har gått på Steinerskolen i Oslo

rediger
 
Jens Stoltenberg gikk på Rudolf Steinerskolen i Oslo

Referanser

rediger
  1. ^ Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2005. s. 161. ISBN 3830510748. 
  2. ^ Stabel, Anne-Mette; Jørgensen, Camilla Stabel (2019). «Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen». DIN: Tidsskrift for religion og kultur (2): 49–86. 

Litteratur

rediger
  • Erik Marstrander: Menneske først! Steinerpedagogikk i Oslo 1926–1996. Oslo, 1996.

Eksterne lenker

rediger