Politikraft

evne til riktig ressursbruk

Politikraft er politiets evne til å bruke sine ressurser for å løse politiets samfunnsoppdrag. Disse ressursene innebærer politiets totale kompetanse, økonomiske ressurser og materiell som politiet må ha for å kunne bidra til en optimalisert oppgaveløsning. I dagligtale snakkes det hovedsakelig om kompetanse. Denne tilegnes politiet gjennom utdanning via politihøgskolen, samt ved målrettet rekruttering av kompetanse fra det sivile arbeidsliv.

POLITI (3263965668).jpg

Regjeringen kan gjennom statsbudsjettet øke bevilgningene til politiet, og således bidra til økt politikraft.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Politi.no - 100 mill til økt politikraft». www.politi.no. Besøkt 23. januar 2016. [død lenke]