Scottish Crime and Drug Enforcement Agency

Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA) var en skotsk politietat som skulle forebygge og bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet som berører Skottland på nasjonalt og internasjonalt nivå. Etaten ble opprettet 1. april 2001 og var underlagt eksekutivkomitéen i det skotske parlamentet. SCDEA samarbeidet nært med de lokale politistyrkene i Skottland og det britiske politiet.

Eksterne lenker

rediger