Konstabel

yrkestittel

Konstabel er en yrkestittel som særlig er knyttet til politiet, men som historisk også finnes som en militær embetstittel i enkelte land.

Skulder-distinksjon for politibetjent 1, tidligere kalt politikonstabel
Konstabel i USA
Tjenestebil fra Northern Constabulary.

Konstabel var tidligere laveste rang for norske politimenn og ble også brukt i brannvesenet. For å skille mellom politi- og brannvesen blir også betegnelsene politikonstabel og brannkonstabel brukt. I Norge har politikonstabel blitt erstattet av graden politibetjent 1, men tittelen brannkonstabel fortsatt brukes i brannvesenet i mange kommuner.

Graden konstabel ble før 1930 brukt om vervede, menige mannskaper i Marinen. Senere ble graden brukt for mannskaper i Sjømilitære korps, siden for befalselever ved korpset.[1]

Forsvaret har i tillegg brukt tittelen Militærkonstabel på de ansatte i festningenes Konstabelkorps eller Festningspoliti som ble opprettet sent på 1800-tallet. Militærkonstablene hadde det ordensmessige og delvis det seremonielle ansvaret på festningsverkene. De siste militærkonstablene ble faset ut tidlig på 2000-tallet. Disse var tilknyttet Akershus Kommandantskap, men i den daglige tjenesten var det Oslo Politi som var nærmeste politiforesatt. De var utstyrt med det sivile politiets uniform, men med egne armmerker og det gamle lensmannsmerket i luen. De innehadde både sivil- og militær politimyndighet på festningen og de nære tilstøtende områder. De fungerte som en ren sivil politistyrke. Noen var politiutdannede, men ikke alle.

De var bevæpnet med pistol ved noen anledninger, slik som statsbesøk og lignende, bortsett fra under den tyske okkupasjonen, da de var avvæpnet.

Oppgavene er nå overtatt av rent militært personell og tittelen Militærkonstabel finnes ikke lenger i Forsvaret.

Konstabel er laveste rang for tjenestemenn i Storbritannias politi og de fleste land i Samveldet av nasjoner. I Finland er den laveste rangen konstaapeli.

Danmark rediger

I Danmarks forsvar er konstabel en militær grad. Konstabelgruppen består av kontraktansatte soldater på manuelt nivå. Man starter som menig og kan etter fire måneders tilfredsstillende tjeneste tilbys kontrakt. Man ansettes deretter som konstabel (Hæren), marinekonstabel (Søværnet) eller flyverkonstabel (Flyvevåbnet). I tillegg er det mulighet for å bli ansatt som konstabelelev (Hæren), marineelev (Søværnet) eller flyverkonstabelelev (Flyvevåbnet); her har man garanti for å bli tilbudt kontrakt som konstabel hvis elevtjenesten utføres tilfredsstillende. Som hovedregel tilbys kontrakt til det 35. leveår (K/35).

Få steder i Forsvaret er verneplikten lengre enn fire måneder – det gjelder på kongeskipet «Dannebrog» hvor tjenestetiden er ni måneder, ved Den Kongelige Livgarde, hvor tjenestetiden er åtte måneder, samt ved Garderhusarregimentets hesteeskadron, hvor tjenestetiden er tolv måneder.

Etter to års tilfredsstillende tjeneste (ingen disiplinærstraffer) utnevnes konstabelen automatisk til overkonstabel (Hæren), marineoverkonstabel (Søværnet) eller flyveroverkonstabel (Flyvevåbnet). Etter to års tilfredsstillende tjeneste i Hæren utnevnes overkonstabelen til overkonstabel av 1. grad. I Søværnet og i Flyvevåbnet skjer det dog først ved det 35. leveår, og graden her heter henholdsvis marine- og flyverspesialist.

En kan søke om ansettelse på langtidskontrakt (K/62) som løper til det 62. leveår. Dette skjer også på overenskomstvilkår med arbeidsmarkedspensjon. Frem til 1. september 2014 ville ansatte på denne kontraktformen bli ansatt som tjenestemenn etter ti års prøvetid, såfremt man oppfylte betingelsene, blant annet helbredskrav fastsatt av Forsvarsministeriet. Det blir ikke nyansatt flere på disse vilkårene med ti års prøvetid.

Gren OR-3 OR-2 OR-1
Hæren  
Overkonstabel av 1. grad
 
Overkonstabel
 
Konstabel
Søværnet  
Marinespesialist
 
Marineoverkonstabel
 
Marinekonstabel
Flyvevåbnet Flyverspecialist Flyveroverkonstabel Flyverkonstabel

Historie rediger

Ordet kommer fra latin comes stabuli, «stallmester», og den opprinnelige betydningen av ordet i middelalderen var en person som voktet sin herres hester. I noen land utviklet dette seg til en høy militær rang, opprinnelig for en person som hadde ansvaret for kongens hester. Blant slike titler finner man:

Den som hadde ansvaret for forsvaret av et slott kunne også kalles konstabel, og selv i dag finnes den seremonielle tittelen konstabel av Tower of London.

Referanser rediger