Ordenspoliti

politiets ordenstjeneste

Ordenspoliti er den delen av politiet som primært bedriver ordenstjeneste. Dette til forskjell fra kriminalpoliti, som bedriver etterforskning.

Uniformerte politibiler på patrulje er en sentral del av ordenpolitiet.
Ordenspoliti på sykkel
Britisk ordenspoliti

Som navnet sier, er det ordensavdelingen som har til oppgave å sørge for ro og orden. Dette innebærer oppdrag av ulike slag, som trafikkdirigering ved behov, sikring av gods og eiendom, hindring av slagsmål, oppløp og uregelmessigheter, varetakelse av hjelpeløse i rus (også kalt «fyllearrest», alternativt ordne med medisinsk behandling) og annet som bidrar til et trygt liv for lovlydige borgere

Politi som jobber ved ordensavdelingene har også ansvaret for innledende etterforskning i saker som oppstår. Mannskapene har gjerne grunnleggende kompetanse på etterforskningsarbeid.

NorgeRediger

Politiets mannskaper på ordensavdelingene må være operativt godkjente. Det vil si at de må trene på pågripelser, førstehjelp, løsning av væpnede oppdrag og bestå en skytegodkjenningsprøve. En slik godkjenning må gjennomføres og bestås årlig.

Politiets hundetjeneste ligger under begrepet ordenspoliti. Politiet har patruljehunder, narkotikahunder, bombehunder, lavinehunder, ruinhunder, åstedshunder og brannhunder.

Politiets beredskapstropp er en spesialtrent avdeling med tanke på væpnede oppdrag. Beredskapstroppen (Delta) ligger i Oslo, og utfører de farligste oppdragene i tillegg til "vanlige" ordensoppdrag.

Politiets Utrykningsenhet (UEH) er spesialtrente operative politimannskap. UEH er stedsplassert over hele landet, men stort sett i tilknytning til hovedpolitistasjonen i de ulike politidistriktene. UEH har "dobbel" dose treningsmengde i forhold til de andre operative mannskapene. Mannskaper i politiets hundetjeneste har samme treningsmengde på operative disipliner som UEH-mannskap.

Ved større politikamre kan tjenesten være utspesialisert som egen gren med folk ansatt spesielt for slik tjeneste, mens tjenestemenn ved mindre lokalavdelinger også kan tillegges andre oppgaver.