Trafikkontroll

Trafikkontroll er de offentlige myndighetenes kontroll av vegtrafikken. Den utføres av politi, vegmyndighetene og tolltjenestemenn.

Foto: Justis- og politidepartementet
Trafikkontroll i Strasbourg

Trafikkontroll gjennomføres både som stasjonære og mobile kontroller. De stasjonære kontrollene kan være promillekontroll, hastighetskontroll (med laser og radar), teknisk kontroll og dokumentkontroll. Mobile kontroller gjennomføres som hastighetskontroller (gjennomsnittsfart) eller adferdskontroller (rødlyskjøring, avstand til forankjørende m.m.).

I Norge kan det utferdiges forenklet forelegg for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. Forenklede forelegg i trafikksaker utferdiges av politiet.