Tollvesen

Myndighet for grensekontroll og vareførsel

Et tollvesen er en offentlig myndighet med ansvar for grensekontroll og vareførsel, det vil si kontroll og tilretteleggelse av import og eksport over grenser, herunder innkreving av toll.[1] Tollvesenet er en av de tidligste historiske former for økonomisk forvaltning.[2]

Tollkontroll på Stansted lufthavn
Mobil røntgenmaskin
Et tollskip

Ansvaret for eksportkontroll kan være lagt til tollvesenet.[3]

Til utførelse av oppgavene kan tollvesenet gjerne benytte tolltjenestehunder.

Referanser

rediger
  1. ^ «customs». WordReference. Besøkt 16. september 2013. 
  2. ^ snl.no
  3. ^ Chowdhury, F. L. (1992) Evasion of Customs Duty in Bangladesh, unpublished MBA dissertation submitted to Monash University, Australia.

Litteratur

rediger
  • Tove Wihlborg Andersen og Gunnar Jakobsen. Dansk Toldhistorisk Bibliografi - 1982. Direktoratet for Toldvæsenet, 1981.
  • Mikael Venge m.fl., Dansk toldhistorie, 5 bind, Toldhistorisk Selskab, 1987-1990. ISBN 87-87796-07-4.
  • Zise - Told- og Skattehistorisk Tidsskrift. 1978-. ISSN 001 05-8355
  • Ole Degn. Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne. Statens Arkiver & Told- og Skattehistorisk Selskab 1993. ISBN 87-87796-23-6
  • Anders Monrad Møller: "Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede" (Fortid og Nutid, bind XXVI, s. 86-103).