Grense

geografisk skille mellom stater eller andre administrative enheter
(Omdirigert fra «Grense (geografisk)»)

Grense er et politisk, rettslig eller avtalemessig fastsatt skille mellom to geografiske områder. Eksempler på grenser er riksgrenser eller nasjonalgrenser mellom to ulike stater, delstatsgrenser mellom delstater, kommunegrenser mellom kommuner, eiendomsgrenser mellom eiendommer og bruksgrenser for ulik bruk, utnytting eller freding av landareal. Grenser finnes ikke bare i horisontalplanet, men også vertikalt, som øvre og nedre grenser for kontrollert luftrom.

Grense mellom to land, Karasjok i Norge og Utsjok i Finland, ved elven Anarjokka

Grenser kan være markert med stengsel som gjerder, skilt eller annet, eller de kan bare være synlig på kart. Grenser kan ha påvirkning på ferdsel, handel og annen bruk av områdene de skiller. Kryssing av grenser kan være begrenset til grenseoverganger, og hva som er tillatt å ha med kan være regulert. Det kan være krav til pass eller visum for å krysse mange riksgrenser, og det kan være toll for å føre visse varer over dem. Grenser kan være skille mellom forskjellige jurisdiksjoner, slik at ulike lover og regler gjelder på hver side av grensen.

Naturlige grenser rediger

Naturlig grenser kan inkludere følgende:[1]

Referanser rediger

  1. ^ Heradstveit, Per Øyvind (2000). Land i Vest-Asia. [Oslo]: Faktum Orfeus forl. ISBN 82-540-0277-0. 

Eksterne lenker rediger