Grense (geografisk)

Grense definerer geografiske rammer for politiske eller juridiske enheter, som land eller deler av land. I tilknytning til nasjonale grenser kan det være ulike former for bevoktning, toll og politikontroll og ved spente forhold mellom stater også såkalte buffersoner.

Grense mellom to land, Karasjok i Norge og Utsjok i Finland, ved elven Anarjokka

En naturlig grense er et begrep som benyttes og som kan inkludere følgende: