Åpne hovedmenyen

Grense (geografisk)

geografisk skille mellom stater eller andre administrative enheter
Grense mellom to land, Karasjok i Norge og Utsjok i Finland, ved elven Anarjokka

Grense definerer geografiske rammer for politiske eller juridiske enheter, som land eller deler av land. I tilknytning til nasjonale grenser kan det være ulike former for bevoktning, toll og politikontroll og ved spente forhold mellom stater også såkalte buffersoner.

En naturlig grense er et begrep som benyttes og som kan inkludere følgende: