Opprørspoliti er politi som er utstyrt for å håndtere opprørssituasjoner eller demonstrasjoner.

Amerikansk opprørspoliti i Washington, DC
Opprørspoliti benytter iblant hester for å spre folkemengder.
Dansk opprørspoliti

I mange land som er preget av hyppig politisk uro har politiet egne avdelinger som har spesielt utstyr og trening for å takle opptøyer. I andre land, som Norge, er det vanlig politi som utstyres spesielt i forbindelse med slike situasjoner. Opprørspolitifolk har kroppspansring og ofte skjold, og er bevæpnet med batonger og tåregass for å få kontroll over voldelige demonstrasjoner. I noen land brukes hester og vannkanoner i tillegg for å få kontroll over folkemengder. I den senere tid har opprørspolitiet i mange land lagt om taktikken til å ta ut enkeltpersoner, fremfor å prøve å kontrollere en hel folkemengde. Dette gjøres ved at nøkkelpersoner identifiseres av observatører, som så gir beskjed til opprørspolitiet via sambandet. To eller tre politifolk vil så gå inn og uskadeligjøre disse personene, mens de blir støttet av tåregass.

Se også rediger