Åpne hovedmenyen

Nynorsk i grunnskolen

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012. I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88400 til 76100, mens andelen har sunket fra 14,9% til 11,95%

Rundt krigen var det betydelige nynorskandeler i 14 norske fylker, unntakene var Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Bergen (eget fylke til 1972) og Finnmark, hvor nynorsken aldri fikk innpass. Siden den tid har det vært tilbakegang i samtlige fylker, med unntak av Sogn og Fjordane.

I 2019 er det i nynorskelever i ni av landets 19 fylker. Det er desidert flest i de fire Vestlandsfylkene hvor 90% av dem finnes, men de utgjør likevel flertallet kun i Sogn og Fjordane (97,9%). Andelen er noe lavere i Møre og Romsdal (49.4%), Hordaland (38,4%) og Rogaland (22,8%). Utenom Vestlandet er det en del nynorskelever i Oppland (16,7%) og Telemark (9,4%), noe færre i Buskerud, Aust- og Vest-Agder (2-5 %), i øvrige fylker er det bare enkeltelever som har nynorsk.[1]

Oversikt 2019Rediger

FNr Fylke Skolekretser Elever
Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk
01 Østfold 133 131 0 0 2 0 % 34 745 34 744 1 0 499 0 %
02 Akershus 260 258 0 0 2 0 % 82639 82 638 1 0 751 0 %
03 Oslo 163 159 0 0 4 0 % 67 427 67 427 0 0 828 0 %
04 Hedmark 127 127 0 0 0 0 % 21733 21 729 4 0 1 0 %
05 Oppland 116 91 22 0 3 19% 21380 17 319 3 483 0 137 16.7%
06 Buskerud 140 130 9 0 1 6.4 % 33734 33 335 679 0 194 2.0%
07 Vestfold 116 115 0 0 1 0 % 29 439 29 439 0 0 206 0 %
08 Telemark 104 81 22 0 1 21.1% 19994 17 968 1 884 0 188 9.4%
09 Aust-Agder 72 62 9 0 1 12.5 % 14728 14 136 684 0 188 4,6%
10 Vest-Agder 107 98 7 0 2 6.5 % 23849 23 279 737 0 170 3.0 %
11 Rogaland 239 151 84 0 4 35.1% 62253 48 222 14 436 0 788 22.8%
12 Hordaland 289 114 172 0 3 59.5% 63157 39 106 24 433 1 143 38.4 %
14 Sogn og Fjordane 112 1 111 0 0 99.1 % 14048 283 13 632 0 13 97.8 %
15 Møre og Romsdal 198 75 122 0 1 61.6% 32778 16 472 16 158 0 102 49.4%
50 Sør-Trøndelag 158 156 0 0 2 0 % 36639 36231 6 2 400 0 %
17 Nord-Trøndelag 103 101 0 1 1 0 % 17163 17107 0 19 37 0 %
18 Nordland 203 203 0 0 0 0 % 27941 27 791 0 32 0 0 %
19 Troms 130 128 0 1 1 0 % 19468 18 778 1 73 131 0 %
20 Finnmark 77 71 0 6 0 0 % 8771 7 759 0 701 0 0 %
00 Norge 2790 2240 550 8 27 19.71% 636 350 554 519 76 137 833 4396 11.96%

HedmarkRediger

Skolemål i Hedmark
1950 1965 1995 2000
       

OpplandRediger

Skolemål i Oppland
1950 1975 2000 2012
       

BuskerudRediger

Skolemål i Buskerud
1945 1975 2000 2012
       

TelemarkRediger

Skolemål i Telemark
1945 1975 2000 2012
       

Aust-AgderRediger

Skolemål i Aust-Agder
1940 1975 2000 2012
       

Vest-AgderRediger

Skolemål i Vest-Agder
1945 1975 2000 2012
       

RogalandRediger

Skolemål i Rogaland
1945 1975 2000 2012
       

HordalandRediger

Skolemål i Hordaland
1945 1975 2000 2012
       

BergenRediger

Skolemål i Bergen
1945 1970 2000 2012
       

Sogn og FjordaneRediger

Skolemål i Sogn og Fjordane
1950 1975 2000 2012
       

SunnmøreRediger

Skolemål på Sunnmøre
1945 1975 2000 2012
       

RomsdalRediger

Skolemål i Romsdal
1945 1975 2000 2012
       

NordmøreRediger

Skolemål på Nordmøre
1945 1975 2000 2012
       

Sør-TrøndelagRediger

Skolemål i Sør-Trøndelag
1950 1975 2000 2012
       

Nord-TrøndelagRediger

Skolemål i Nord-Trøndelag
1945 1975 2000 2011
       

NordlandRediger

Skolemål i Nordland
1945 1965 1975 2011
       

TromsRediger

Skolemål i Troms
1945 1965 1995 2012
       

ReferanserRediger