Nynorsk i grunnskolen

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012. I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88400 til 75245, mens andelen har sunket fra 14,9% til 11,83%

Rundt krigen var det betydelige nynorskandeler i 14 norske fylker, unntakene var Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Bergen (eget fylke til 1972) og Finnmark, hvor nynorsken aldri fikk innpass. Siden den tid har det vært tilbakegang i samtlige fylker, med unntak av Sogn og Fjordane.

Skoleåret 2019/20 er det i nynorskelever i ni av landets 18 fylker (statistikken følger indelingen før 1/1-2020). Det er desidert flest i de fire Vestlandsfylkene hvor 90% av dem finnes, men de utgjør likevel flertallet kun i Sogn og Fjordane (97,9%). Andelen er noe lavere i Møre og Romsdal (49.4%), Hordaland (38,2%) og Rogaland (22,5%). Utenom Vestlandet er det en del nynorskelever i Oppland (16,4%) og Telemark (9,4%), noe færre i Buskerud, Aust- og Vest-Agder (2-5 %), i øvrige fylker er det bare enkeltelever som har nynorsk.[1]

Oversikt 2019Rediger

FNr Fylke Skolekretser Elever
Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk
01 Østfold 135 133 0 0 2 0 % 35 293 34 628 2 0 499 0 %
02 Akershus 263 261 0 0 2 0 % 83 760 82 961 0 0 751 0 %
03 Oslo 164 160 0 0 4 0 % 68 925 67 803 0 0 828 0 %
04 Hedmark 125 125 0 0 0 0 % 21 514 21 505 9 0 1 0 %
05 Oppland 112 91 19 0 2 17.9% 20 625 17 082 3 373 0 137 16.4%
06 Buskerud 141 132 8 0 1 6.1 % 34 151 33 329 636 0 194 1.8%
07 Vestfold 116 115 0 0 1 0 % 29 752 29 538 0 0 206 0 %
08 Telemark 103 81 21 0 1 21.1% 19 843 17 792 1 862 0 188 9.4%
09 Aust-Agder 72 62 9 0 1 11.8 % 15 026 14 147 678 0 188 4,5%
10 Vest-Agder 107 99 6 0 2 6.1 % 24 258 23 353 712 0 170 2.9 %
11 Rogaland 240 153 83 0 4 34.5% 63 848 48 521 14 362 0 788 22.5%
12 Hordaland 290 117 170 0 3 58.5% 63 672 39 190 24 346 1 143 38.2 %
14 Sogn og Fjordane 111 1 110 0 0 99.1 % 13 614 277 13 337 0 13 97.9 %
15 Møre og Romsdal 199 79 119 0 1 60.6% 32 228 16 218 15 917 0 102 49.4%
50 Trøndelag 252 250 0 0 2 0 % 54 873 54 269 3 18 400 0 %
18 Nordland 201 201 0 0 0 0 % 27 500 27 468 1 32 0 0 %
19 Troms 130 128 0 1 1 0 % 18 872 18 644 4 73 131 0 %
20 Finnmark 76 70 0 6 0 0 % 8 275 7 546 1 701 0 0 %
00 Norge 2799 2259 540 8 27 19.15% 636 250 554 492 75 245 833 4396 11.83%

Oversikt 1880-2020Rediger

År Nynorskandel[trenger referanse]
1880 0,6
1881 0,6
1882 0,6
1883 0,8
1884 0,8
1885 0,9
1886 0,9
1887 1,0
1888 1,0
1889 1,1
1890 1,2
1891 1,2
1892 1,4
1893 1,7
1894 2,2
1895 3,2
1896 3,4
1897 4,0
1898 4,4
1899 4,9
1900 5,4
1901 5,7
1902 6,1
1903 6,9
1904 7,5
1905 8,3
1906 8,8
1907 9,3
1908 11,2
1909 12,2
1910 12,5
1911 12,5
1912 12,5
1913 12,6
1914 12,6
1915 12,7
1916 12,8
1917 12,8
1918 12,9
1919 14,7
1920 18,1
1921 18,1
1922 18,2
1923 18,2
1924 18,3
1925 18,3
1926 18,5
1927 18,8
1928 19,3
1929 19,4
1930 19,5
1931 19,7
1932 19,8
1933 19,8
1934 19,9
1935 20,0
1936 20,3
1937 20,8
1938 22,0
1939 28,5
1940 31,5
1941 31,9
1942 33,2
1943 34,0
1944 34,1
1945 33,2
1946 31,9
1947 31,1
1948 30,8
1949 30,5
1950 29,7
1951 29,0
1952 28,2
1953 27,3
1954 27,0
1955 25,3
1956 24,3
1957 23,9
1958 23,5
1959 23,3
1960 22,7
1961 22,3
1962 21,5
1963 21,1
1964 20,5
1965 20,4
1966 19,4
1967 19,2
1968 19,1
1969 18,4
1970 17,9
1971 17,5
1972 17,3
1973 17,1
1974 16,8
1975 16,7
1976 16,5
1977 16,4
1978 16,4
1979 16,4
1980 16,4
1981 16,5
1982 16,6
1983 16,6
1984 16,7
1985 16,7
1986 16,8
1987 16,8
1988 16,9
1989 16,9
1990 17,0
1991 17,0
1992 17,0
1993 17,0
1994 16,9
1995 16,5
1996 16,1
1997 15,9
1998 15,6
1999 15,2
2000 14,9
2001 14,8
2002 14,7
2003 14,4
2004 14,2
2005 13,9
2006 13,8
2007 13,6
2008 13,4
2009 13,2
2010 13,0
2011 12,8
2012 12,6
2013 12,5
2014 12,4
2015 12,3
2016 12,2
2017 12,1
2018 12,0
2019 11,8
2020

HedmarkRediger

Skolemål i Hedmark
1950 1965 1995 2000
       

OpplandRediger

Skolemål i Oppland
1950 1975 2000 2012
       

BuskerudRediger

Skolemål i Buskerud
1945 1975 2000 2012
       

TelemarkRediger

Skolemål i Telemark
1945 1975 2000 2012
       

Aust-AgderRediger

Skolemål i Aust-Agder
1940 1975 2000 2012
       

Vest-AgderRediger

Skolemål i Vest-Agder
1945 1975 2000 2012
       

RogalandRediger

Skolemål i Rogaland
1945 1975 2000 2012
       

HordalandRediger

Skolemål i Hordaland
1945 1975 2000 2012
       

BergenRediger

Skolemål i Bergen
1945 1970 2000 2012
       

Sogn og FjordaneRediger

Skolemål i Sogn og Fjordane
1950 1975 2000 2012
       

SunnmøreRediger

Skolemål på Sunnmøre
1945 1975 2000 2012
       

RomsdalRediger

Skolemål i Romsdal
1945 1975 2000 2012
       

NordmøreRediger

Skolemål på Nordmøre
1945 1975 2000 2012
       

Sør-TrøndelagRediger

Skolemål i Sør-Trøndelag
1950 1975 2000 2012
       

Nord-TrøndelagRediger

Skolemål i Nord-Trøndelag
1945 1975 2000 2011
       

NordlandRediger

Skolemål i Nordland
1945 1965 1975 2011
       

TromsRediger

Skolemål i Troms
1945 1965 1995 2012
       

ReferanserRediger