Nynorsk i grunnskolen

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012. I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88400 til 75245, mens andelen har sunket fra 14,9% til 11,83%

Rundt krigen var det betydelige nynorskandeler i 14 norske fylker, unntakene var Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Bergen (eget fylke til 1972) og Finnmark, hvor nynorsken aldri fikk innpass. Siden den tid har det vært tilbakegang i samtlige fylker, med unntak av Sogn og Fjordane.

Skoleåret 2019/20 er det i nynorskelever i ni av landets 18 fylker (statistikken følger indelingen før 1/1-2020). Det er desidert flest i de fire Vestlandsfylkene hvor 90% av dem finnes, men de utgjør likevel flertallet kun i Sogn og Fjordane (97,9%). Andelen er noe lavere i Møre og Romsdal (49.4%), Hordaland (38,2%) og Rogaland (22,5%). Utenom Vestlandet er det en del nynorskelever i Oppland (16,4%) og Telemark (9,4%), noe færre i Buskerud, Aust- og Vest-Agder (2-5 %), i øvrige fylker er det bare enkeltelever som har nynorsk.[1]

Oversikt 2019Rediger

FNr Fylke Skolekretser Elever
Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk Totalt Bokmål Nynorsk Samisk Andre %Nynorsk
01 Østfold 135 133 0 0 2 0 % 35 293 34 628 2 0 499 0 %
02 Akershus 263 261 0 0 2 0 % 83 760 82 961 0 0 751 0 %
03 Oslo 164 160 0 0 4 0 % 68 925 67 803 0 0 828 0 %
04 Hedmark 125 125 0 0 0 0 % 21 514 21 505 9 0 1 0 %
05 Oppland 112 91 19 0 2 17.9% 20 625 17 082 3 373 0 137 16.4%
06 Buskerud 141 132 8 0 1 6.1 % 34 151 33 329 636 0 194 1.8%
07 Vestfold 116 115 0 0 1 0 % 29 752 29 538 0 0 206 0 %
08 Telemark 103 81 21 0 1 21.1% 19 843 17 792 1 862 0 188 9.4%
09 Aust-Agder 72 62 9 0 1 11.8 % 15 026 14 147 678 0 188 4,5%
10 Vest-Agder 107 99 6 0 2 6.1 % 24 258 23 353 712 0 170 2.9 %
11 Rogaland 240 153 83 0 4 34.5% 63 848 48 521 14 362 0 788 22.5%
12 Hordaland 290 117 170 0 3 58.5% 63 672 39 190 24 346 1 143 38.2 %
14 Sogn og Fjordane 111 1 110 0 0 99.1 % 13 614 277 13 337 0 13 97.9 %
15 Møre og Romsdal 199 79 119 0 1 60.6% 32 228 16 218 15 917 0 102 49.4%
50 Trøndelag 252 250 0 0 2 0 % 54 873 54 269 3 18 400 0 %
18 Nordland 201 201 0 0 0 0 % 27 500 27 468 1 32 0 0 %
19 Troms 130 128 0 1 1 0 % 18 872 18 644 4 73 131 0 %
20 Finnmark 76 70 0 6 0 0 % 8 275 7 546 1 701 0 0 %
00 Norge 2799 2259 540 8 27 19.15% 636 250 554 492 75 245 833 4396 11.83%

HedmarkRediger

Skolemål i Hedmark
1950 1965 1995 2000
       

OpplandRediger

Skolemål i Oppland
1950 1975 2000 2012
       

BuskerudRediger

Skolemål i Buskerud
1945 1975 2000 2012
       

TelemarkRediger

Skolemål i Telemark
1945 1975 2000 2012
       

Aust-AgderRediger

Skolemål i Aust-Agder
1940 1975 2000 2012
       

Vest-AgderRediger

Skolemål i Vest-Agder
1945 1975 2000 2012
       

RogalandRediger

Skolemål i Rogaland
1945 1975 2000 2012
       

HordalandRediger

Skolemål i Hordaland
1945 1975 2000 2012
       

BergenRediger

Skolemål i Bergen
1945 1970 2000 2012
       

Sogn og FjordaneRediger

Skolemål i Sogn og Fjordane
1950 1975 2000 2012
       

SunnmøreRediger

Skolemål på Sunnmøre
1945 1975 2000 2012
       

RomsdalRediger

Skolemål i Romsdal
1945 1975 2000 2012
       

NordmøreRediger

Skolemål på Nordmøre
1945 1975 2000 2012
       

Sør-TrøndelagRediger

Skolemål i Sør-Trøndelag
1950 1975 2000 2012
       

Nord-TrøndelagRediger

Skolemål i Nord-Trøndelag
1945 1975 2000 2011
       

NordlandRediger

Skolemål i Nordland
1945 1965 1975 2011
       

TromsRediger

Skolemål i Troms
1945 1965 1995 2012
       

ReferanserRediger