Naturhistorie

(Omdirigert fra Naturhistorisk)
Ephraim Chambers (1728) Cyclopaedia

Naturhistorie er en fellesbetegnelse for de fagene som studerer naturen, slik som geologi, botanikk og zoologi. Betegnelsen blir dels brukt for å beskrive interessefeltene til tidligere tiders naturforskere (dvs. før midten av 1800-tallet), men også for å beskrive formålet med de naturhistoriske museene. Naturhistorie blir dermed den delen av den moderne naturvitenskapen som handler om innsamling og systematisering av objekter som planter, dyr og berggrunnsprøver.

Begrepet naturhistoriker, i den grad det brukes i norsk, betegner tidligere tiders naturforskere som studerte disse temaene og som i de fleste tilfeller, var interessert i og kompetente innenfor alle greiner av naturhistorien. Disse tidligere tiders naturhistorikere, hadde bare unntaksvis stillinger innenfor naturhistorie: noen var teologer som Johan Ernst Gunnerus (eller forsåvidt Charles Darwin), mens andre var medisinere som Hans Christian Printz (eller Carl von Linné). I tillegg er de som ikke hadde noen særlig utdannelse innenfor disse tema i det hele, som Johan Havaas (eller Alfred Russel Wallace).