Gudsbevis er filosofiske- eller logiske argumenter for eller imot eksistensen av Gud. I filosofiske begrep involverer Gudsbevis hovedsakelig som underdisipliner av epistemologi (læren om erkjennelse) og ontologi (læren om hvordan virkeligheten faktisk ser ut), men er også teorier om verdier ettersom konseptene om det perfekte er ofte knyttet opp til forestillingene om Gud.

Gud

Konseptet Gud
Gud  · Gudsbevis  · Demiurg
Monisme  · Unitarisme  · Dualisme
Treenighet  · Teologi


Typer gudstro
Teisme  · Monoteisme  · Polyteisme
Panteisme  · Panenteisme  · Henoteisme
Deisme  · Pandeisme


Synet på Guds eksistens
Ateisme  · Agnostisisme
Ignostisisme  · Apateisme


Erfaring og praksis
Tro  · Bønn  · Åpenbaring
Mystikk  · Esoterikk


Beslektede temaer
Religion  · Filosofi  · Myte
Metafysikk  · Gnostisisme · Ontologi

Diskusjonen om eksistensen om Gud fremmer mange filosofiske spørsmål. Et grunnleggende problem er eksistens innenfor både monoteisme (forestillingen om én Gud) og polyteisme (forestillingen om flere guder). Det mangfold av Gudsbevis som eksisterer kan kategoriseres som metafysiske, logiske, empiriske eller subjektive.

Blant de mest kjente gudsbevisene finner vi blant annet det ontologiske gudsbevis, Thomas Aquinas' fem gudsbevis, det kartesiske gudsbevis hos René Descartes, og Det_kosmologiske_gudsbevis. Mange av de filosofiske gudsbevisene bygger på tidligere filosofers lære. For eksempel bygger det aquinianske teleologiske gudsbevisAristoteles' lære om formålets årsak til all utvikling i naturen. Noen av gudsbevisene bygger på eldre kunnskaper om naturen og har med tiden blitt utdaterte, mens andre, som Kalam kosmologiske argumentet har blitt styrket av nyere naturkunnskap, med Big Bang-teorien.

Ulike typer gudsbevis

rediger

De ulike gudsbevisene kan deles inn i grupper etter metafysiske eller empiriske forsøk på å bevise Guds eksistens.

Metafysiske gudsbevis

rediger

Metafysiske gudsbevis er forsøk på å bevise Gud ut ifra et logisk resonnement. I denne gruppen finner vi blant andre

Empiriske gudsbevis

rediger

I denne kategorien finner vi alle forsøk på å vise til naturen, hendelser eller opplevelser som argument for Guds eksistens. Vitnesbyrd om guddommelige opplevelser tilhører denne kategorien. Vi finner også filosofiske gudsbevis i denne kategorien som blant andre

  • Det teleologiske gudsbevis; læren om at all utvikling i naturen styres av en høyere intelligens
  • Det etiske bevis som forsøker å vise til at etikk ikke kan eksistere uten et høyere vesen

Litteratur

rediger