Agnostisisme[a] er en lære eller oppfatning som avviser at mennesket kan vite noe om det oversanselige, for eksempel om Guds eksistens.[2] Det er et filosofisk syn om at enkelte konsepters sannhetsverdi og eventuelle egenskaper ikke kan kjennes, bevises eller motbevises (ikke-falsifiserbar). Agnostisisme omfatter oftest problemstillinger rundt overnaturlige og oversanselige fenomener relatert til metafysikk og teologi, eller annet utenfor menneskets erfarte virkelighet; for eksempel guddommers eksistens, synske evner, ånder eller tilværelsens mening. Synet kan også gjelde det som vanligvis anerkjennes som virkelig.

Gud

Konseptet Gud
Gud  · Gudsbevis  · Demiurg
Monisme  · Unitarisme  · Dualisme
Treenighet  · Teologi


Typer gudstro
Teisme  · Monoteisme  · Polyteisme
Panteisme  · Panenteisme  · Henoteisme
Deisme  · Pandeisme


Synet på Guds eksistens
Ateisme  · Agnostisisme
Ignostisisme  · Apateisme


Erfaring og praksis
Tro  · Bønn  · Åpenbaring
Mystikk  · Esoterikk


Beslektede temaer
Religion  · Filosofi  · Myte
Metafysikk  · Gnostisisme · Ontologi

Thomas Huxley; maleri av Alexander Bassano, ca. 1883.

Uttrykkene agnostisisme og agnostiker ble først tatt i bruk av Thomas Huxley i 1869, og brukes til å beskrive de som ikke er overbevist om guddommenes eksistens.

Agnostisismens forhold til religion

rediger

Agnostisisme må ikke forveksles med et syn som spesielt står i motsetning til doktrinene om kunnskap og gnostisisme – dette er religiøse begreper som ikke er direkte relatert til agnostisisme. Ateisme og teisme er derimot begrep som beskriver en tro eller mangel på tro på én eller flere guder.

Innen livssynsmessige posisjoner vil agnostisisme oftest ikke skille seg fra ateisme fordi avvisningen av sikker kunnskap om en gud eller det guddommelige må føre til en vektlegging av en empirisk fundert og/eller rasjonell epistemologi og etikk. Men filosofisk kan en forenklet beskrive forskjellen som følger:

  • Ateisten sier: «Jeg tror ikke på Guds eksistens»
  • Agnostikeren sier: «Jeg vet ikke om Gud eksisterer.»

I nyere epistemologisk diskusjon er også to alternative standpunkter dukket opp: ignostisismen og apateismen. Mens ateismen argumenterer ut fra at ordet «Gud» representerer et meningsfylt begrep med et konsistent innhold, vil de to siste se det som meningsløst eller uinteressant. For å følge opp forenklingene ovenfor kan en si det slik:

  • Ignostikeren sier: «Jeg aner ikke hva du mener med Gud».
  • Apateisten sier: «Jeg bryr meg ikke om hvorvidt Gud eksisterer».

Fotnoter

rediger
Type nummerering
  1. ^ fra gresk a, «ingen», og gnosis, «kunnskap»[1]

Referanser

rediger
  1. ^ «agnostic (n.)», Online Etymology Dictionary
  2. ^ Søk etter Agnostisisme i Bokmålsordboka og Nynorskordboka eller i Det Norske Akademis ordbok  

Eksterne lenker

rediger