Pedanius Dios'korides (født ca. 20, død ca. 90) var en romersk militærlege og botaniker. Som tjenestegjørende i den romerske hæren kom han mye rundt i middelhavsområdet, og samla kunnskaper om planter og deres legende virkning. Han nedtegna detaljerte opplysninger om plantene og deres bygning, voksested og anvendelse.

Pedanius Dioscorides

Hovedverket hans er De materia medica. Det er vanskelig å avgjøre hvor mye av verket som er Dioskorides' egne observasjoner fordi mange bøker fra antikken med liknende innhold trolig er gått tapt, men under 1/4 av artene hans gjenfinnes hos Hippokrates fra Kos. Verket omtaler ikke bare planter, men har også legemidler av animalsk og mineralsk opprinnelse.

De materia medica ble et standardverk i legekunsten gjennom middelalderen og renessansen, og mye av kunnskapen gjenfinnes i dagens naturmedisin.