Åpne hovedmenyen

Liste over stortingsrepresentanter 2001–2005

Wikimedia-listeartikkel
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 2001

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

██ Kystpartiet

██ Fremskrittspartiet

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 2001 til 2005. Listen omfatter alle som ble valgt fast til Stortinget.

Det var totalt 165 representanter, fordelt med 43 til Det norske Arbeiderparti, 38 til Høyre, 26 til Fremskrittspartiet, 23 til Sosialistisk Venstreparti, 22 til Kristelig Folkeparti, 10 til Senterpartiet, 2 til Venstre og 1 til Kystpartiet.

De 8 utjevningsmandatene gikk til Akershus (3), Hordaland (2), Oslo (1), Rogaland (1) og Vestfold (1).


Aust-AgderRediger

Vest-AgderRediger

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Jon Lilletun Kristelig Folkeparti Våren 2005 ble Lilletun syk. Sigmund Kroslid møtte i hans sted.
Ansgar Gabrielsen Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Peter Skovholt Gitmark møtte.
Rolf Terje Klungland Arbeiderpartiet
Dagrun Eriksen Kristelig Folkeparti
Anne Berit Andersen Høyre

AkershusRediger

BuskerudRediger

FinnmarkRediger

HedmarkRediger

HordalandRediger

Møre og RomsdalRediger

NordlandRediger

OpplandRediger

OsloRediger

RogalandRediger

Sogn og FjordaneRediger

TelemarkRediger

TromsRediger

Nord-TrøndelagRediger

Sør-TrøndelagRediger

VestfoldRediger

ØstfoldRediger