Liste over ambassader i Oslo

Wikimedia-listeartikkel
Kartvisning Vis alle koordinater : OSM eller | WikiMap

Liste over ambassader i Oslo omfatter alle fremmede staters ambassader i Oslo.

Kart der alle land med ambassade i Oslo er markert i blått.

De fleste ambassadene i Oslo ligger like vest for sentrum, spesielt i bydelen Frogner. Dette regnes som et pent og representativt nabolag med en sentral beliggenhet, i nærheten av Slottet og Utenriksdepartementet. Unntakene er Kinas og Pakistans ambassader, som ligger i bydel Vestre Aker, ambassadene til Brasil, Sri Lanka og Sør-Sudan, som ligger på Skøyen i Bydel Ullern, USAs ambassade på Huseby og en håndfull ambassader som ligger i Oslo sentrum (hovedsakelig Vika og Kvadraturen).

Det var først etter unionsoppløsningen i 1905 at det daværende Kristiania fikk faste representasjoner på diplomatisk nivå. I 1910 hadde ni stater fast representasjon i byen: Cuba, Danmark, Frankrike, Mexico, Russland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.[1] På denne tiden utvekslet bare stormaktene ambassadører, og utsendingene i Kristiania hadde derfor titler som plenipotentiære ministre (ministre med fullmakt) eller chargé d'affaires. Det var først etter andre verdenskrig at det ble vanlig med forbindelser på ambassadørnivå mellom andre land enn stormaktene, ut fra et likeverdighetsprinsipp i diplomatretten.[1]

Listen beskriver ikke alle fremmede staters representasjoner for Norge. Grunnen er at de fleste stater ikke har egen ambassade lagt til Norge. Ofte er ambassadøren ved en ambassade i et annet land sideakkreditert til Norge. De fleste slike sideakkrediterte ambassadører holder for Norges vedkommende til i Stockholm, København, London, Berlin eller Brussel. For disse finnes en egen liste som også henviser til en oversikt over konsulær representasjon i Norge.

Listen har heller ikke med Den europeiske unions delegasjon til Norge eller PLOs representasjonskontor i Oslo, som begge ledes av en ambassadør.

Liste over ambassaderRediger

Oslos strøk går i noen grad over i hverandre og har ikke alltid klart definerte grenser, noe som gjør at det kan være vanskelig å strøksfeste enkelte av ambassadebygningene. Eksempler på dette er Briskeby/Uranienborg, Gimle/Frogner, Vika/Ruseløkka og Uranienborg/Homansbyen/Bak Slottet.

Listen omfatter kun kansellier. Residenser og konsulær-seksjoner er i mange tilfeller lagt andre steder i byen enn kanselliene, selv om det store flertallet av disse også ligger i Bydel Frogner.

Dersom ikke annet er oppgitt, er opplysningene hentet fra Oslo Diplomatic List (se eksterne lenker), som vedlikeholdes kontinuerlig av Utenriksdepartementet.

Listen er sorterbar.

Ambassade Land Besøksadresse Strøk Kartkoordinater Bilde
Afghanistans ambassade   Afghanistan Gange-Rolvs gate 5 Skarpsno 59°54′58″N 10°41′58″Ø  
Algeries ambassade   Algerie Sigurd Syrs gate 2 Skøyen 59°55′10″N 10°41′29″Ø  
Argentinas ambassade   Argentina Drammensveien 039 Skillebekk 59°54′48,557″N 10°42′46,822″Ø  
Belgias ambassade   Belgia Munkedamsveien 53b Vika 59°54′39″N 10°43′21″Ø  
Bosnia-Hercegovinas ambassade   Bosnia-Hercegovina Drammensveien 105 Skarpsno 59°55′08″N 10°41′46″Ø  
Brasils ambassade   Brasil Sigurd Syrs gate 4 Skøyen 59°55′10,434″N 10°41′30,772″Ø  
Bulgarias ambassade   Bulgaria Tidemands gate 11 Frogner 59°55′18,937″N 10°42′33,390″Ø  
Canadas ambassade   Canada Wergelandsveien 07 Bak Slottet 59°55′8,1120″N 10°43′53,602″Ø  
Chiles ambassade   Chile Meltzers gate 5 Bak Slottet 59°55′4,4220″N 10°43′13,703″Ø  
Colombias ambassade   Colombia Oscars gate 34 Uranienborg 59°55′14,016″N 10°43′27,066″Ø  
Cubas ambassade   Cuba Oscars gate 78b Frogner 59°55′1,4268″N 10°43′11,125″Ø  
Danmarks ambassade   Danmark Olav Kyrres gate 7 Skarpsno 59°55′3,6588″N 10°41′36,456″Ø  
Egypts ambassade   Egypt Drammensveien 090a Skarpsno 59°54′58,734″N 10°41′59,550″Ø  
Estlands ambassade   Estland Parkveien 51a Bak Slottet 59°55′2,3160″N 10°43′22,624″Ø  
Filippinenes ambassade   Filippinene Nedre Vollgate 4 Sentrum 59°54′39,622″N 10°44′17,567″Ø  
Finlands ambassade   Finland Thomas Heftyes gate 1 Gimle 59°54′53,323″N 10°42′26,968″Ø  
De forente arabiske emiraters ambassade   De forente arabiske emirater Bygdøy allé 78 Frogner 59°55′09″N 10°41′49″Ø  
Frankrikes ambassade   Frankrike Drammensveien 069 Skarpsno 59°54′48,161″N 10°42′21,301″Ø  
Georgias ambassade   Georgia Pilestredet 15B Sentrum 59°54′59″N 10°44′25″Ø  
Ghanas ambassade   Ghana Akersgata 1 Sentrum 59°54′39″N 10°44′19″Ø  
Hellas' ambassade   Hellas Nobels gate 45 Frogner 59°55′22,411″N 10°42′8,8632″Ø  
Indias ambassade   India Niels Juels gate 30 Frogner 59°54′51,224″N 10°42′41,674″Ø  
Indonesias ambassade   Indonesia Fritzners gate 12 Gimle 59°54′59,364″N 10°42′17,388″Ø  
Iraks ambassade   Irak Tidemands gate 9 Frogner 59°55′18″N 10°42′32″Ø  
Irans ambassade   Iran Drammensveien 088e Skarpsno 59°54′57,269″N 10°42′0,47160″Ø  
Irlands ambassade   Irland Haakon VIIs gate 1 Vika 59°54′46,717″N 10°43′54,887″Ø  
Islands ambassade   Island Stortingsgata 30 Sentrum 59°54′52,988″N 10°43′54,430″Ø  
Israels ambassade   Israel Parkveien 35 Bak Slottet 59°55′9,8724″N 10°43′33,190″Ø  
Italias ambassade   Italia Inkognitogata 7 Bak Slottet 59°55′9,8724″N 10°43′24,557″Ø  
Japans ambassade   Japan Haakon VIIs gate 9 Vika 59°54′52″N 10°43′51″Ø  
Kasakhstans ambassade   Kasakhstan Nedre Vollgate 3 Sentrum 59°54′39,398″N 10°44′15,907″Ø  
Kinas ambassade   Kina Tuengen allé 2b Vinderen 59°56′28,921″N 10°42′5,5116″Ø  
Kosovos ambassade   Kosovo Holbergs gate 30[2] Sentrum 59°55′6,2148″N 10°44′3,5088″Ø  
Kroatias ambassade   Kroatia Drammensveien 082[3] Skarpsno 59°54′50,018″N 10°42′9,1440″Ø  
Latvias ambassade   Latvia Bygdøy allé 76 Frogner 59°55′8,5008″N 10°41′55,914″Ø  
Litauens ambassade   Litauen Dronningens gate 3 Sentrum 59°54′28,739″N 10°44′37,302″Ø  
Marokkos ambassade   Marokko Holtegata 28[4] Homansbyen 59°55′25,316″N 10°43′21,997″Ø  
Mexicos ambassade   Mexico Frøyas gate 9 Skarpsno 59°55′00″N 10°41′42″Ø  
Myanmars ambassade   Myanmar Cort Adelers gate 16 Ruseløkka 59°54′50″N 10°43′20″Ø  
Nederlands ambassade   Nederland Oscars gate 29[5] Uranienborg 59°55′18,012″N 10°43′29,482″Ø  
Nord-Makedonias ambassade   Nord-Makedonia Erling Skjalgssons gate 19 B Frogner 59°55′8,7492″N 10°42′6,5844″Ø  
Pakistans ambassade   Pakistan Holmenveien 21 Vestre Aker 59°56′39″N 10°41′47″Ø  
Perus ambassade   Peru Arbins gate 2 Ruseløkka 59°54′53″N 10°43′38″Ø  
Polens ambassade   Polen Olav Kyrres plass 1 Frogner 59°55′8,2560″N 10°41′46,201″Ø  
Portugals ambassade   Portugal Josefines gate 37 Uranienborg 59°55′19,783″N 10°43′25,424″Ø  
Romanias ambassade   Romania Oscars gate 51 Uranienborg 59°55′11,204″N 10°43′19,718″Ø  
Russlands ambassade   Russland Drammensveien 074 Skarpsno 59°54′46,379″N 10°42′19,418″Ø  
Saudi-Arabias ambassade   Saudi-Arabia Frøyas gate 11 Skarpsno 59°54′59″N 10°41′40″Ø  
Serbias ambassade   Serbia Munkedamsveien 59B Vika 59°54′39,72″N 10°43′17,58″Ø  
Slovakias ambassade   Slovakia Thomas Heftyes gate 24 Gimle 59°54′59,224″N 10°42′12,647″Ø  
Spanias ambassade   Spania Halvdan Svartes gate 13 Frogner 59°55′17″N 10°41′46″Ø  
Sri Lankas ambassade   Sri Lanka Sjølyst plass 4 Skøyen 59°55′12″N 10°40′56″Ø  
Storbritannias ambassade   Storbritannia Thomas Heftyes gate 08 Gimle 59°54′53,280″N 10°42′19,418″Ø  
Sudans ambassade   Sudan Holtegata 28[4] Homansbyen 59°55′25,316″N 10°43′21,997″Ø  
Sveits' ambassade   Sveits Oscars gate 29[5] Uranienborg 59°55′18,012″N 10°43′29,482″Ø  
Sveriges ambassade   Sverige Inkognitogata 27 Bak Slottet 59°55′02″N 10°43′16″Ø  
Sør-Afrikas ambassade   Sør-Afrika Drammensveien 088c Skarpsno 59°54′56,196″N 10°41′59,140″Ø  
Sør-Koreas ambassade   Sør-Korea Inkognitogata 3 Bak Slottet 59°55′11,323″N 10°43′26,969″Ø  
Sør-Sudans ambassade   Sør-Sudan Prinsessealleen 2 Skøyen 59°55′23″N 10°41′09″Ø  
Thailands ambassade   Thailand Eilert Sundts gate 4 Briskeby 59°55′15,737″N 10°42′54,508″Ø  
Tsjekkias ambassade   Tsjekkia Fritzners gate 14 Gimle 59°55′0,55200″N 10°42′17,352″Ø  
Tunisias ambassade   Tunisia Drammensveien 82C Skarpsno 59°54′51,05″N 10°42′9,73″Ø  
Tyrkias ambassade   Tyrkia Halvdan Svartes gate 5 Frogner 59°55′14,614″N 10°41′43,361″Ø  
Tysklands ambassade   Tyskland Oscars gate 45 Uranienborg 59°55′12,468″N 10°43′21,572″Ø  
Ukrainas ambassade   Ukraina Arbins gate 4 Ruseløkka 59°54′52,452″N 10°43′37,524″Ø  
Ungarns ambassade   Ungarn Sophus Lies gate 3 Gimle 59°54′59,058″N 10°42′26,813″Ø  
USAs ambassade   USA Morgedalsvegen 36[6] Huseby 59°56′29,00″N 10°40′8,93″Ø  
Venezuelas ambassade   Venezuela Drammensveien 082[3] Skarpsno 59°54′50,018″N 10°42′9,1440″Ø  
Vietnams ambassade   Vietnam St. Olavs gate 21C Sentrum 59°55′05″N 10°44′20″Ø  
Østerrikes ambassade   Østerrike Thomas Heftyes gate 19-21 Gimle 59°54′58,093″N 10°42′15,592″Ø  

Se ogsåRediger

Referanser og merknaderRediger

  1. ^ a b Steen, Willum (1998). «Ambassadestrøket par excellence». I Heiberg, Kirsten. Skarpsno: Fra løkke til fasjonabelt strøk. Oslo: Skarpsno vel. s. 124–128. 
  2. ^ Midlertidig adresse ifølge Oslo diplomatic list.
  3. ^ a b Kroatias og Venezuelas ambassader ligger i samme bygning.
  4. ^ a b Marokkos og Sudans ambassader ligger i samme bygning.
  5. ^ a b Nederlands og Sveits' ambassader ligger i samme bygning.
  6. ^ Fra 1959 og fram til 12. mai 2017 var USAs ambassade i Henrik Ibsens gate 48 på Ruseløkka.

Eksterne lenkerRediger