Linjeforeninger ved NTNU

(Omdirigert fra «Leonardo (forening)»)

De første linjeforeningene ved NTH (nå NTNU) var H.M. Aarhønen (1913), St. Arnoldi Broderskab (1913),[1] Bergstuderendes Forening (1914),[2] Høiskolens Chemikerforening (1915),[3] Mannhullet (1917) og Sanctus Omega Broderskab (1919),[4] deretter fulgte A/F Smørekoppen (1929).[5][a] Siden har alle de forskjellige studieretningene ved sivilingeniørstudiet fått egen linjeforening. Den nyeste linjeforeningen ved NTNU er (per 2022) ODA, som ble opprettet i 2022.[7]

Det finnes i tillegg flere linjeforeninger ved HF og SU fakultetene (tidligere AVH, nå lokalisert i Dragvoll-delen av NTNU). Historisk sett har disse linjeforeningene vært mindre aktive over et lengre tidsrom enn linjeforeningene ved sivilingeniørstudiene.

Etter fusjonen i 2016 har linjeforeningene som tidligere tilhørte HiST nå også tilhørighet til NTNU. Dette gjelder i Trondheim studier fra Kalvskinnet, Rotvoll, Øya, samt handleshøgskolen. De fleste linjeforeningene fra HiST som nå er tilsluttet NTNU er underlagt Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Fusjonen har også ført med seg linjeforening fra Ålesund og Gjøvik.

Abakus

rediger

Utdypende artikkel: Abakus (linjeforening)

Abakus er linjeforeningen for Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi på NTNU i Trondheim. Foreningen fungerer som et bindeledd mellom IT-bedrifter og studentene ved disse linjene, og som et sosialt knutepunkt for sine medlemmer.

A/F Smørekoppen

rediger

Utdypende artikkel: A/F Smørekoppen

Akademisk Forening Smørekoppen er linjeforeningen for studenter ved studieprogram for Produktutvikling og produksjon, tidligere maskinlinjen, ved NTNU i Trondheim.

Linjeforeningen ble startet i 1929 med tilhørighet i det daværende maskinstudiet.

Akwaaba

rediger

Akwaaba var linjeforening for afrikastudier.[8] Linjeforening er inaktiv etter afrikastudier ble lagt ned ved NTNU ved studieåret 2021/2022.[9][10]

Apeiron

rediger

Apeiron er linjeforening for fagstudiet i filosofi og studentene ved program for anvendt etikk, ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på Dragvoll. Apeirons primære oppgave er å arrangere sosiale sammenkomster for studentene tilhørende fagstudiet i filosofi og program for anvendt etikk. Linjeforeningen ble opprinnelig opprettet i 1981, men var inaktiv i mange år før det igjen ble aktivitet i 2006. Apeiron ble formelt opprettet som organisasjon i 2007.[11] Selve navnet er kjernebegrepet hos den før-sokratiske tenkeren Anaximander, som mente at universet besto av «to apeiron», som kan oversettes til «det uendelige».

 
Apeirons logo

Tidligere ble det også gitt ut et eget tidsskrift, Anabasis.

Arkitektstudentenes Broderskab

rediger

Utdypende artikkel: Arkitektstudentenes Broderskab

Arkitektstudentenes Broderskab er linjeforeningen for arkitektur (tidligere sivilarkitekt).

Aqua Tecta

rediger

Aqua Tecta er linjeforeningenen for Byggingeniør og Vann- og Miljøteknikk ved NTNU Ålesund.[12]

Babel er linjeforeninger for de fremmedspråksstudentene i spansk, fransk, tysk og engelsk ved NTNU Dragvoll.[13]

Baris er linjeforeningen for Barnevernspedagogstudiet.[14]

Bergstuderendes Forening

rediger

Utdypende artikkel: Bergstuderendes Forening

Bergstuderendes Forening (BSF) er linjeforeningen for studieprogrammene for Tekniske Geofag og Petroleum, Geologi Realfag og Materialteknologi – tidligere Berg A og Berg B.

Bindeleddet-NTNU

rediger

Bindeleddet-NTNU er linjeforeningen for kontakt med næringslivet på studieprogrammet industriell økonomi og teknologiledelse (indøk).

CAF er linjeforeningen for idrett- og bevegelsesvitenskap. Linjeforeningen ble dannet i 2013.[15]

Cibus (latin for "mat") er linjeforeningen for Matteknologisk utdanning ved NTNU.[16][17] Linjeforeningen ble dannet i 2012. og har hovedkontor ved campus Kalvskinnet. Foreningen er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Communitas

rediger

Communitas er linjeforeningen for Sosialantropologi ved NTNU Dragvoll.[18]

Darling

rediger

Darling er linjeforeningen for design ved NTNU på Gjøvik. Herunder bachelor- og masterstudiene i interaksjonsdesign, grafisk design, webutvikling og årsstudium webdesign.

Utdypende artikkel: Delta (linjeforening)

Delta er linjeforeningen for realfagsutdanningen i matematikk og fysikk.

De Passe Simple

rediger

De Passe Simple er linjeforeningen for Fransk ved NTNU Dragvoll.

Det Gyldne Snitt

rediger

Det Gyldne Snitt (tidl. Katharsis) er linjeforeningen for kunsthistorie ved NTNU Dragvoll.[19]

Det Historiske Selskab

rediger

Det Historiske Selskab (DHS) er linjeforeningen for historieutdanningen ved NTNU Dragvoll.[20] Den tilbyr sosiale og faglige arrangement til studenter ved utdanninger innenfor historie, antikkens kultur, middelalderkunnskap og lektorutdanning med historie som fordypning. Tidligere het linjeforeningen Cliola, men dette ble endret i 2008.

Dionysos

rediger

Dionysos er linjeforeningen for religionsvitenskap ved NTNU Dragvoll.[21][22] Linjeforeningen ble etablert i 2012.[22]

Elektra

rediger

Elektra er linjeforeningenen for elektroingeniørstudiene på Gløshaugen. Elektra tilhørte tidligere HiST og hadde lokaler på Kalvskinnet, men flyttet til Gløshaugen høsten 2018, som et ledd i samlokaliseringen til NTNU etter fusjonen med HiST. Elektra ble stiftet 29. mars i 2007, og har i dag over 200 medlemmer. Elektra er medlem i linjeforeningssamarbeidet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Utdypende artikkel: EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energi og Miljø-studiet (sivilingeniør) på Gløshaugen.

Erudio

rediger
 
Knølle, Erudio sin maskot.

Erudio (latin for «jeg underviser») er linjeforeningen for lektorutdanningene ved NTNU på Dragvoll.[23] Linjeforeningen ble etablert i 2005 og har som mål å kunne bidra til å skape samhold på tvers av kull og linje.[24] Erudio inkluderer studenter fra lektorprogrammene i geografi, historie, kroppsøving og idrett, samfunnsfag og språkfag,[25] som tilsammen utgjør 795 studenter.[26] Erudio publiserer linjeforeningsavisen Ugleposten en gang i semesteret.[27]

ESTIEM

rediger

Utdypende artikkel: ESTIEM

ESTIEM er linjeforeningen for fagstudiet industriell økonomi og teknologiledelse (sivilingeniør).

Eureka

rediger

Eureka er linjeforeningen for bachelor i europastudier med fremmedspråk og mastergrad i europastudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Dragvoll. Linjeforeningen ble stiftet 20. januar 2005.[28]
«Eureka» (gresk: εὕρηκα) er gresk for «Jeg fant det», og sies å stamme fra Arkimedes. I linjeforeningens navn er «Eureka» også et ordspill på «Europa». Linjeforeningens mål er å fungere som et sosialt og faglig rammeverk rundt studiene.[28] Eureka er en ideell organisasjon, og drives av frivillige studenter ved europastudieprogrammet på NTNU. Disse velges til foreningens styre ved generalforsamling. Styret har ansvar for foreningens daglige drift, disponering av foreningens økonomiske midler, samt arrangering av aktiviteter og faglig supplerende opplegg til NTNUs tilbud.[trenger referanse]

Fauréningen

rediger

Fauréningen er linjeforeningen for Musikkvitenskap ved NTNU Dragvoll

Fraktur

rediger

Fraktur er linjeforeningen for radiograf ved NTNU Øya i Trondheim.

FRESK er linjeforeningen for Helsefag ved NTNU Gjøvik.

FYSIO Trondheim

rediger

FYSIO er linjeforeningen for fysioterapi ved NTNU Tunga i Trondheim .

Galleonen

rediger

Galleonen er linjeforeningen for Shipping Management ved NTNU Ålesund.[29]

Gengangere

rediger

Gengangere er linjeforeningen for nordisk og litteraturvitenskap.[17][30]

GEOLF, kort for Geografenes Linjeforening, er linjeforeningen for geografi ved NTNU Dragvoll.[31]

Helix er linjeforeningen til studiet Audiologi ved NTNU Tunga, stiftet vår 2019. Linjeforeningen er oppkalt etter en del av det ytre øret.

Hippodamus

rediger

Hippodamus er linjeforeningen for fysisk planlegging, og eiendomsutvikling og -forvaltning.

H.M. Aarhønen

rediger

Utdypende artikkel: H.M. Aarhønen

Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til studieprogrammet Bygg- & miljøteknikk (sivilingeniør). Linjeforeningen ble dannet våren 1913, etter en hendelse i nåværende auditorium H1 i den gamle hovedbygningen på NTNU. De første nedtegnelser av historien har Aarhønens første regent Georg H. Johnson nedtegnet i H.M. Aarhønens krønike.

Hybrida

rediger

Hybrida er linjeforeningen til sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU. Foreningen ble stiftet i 2003. Navnet skal representere rollen studentene får i arbeidslivet, hvor de har kunnskap både innen tradisjonelle ingeniørfag, og informasjons- og kommunikasjonsteknologiske fag. Foreningens formål er å fremme samhold og kameratskap innad på studieprogrammet ved blant annet å avholde arrangementer av både sosial og faglig karakter. Man kan kjenne igjen linjeforeningens medlemmer, kjent som hybrider, på deres karakteristiske uniform bestående av en kilt med tartarmønsteret Irisher. Hybridas maskot er en griff, som er en avbildning av den legendariske Gryphus Regnator. Foreningen ledes av et styre, og avholder generalforsamling en gang årlig.[32]

Høiskolens Chemikerforening

rediger

Utdypende artikkel: Høiskolens Chemikerforening

Høiskolens Chemikerforening (HC) er linjeforeningen til sivilingeniørstudenter ved linjen Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. NTNU var tidligere kjent som NTH, Norges tekniske høyskole. Foreningens fane og navn indikerer at røttene strekker seg tilbake til den gamle høyskolen og den tradisjonelle sivilingeniørutdanningen. I de senere år er også studenter ved linje for Materialteknologi tatt opp i foreningen.

Høiskolens Chemikeforening ble offisielt stiftet 8. mars 1915. Foreningen avholdt sitt første møte 10. mai 1915, hvor foreningens første lover ble behandlet og vedtatt. Foreningens første pHormand var Endre Berner.

INGa er linjeforeningen for Teknologifag ved NTNU Gjøvik.

INNOVATIO

rediger

INNOVATIO er linjeforeningen for Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU Dragvoll.

IVRig er linjeforeningen for studiet Voksnes læring og rådgivningsvitenskap ved NTNU Dragvoll.

Janus er linjeforening for industriell økonomi og teknologiledelse (sivilingeniør).[33][34]

Jump Cut

rediger

Jump Cut er linjeforeningen for Filmvitenskap og -produksjon ved NTNU Dragvoll.

KOM er linjeforeningen for kjemi og materialteknologi-studentene ved NTNU. Den er underlagt Trondheims Teknikersamfunn (TTS).[35]

Kultura

rediger

Kultura er linjeforeningen for studiet Kulturminneforvaltning.

Leonardo

rediger

Leonardo er linjeforeningen for Industriell design og er industriell design-studentenes sosiale og faglige forum. Linjeforeningen er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket kunst og estetikk så vel som teknikk, og således er idealet for en sivilingeniør i industriell design. Leonardo arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag.[36]

Leviathan

rediger

Leviathan er linjeforeningen for statsvitenskap.[37] Linjeforeningen het tidligere De Folkevalgte, men endret i 2016 navn til Leviathan.

LiMP er linjeforeningen for masterstudiet i psykologi.

Lipton

rediger

Lipton er fra 2013 linjeforeningen for engelsk årsstudium -og bachelor.

Login er linjeforeningen for IT ved NTNU Gjøvik.

Logitas

rediger

Logitas er linjeforeningen til bachelorstudiet Logistikkingeniør ved NTNU Gløshaugen. Per 2023 har foreningen rundt 100 medlemmer fordelt på alle tre klassetrinn. Studiet var tidligere en del av studietilbudet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), og Logitas hadde da lokaler på Kalvskinnet. Etter at NTNU og HiST fusjonerte ble studiene ved de to lærestedene samlokalisert, og linjeforeningen flyttet til Gløshaugen høsten 2016. Logitas var medlem av Trondheim Teknikersamfunn (TTS), frem til TSS ble besluttet avviklet i 2022.

Logitas har som formål å skape et sosialt miljø blant studentene på studiet, samt være et bindeledd opp mot NTNU og næringslivet.

Los Elegidos

rediger

Los Elegidos er linjeforeningen for spanskstudentene.

Ludimus

rediger

Ludimus er linjeforeningen for fag ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier.[trenger referanse] ISK inkluderer fagfeltene språklig kommunikasjon, lingvistikk, fonetikk, norsk som andrespråk og swahili.

Lydmurerlosjen

rediger

Lydmurerlosjen er linjeforeningen for musikkteknologistudentene.

Mannhullet

rediger

Utdypende artikkel: Mannhullet

Mannhullet er linjeforeningen for studiet i marin teknikk (tidligere skipslinjen).

MF Placebo

rediger

Utdypende artikkel: MF Placebo

Medisinerforeningen Placebo er linjeforeningen for profesjonsstudiet i medisin.

MiT er linjeforeningen for Maskiningeniørstudiet ved NTNU. MiT er en del av linjeforeningsamarbeidet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Utdypende artikkel: Nabla (linjeforening)

Nabla er linjeforeningen for fysikk og matematikk (sivilingeniør).

Notelinjeforeningen

rediger

Notelinjeforeningen er linjeforeningen for utøvende musikk.

Nucleus

rediger

Nucleus er linjeforeningen for bioingeniører. Den ble startet høsten 2009 av en liten gruppe bioingeniørstudenter som så et behov for å bedre det faglige og sosiale miljøet på bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) (integrert i NTNU fra 2016). Det hadde ikke eksistert noen linjeforening for denne studentgruppen tidligere. Navnet Nucleus betyr direkte oversatt «kjerne» og brukes i assosiasjon til cellekjernen.

Linjeforeningen ønsker å bidra til å forhindre frafall av studenter underveis i utdanningen. Foreningen leier inn foredragsholdere som for eksempel kan gi et nytt perspektiv på pensumrelaterte emner eller gi innsikt i andre karrieremuligheter etter avsluttet utdanning. Nucleus drives av styret.

Nutrix

rediger

Nutrix er linjeforeningen for sykepleierutdanning ved NTNU Øya i Trondheim. Nutrix ble stiftet i 2011 med mål om å bedre det sosiale miljøet blant sykepleierstudentene. Gjennom årene har Nutrix blitt større og består nå av mange komiteer. Disse tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter, som turer, løpe- og fotballtrening, bading, quiz, fester og andre sosiale sammenkomster, i tillegg til å arrangere fadderukene for de nye studentene ved studiet. Selv om linjeforeningen er relativt ung er det mange studenter som engasjerer seg og bidrar til en koselig og innholdsrik studiehverdag for alle sykepleiestudentene.

ODA er linjeforeningen for masterstudentene som studerer organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid. Linjeforeningen ble startet opp i 2022.[38]

OLGA er en linjeforening for studentene som studerer olje- og gassteknologi. Linjeforeningen vår ble startet opp i august 2015. Foreningen er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Online

rediger

Utdypende artikkel: Online (linjeforening)

Online er linjeforeningen for informatikkstudentene.

Utopia

rediger

Utopia er linjeforeningen for sosialantropologistudentene.[trenger referanse]

Paideia

rediger
 
Logo for linjeforeningen Paideia

Paideia er linjeforeningen for studenter ved pedagogikk årsstudium og bachelor på NTNU. Linjeforeningen ble dannet 9. mars 2010.[39] Navnet stammer fra det antikke Hellas der Paideia var et begrep som tok for seg alt som omhandler utdanning, både det sosiale og faglige. Linjeforeningen er knyttet til fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og institutt for pedagogikk og livslang læring.

Panoptikon

rediger

Panoptikon er linjeforeningen for Master STS/KKS, Årsstudium STS.

Pareto

rediger

Pareto er linjeforeningen for samfunnsøkonomi.[40]

Primetime

rediger
 
Primetime linjeforening

Primetime er linjeforeningen for medievitenskap ved NTNU. Foreningen er av og for studentene, med formål å skape sosialt og faglig samhold. Linjeforeningen for Medievitenskap het tidligere «Prime-Time», men etter noen år uten drift ble foreningen gjenoppstartet og omdøpt til "Primetime" i 2011. Per oktober 2012 var medlemstallet i underkant av 100. Linjeforeningen stiftet fotballaget Optimus Primetime i september 2012. Styret har ansvar for den daglige driften av linjeforeningen. Styreleder velges av studentene på arsmøtet. Linjeforeningen tilhører institutt for kunst- og medievitenskap og institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved fakultetene HF og SU. Linjeforeningen ble stiftet 13. september 2011, og har til enhver tid ca. 100 aktive medlemmer.

PSI er linjeforeningen for bachelorstudiet i psykologi.

pStimulus

rediger

pStimulus er linjeforening for masterstudiet i psykologi ved NTNU Dragvoll.

Psykolosjen

rediger

Psykolosjen er linjeforeningen for profesjonsstudiet i psykologi.[41] Foreningen ble stiftet i september 2009, og har som mål å skape en felles identitets for profesjonsstudentene gjennom både faglige og sosiale arrangementer. Det arrangeres jevnlig vaffellunsj og fagdager, samt større årlige arrangement som dåp, mottaksuke, julegalla og fellesreiser til utlandet. På den faglige siden arrangerer Psykolosjen seminarer, foredrag og workshops på campus, og sender mindre grupper ut på fagdager og skyggedager hvor de får oppleve psykologers hverdag på nært hold. I 2013 ble det også startet opp et intervjuprosjekt, der psykologer med ulike spesialiseringer forteller om sin jobbhverdag.

RIK er linjeforeniningen for Økonomi, ledelse og logistikk ved NTNU Gjøvik.

SALT er studentforeningen for NTNUs lærerstudenter. Studiet holdt tidligere til på Rotvoll, men er nå flyttet til Kalvskinnet.

Sanctus Omega Broderskab

rediger

Utdypende artikkel: Sanctus Omega Broderskab

Sanctus Omega Broderskab er linjeforeningen for elektro og kybernetikk (sivilingeniør).

Sekstanten

rediger

Sekstanten er linjeforeningen for nautikk ved NTNU Ålesund.[12] Linjeforeningen ble stiftet 12. oktober 2015. Den tilbyr sosiale og faglige arrangement til studenter ved Nautisk utdannelse ved NTNU Ålesund.

 
Sigma linjeforening i Ålesund

Sigma er linjeforeningen for bachelorstudiene i fornybar energi, maskiningeniør, skipsdesign, masterstudier i skipsdesign og produkt/systemdesign ved NTNU i Ålesund.[42] Organisasjonen ble stiftet 24.09.2018. Sigma Linjeforening må ikke forveksles med Linjeforeningen Sigma ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 • Årets linjeforening (studieåret 20/21). Tildelt av Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS).
 • Årets arrangement (studieåret 20/21). Tildelt av Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS) for skidagen som Sigma arrangerte i samarbeid med linjeforeningen Aqua-Tecta og Studentparlamentet i Ålesund.

Socialis

rediger

Socialis er linjeforeningen for sosionomutdanningen ved NTNU Campus Tunga i Trondheim.

Socius Extremus

rediger

Socius Extremus er linjeforeningen for sosiologistudentene.

Solan er linjeforeningen til Entreprenørskolen.[43] De holder til i tredje etasje på Gamle Fysikk, sammen med resten av entreprenørskapsmiljøet på NTNU, det vil si START NTNU, Spark* og FRAM.

SOMA - Linjeforening

rediger

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene på Fakultet for Medisin og Helsevitenskap. De holder til på Medisinteknisk forskningssenter på NTNU Øya/St.Olavs.[44]

Spanskrøret

rediger

Spanskrøret er linjeforeningen for lektorutdanning i realfag.[45] Spanskrøret ble stiftet sted 24. september 2004. Prodekan ved IME-fakultetet, Kari Hag, ble invitert til å være Spanskrørets Høye Beskytter.[trenger referanse] Forenings leder kalles Rektor.

Sturm und Drang

rediger

Sturm und Drang er linjeforeningen for tyskstudentene ved NTNU, og favner både årsstudiet, bachelor, master og lektor. Linjeforeningen inkluderer også utvekslingsstudenter fra tyskspråklige land eller med interesse for tysk.

STØH er studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen. Dette er studentforeningen for årsstudium, bachelor og master i Økonomi og Administrasjon.

Symbiosen

rediger

Symbiosen er linjeforeningen for studier ved Institutt for biologiske fag ved NTNU i Ålesund.

Symbiosis

rediger

Symbiosis er linjeforeningen for studiet Industrial Ecology.

Syntax

rediger

Syntax er linjeforeningen for studenter ved Instituttet for IKT og realfag ved NTNU i Ålesund. Organisasjonen het originalt Epsilon, men byttet navn i 2020.[trenger referanse]

Teaterlosjen

rediger
 
Teaterlosjen uniform herrer

Teaterlosjen er linjeforeningen for årsstudiet, bachelor- og master-studiet i programfaget Drama og Teater ved NTNU.[46][47] Linjeforeningen ble opprettet våren 2013 og er en av NTNUs yngste linjeforeninger.[48] Teaterlosjen satte i februar 2014 opp forestillingen Den spanske flue.[48]

Theodor

rediger

Theodor er linjeforeningen for arkeologi ved NTNU i Trondheim og ble opprettet i 1994 med den hensikt å fremme sosiale og faglige relasjoner innen arkeologistudiet, fungere som en representant for studieretningen utad i fagmiljøet, samt være et bindeledd mellom studentene, instituttet og NTNU for øvrig.[49]

TIHLDE

rediger

TIHLDE (Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede EDBere (Elektroniske DataBehandlere)) er linjeforeningen for bachelorstudiene Dataingeniør, Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet og Digital forretningsutvikling, samt masterstudiet i Digital samhandling ved IDI, NTNU på Gløshaugen. Foreningen ble stiftet 16. april 1993, og er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).[50]

TIHLDE som linjeforening drives av et styre som velges ved opptak to ganger årlig. Styremedlemmene kalles ministre, og rundt halvparten av ministerne velges på generalforsamling under høstsemesteret, mens den resterende halvparten velges i vårsemesteret. TIHLDE har flere undergrupper med ulike ansvarsområder; der blant annet Sosialen er ansvarlig for sosiale arrangementer i linjeforeningen, og NOK (Næringsliv Og Kurs) skal være et bindeledd mellom IT-bedrifter og studentene.

Tim&Shænko

rediger

Tim&Shænko er linjeforeningen for studentene ved 3-årig byggingeniør på NTNU. Den ble opprettet i 1999, og var tidligere tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS), men er første linjeforening med ønske om å operere alene.

Timini

rediger

Timini er en linjeforening for sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og ble opprettet 10. september 2006 klokken 21.51.[51] Navnet «Timini» kommer av ti i minus niende, som refererer til at en nanometer er 10−9 m, eller en milliontedels millimeter. Timini drives med det mål at linjeforeningen skal fremme medlemmenes interesser, og være med på å skape en best mulig faglig og sosial arena for studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi. I 2010 utgjorde nanoteknologistudiet for første gang fem fulle kull. I dag er det ca. 150 studenter på studiet, hvorav en stor del er aktive i linjeforeningen.

I 2014 avholdt linjeforeningen for første gang Grey Goo Symposium, en nanovitenskapelig orientert konferanse, i samarbeid med NanoLab ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.[trenger referanse]

Den daglige driften av linjeforeningen ledes av styret. Disse er valgt inn av en årlig generalforsamling og sitter i styreperioder som følger kalenderåret. Styret består av åtte medlemmer. I tillegg er det flere undergrupper som drives av egne ledere fra Timini. Undergruppene har ansvar for blant annet Nanokjelleren, kor og avis/nettsider.

Trondheim Klassisk studentforening

rediger

Trondheim Klassisk studentforening er linjeforeningen for klassiske fag og antikkens kultur.

Vivas er linjeforeningen for ingeniørstudenter innen fornybar energi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet campus Gløshaugen.[52] Foreningen ble stiftet i 2012 og feiret i 2022 sitt første jubileum. Nettstedet til Vivas ble opprettet i 2021. Navnet «Vivas» kommer fra en sammentrekning av de tre fornybare energikildene vind, vann og sol. Vivas sitt hovedmål er å skape et sosialt og inkluderende miljø for studentene ved studiet, i tillegg til å etablere og opprettholde kontakt med bedrifter i næringslivet.

Styret i foreningen leder den daglige driften av linjeforeningen, hvor samtlige medlemmene av styret blir valgt inn på Årsmøtet. Årsmøtet skjer rundt Vivas sin stiftelsesdag, 27. september. Styret består av ni medlemmer hvor alle har sine ulike oppgaver, og disse sitter i en periode fra oktober til september. Enkelte styremedlemmer har en egen komité som har ansvar for enten det sosiale, arrangementer eller bedriftskontakt. Komitémedlemmene velges også på Årsmøtet. I tillegg finnes det egne undergrupper som idrettslag og strikkegruppe, som har egne ledere som velges internt i undergruppen.

Foreningen har pr. 2023 rundt 220 aktive medlemmer.

Volvox & Alkymisten

rediger

Utdypende artikkel: Volvox & Alkymisten

Volvox & Alkymisten er linjeforeningen for biologi, kjemi, bioteknologi.

Yff er linjeforeningen for tegnespråksstudenter ved NTNU Dragvoll.[53]

Ægir er linjeforeningen for havbruksingeniører (BIHAV). Linjeforeningen ble stiftet i 2020. Motivet for å stifte en forening for havbruksingeniørstudentene var studiets kombinasjon av biologi og teknologi. Foreningsnavnet er hentet fra jotunen Ægir som rår over havet.[54]

Se også

rediger

Fotnoter

rediger
Type nummerering
 1. ^ Smørekoppen har flere foreninger som sine forløpere, deriblant A/F Ambolten (stiftet 1916) og Svinghjulet (stiftet 1917).[6] A/F Ambolten døde ut 1920-tallet,[6] og Svinghjulet ble senere slått sammen med Smørekoppen i 1931[5]

Referanser

rediger
 1. ^ Devik 1960, s. 305.
 2. ^ Devik 1960, s. 307.
 3. ^ Devik 1960, s. 311.
 4. ^ Devik 1960, s. 309.
 5. ^ a b Devik 1960, s. 313.
 6. ^ a b Devik 1960, s. 312.
 7. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret». Brønnøysundregistrene. Besøkt 17. juni 2023. 
 8. ^ Stubban, Martin (7. november 2014). «Afrikastudier trues av nedleggelse». underdusken.no. Besøkt 14. november 2023. 
 9. ^ Furberg, Kristoffer (4. juni 2019). «NTNU vil legge ned afrikastudier». www.universitetsavisa.no. Besøkt 14. november 2023. 
 10. ^ Benjaminsen, Tor A. (3. juni 2022). «Hvilke fakta skal ha makta?». www.panoramanyheter.no. Besøkt 14. november 2023. «Mens Afrikastudier er nedlagt ved både Universitetet i Oslo og NTNU [...]» 
 11. ^ «APEIRON - Virksomhetsopplysninger | Brønnøysundregistrene». data.brreg.no. Besøkt 20. november 2023. 
 12. ^ a b «Finn din forening». Sit. Besøkt 14. november 2023. 
 13. ^ «Studiemiljø - Fremmedspråk - bachelorstudium - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 14. november 2023. «Studentene på tysk, engelsk, fransk og spansk har en felles linjeforening, Babel.» 
 14. ^ «Linjeforeningenbaris». www.linjeforeningenbaris.com. Besøkt 8. mars 2022. 
 15. ^ «Om CAF». CAF. 21. januar 2015. Besøkt 12. november 2023. 
 16. ^ «Studiemiljø - Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 14. november 2023. «Cibus – Linjeforeningen for matteknologi er matteknologistudentenes [...] Artig fakta: Visste du at Cibus betyr mat på latinsk?» 
 17. ^ a b Hennig, Martine Andersen (5. mars 2022). «Ekteskap, utroskap og flørting – linjeforeningsdramaet du ikke visste fantes». underdusken.no. Besøkt 14. november 2023. «Elisabeth Husby er økonomiansvarlig for Gengangere, linjeforeningen for nordistikk og litteraturvitenskap, [...] inkludert Cibus, linjeforeningen for matteknologi.» 
 18. ^ «Studiemiljø - Sosialantropologi - bachelorstudium - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 14. november 2023. «Instituttet har en aktiv linjeforening, Communitas, [...].» 
 19. ^ «Hvem er vi». Det Gyldne Snitt – linjeforeningen for kunsthistorie ved NTNU. 10. mai 2019. Besøkt 13. november 2023. 
 20. ^ «Om oss». DHS (norsk). Besøkt 13. november 2023. 
 21. ^ «Studiemiljø - Religionsvitenskap - bachelorstudium - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 20. februar 2024. 
 22. ^ a b «DIONYSOS - Virksomhetsopplysninger | Brønnøysundregistrene». data.brreg.no. Besøkt 20. februar 2024. 
 23. ^ Online. «Linjeforeninger på Dragvoll». Besøkt 21.09.2018. 
 24. ^ Erudio. «Om Erudio». Arkivert fra originalen 22. februar 2018. Besøkt 21.09.2018. 
 25. ^ NTNU. «Lærerutdanning». Besøkt 21.09.2018. 
 26. ^ Database for statistikk om høgre utdanning. «Registerte studenter fordelt på campus». Besøkt 15. oktober 2018. 
 27. ^ Erudio. «Avis». Arkivert fra originalen 22. februar 2018. Besøkt 21.09.2018. 
 28. ^ a b «Om Eureka». Eureka Linjeforening. Arkivert fra originalen 25. november 2015. Besøkt 22. oktober 2015. 
 29. ^ «Studiemiljø - Bachelor i Shipping management - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 13. november 2023. 
 30. ^ «Studiemiljø - Allmenn litteraturvitenskap - Bachelorprogram språk og litteratur». www.ntnu.no. Besøkt 25. september 2018. 
 31. ^ «Studiemiljø - Geografi - bachelorstudium - NTNU». www.ntnu.no. Besøkt 13. november 2023. 
 32. ^ «Forside». hybrida.no. Besøkt 8. mars 2022. 
 33. ^ «Janus Linjeforening – Linjeforeningen for Industriell økonomi og teknologiledelse». Besøkt 8. mars 2022. 
 34. ^ Informasjon om mastergradsstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse
 35. ^ «Hjem». www.linjeforeningenkom.no (norsk). Besøkt 8. mars 2022. 
 36. ^ «Linjeforeningen Leonardos nettside». Arkivert fra originalen 2. februar 2017. Besøkt 19. januar 2017. 
 37. ^ «Linjeforeninger på Dragvoll». online.ntnu.no. Besøkt 3. oktober 2016. 
 38. ^ Aasen, Sara Elisabeth (23. september 2022). «Oda – en nykommer blant linjeforeningene ved NTNU». underdusken.no. Besøkt 14. november 2023. 
 39. ^ Paideias hjemmeside
 40. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 30. oktober 2018. Besøkt 15. desember 2018. 
 41. ^ «Psykolosjen». Psykolosjen (engelsk). Besøkt 25. september 2018. 
 42. ^ Sigma - hjemmeside
 43. ^ «Hjem - Solan er drevet av studenter, for studenter.». www.solanlinjeforening.no. Besøkt 8. mars 2022. 
 44. ^ «Linjeforening | SOMA-Linjeforening | Norge». SOMA-Linjeforening (norsk). Arkivert fra originalen 15. november 2021. Besøkt 8. mars 2022. 
 45. ^ «Spanskrørets hjemmeside». Arkivert fra originalen 19. september 2017. Besøkt 24. februar 2021. 
 46. ^ «Linjeforeninger på Dragvoll» (norsk). wiki.online.ntnu.no. Arkivert fra originalen 10. februar 2014. Besøkt 23. august 2014. 
 47. ^ «Hva er en linjeforening?». Teaterlosjen. 2. mai 2014. Besøkt 8. mars 2022. 
 48. ^ a b «Teaterlosjen presenterer: Den spanske flue». Adresseavisen. 21. februar 2014. Arkivert fra originalen 26. august 2014. Besøkt 23. august 2014. «Spilles til 22. februar. .. Kultursenteret ISAK, .. Teaterlosjen er linjeforeningen for årsstudium, bachelor og master i programfaget Drama og Teater ved NTNU. Linjeforeningen ble opprettet av engasjerte studenter våren 2013, og er en av NTNUs yngste linjeforeninger. «Den spanske flue» er Teaterlosjens første produksjon noen sinne,» 
 49. ^ «Theodor linjeforening». lfarkeologi.no. Arkivert fra originalen 9. august 2018. Besøkt 25. september 2018. 
 50. ^ «TIHLDE». tihlde.org. Besøkt 8. mars 2022. 
 51. ^ Timinis hjemmeside
 52. ^ «Vivas - Fornybar energi». sites.google.com (norsk). Besøkt 25. mai 2023. 
 53. ^ Aasen, Sara Elisabeth (12. oktober 2022). «Tegnspråkstudentene oppretter linjeforening, igjen». underdusken.no. Besøkt 14. november 2023. 
 54. ^ «Ægir». Ægir Linjeforening. Besøkt 12. november 2023. 

Litteratur

rediger