Linjeforening

studentorganisasjon tilknyttet en bestemt studieretning

Linjeforening brukes om studentorganisasjoner knyttet til en bestemt studieretning.

Begrepet linjeforening ble tatt i bruk for studentgrupper tilknyttet studiene sivilingeniør og sivilarkitekt ved NTH i 1910. Formålet den gang var å etablere sosiale nettverk på tvers av kurs og årskull innenfor de ulike studieretningene. I dag står sosial aktivitet fortsatt i førersetet, men det er i tillegg vanlig å ha en faglig avdeling med ansvar for bedriftskontakt.

Ved andre høyere utdanningsinstitusjoner enn Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet benyttes ofte fagutvalg for tilsvarende studentorganisasjoner knyttet til studieretninger.

Se også

rediger