Åpne hovedmenyen

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, bedre kjent som IME-fakultetet, var et fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fakultetets fagområder var blant annet datateknikk/informasjonsvitenskap, matematikk, elektronikk, kommunikasjonsteknologi, teknisk kybernetikk og elkraftteknikk.

IME-fakultetet hadde et hovedansvar for den integrerte lektorutdanningen i realfag. IME stod dessuten for en betydelig studiepoengproduksjon gjennom grunnundervisning i matematiske og datatekniske fag for universitetets øvrige fagmiljøer. Bedrifter som FAST og Mison er eksempler på bedrifter kommersialisert med grunnlag i aktivitet ved fakultetet. Fakultetet var også initiativtaker til prosjektet Trådløse Trondheim.

Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund) ble det til dels store endringer i institutt- og fakultetsstruktur ved NTNU fra 1. januar 2017. Virksomheten ved de seks IME-instituttene videreføres i det nye Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, der også enheter fra Gjøvik og tidligere HiST inngår.[1]

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[2]

Fakultetet omfattet seks institutter:

ReferanserRediger

  1. ^ Saksfremlegg …, s. 15
  2. ^ Tidsplan for fusjonen

KilderRediger