Åpne hovedmenyen

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

fakultet ved NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, kortform IE-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund).

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[1]

Alle de seks instituttene som inngikk i Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk frem til 2017, er i det nye fakultetet integrert med enheter og faggrupper fra tidligere Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Institutt for IKT og realfag i Ålesund omfatter deler av dagens Avdeling for ingeniør- og realfag. Byggmiljøet ved avdelingen blir del av Institutt for maritime operasjoner ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Ved den nye organiseringen søkes det å oppnå faglig integrasjon, ved at disiplin- og profesjonsmiljøer innen samme fagfelt organisatorisk kommer sammen i nye institutt.[2]

Geir Egil Øien er dekan ved fakultetet.[3]

Institutter fra 1. januar 2017Rediger

Fakultetet består av sju institutter. Etter fusjonen inngikk også Institutt for allmennfag, som var en videreføring av Institutt for allmennfag, FT. Det ble opprettet for en periode på inntil to år.

Forkortelser i listen nedenfor: AIMT= Avdeling for informatikk og medieteknikk; FT=Fakultet for teknologi; IME=Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk; IR=Avdeling for ingeniør- og realfag; TØL=Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

  • Institutt for datateknologi og informatikk
Tidligere enheter som inngår: Datateknnikk og informasjonsvitenskap, institutt IME; fagseksjonen informatikk ved Medieteknologilab./AIMT Gjøvik; Institutt for informatikk og e-læring, FT.
  • Institutt for elektroniske systemer
Tidligere enheter som inngår: Elektronikk og telekommunikasjon, institutt IME; Elektro, faggrupper ved Medieteknologilab./AIMT og avd. TØL, Gjøvik; Elektronikk, faggruppe ved Elektrofag og fornybar energi, institutt FT; Instrumentering, faggruppe ved Elektrofag og fornybar energi, institutt FT
  • Institutt for elkraftteknikk
Tidligere enheter som inngår: Elkraftteknikk, institutt IME; Elkraft, faggruppe ved Elektrofag og fornybar energi, institutt FT
  • Institutt for IKT og realfag. Instituttet har stedlig ledelse ved NTNU i Ålesund.
Tidligere enheter som inngår: IKT og realfag, faggrupper ved avd. IR, Ålesund
  • Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Instituttet har stedlig ledelse ved NTNU i Gjøvik.
Tidligere enheter som inngår: Telematikk, institutt IME; Norsk informasjonssikkerhetslab (NiSLab) ved AIMT, Gjøvik.
  • Institutt for matematiske fag
Tidligere enheter som inngår: Matematiske fag, institutt IME; Matematikk, faggruppe ved avdeling TØL, Gjøvik
  • Institutt for teknisk kybernetikk
Tidligere enheter som inngår: Teknisk kybernetikk, institutt IME; Automatisering, faggruppe ved Elektrofag og fornybar energi, institutt FT

ReferanserRediger

  1. ^ Tidsplan for fusjonen
  2. ^ Saksfremlegg til NTNUs styremøte, s. 14
  3. ^ Oversikt over NTNUs ledere

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger